Ko ih mora osigurati?
24

Održan sastanak u CIK-u: Za nove tehnologije na izborima potrebno još četiri miliona KM

F. H.
Sastanak u CIK-u
Sastanak u CIK-u
Zamjenik ministra finansija i trezora BiH Muhamed Hasanović danas je održao sastanak sa predstavnicima CIK-a o osiguravanju dodatnih sredstava za održavanje Lokalnih izbora 2024. godine.

Sastanku su prisustvovali predsjednica CIK-a Irena Hadžiabdić, član Željko Bakalar i njihovi saradnici, a razgovarano je o finansiranju lokalnih izbora koji će se održati 6. oktobra, a za koja su do sada odobrena sredstva u iznosu od 7.418.000 KM.

Lokalni izbori su raspisani na osnovu Odluke visokog predstavnika Christiana Schmidta od 26. marta ove godine, kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, kada bi trebala biti provedena tri pilot projekta uz upotrebu novih tehnologija, s ciljem transparentnijeg izbornog procesa.

Ministarstvo finansija i trezora BiH je zaprimilo zahtjev za osiguranje dodatnih sredstava u iznosu od 4.173.000 KM, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, a koji je donesen nakon Instrukcije o privremenom finansiranju institucija BiH za period april-juni 2024. godine.

"Na sastanku smo razgovarali o pomenutom zahtjevu, te su predstavnici CIK-a detaljno obrazložili potrebu za dodatnim sredstvima koju će Ministarstvo pomno analizirati i očitovati se u zakonom propisanom roku", poručio je Hasanović.

Predsjednica Centralne izborne komisije izrazila je zahvalnost na podršci Ministarstva finansija i trezora BiH, ističući važnost stabilnog finansiranja za neometano sprovođenje izbornih aktivnosti.

Visoki predstavnik je podsjećamo, pred Opće izbore 2022. godine, nametnuo izmjene Izbornog zakona koje se tiču finansiranja izbora. Izmjenama je predviđeno da se ukupan iznos za provođenje izbora predviđen odgovarajućim budžetima raspolaganje najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Centralne izborne komisije BiH o raspisivanju izbora

"U slučaju da budžet za fiskalnu godinu u kojoj se održavaju izbori nije usvojen, institucije iz stava (9) ovog člana obezbjeđuju sredstva za vrijeme privremenog finansiranja, bilo iz prenesenih sredstava akumuliranog viška prihoda preostalog nakon pokrića rashoda iz prethodnih fiskalnih godina, iz sredstava tekućih rezervi ili sredstava iz bilo kojeg drugog izvora ili kategorije prihoda", navodi se u Izbornom zakonu.

Dalje se navodi da nijedna odredba ovog člana ne smije se tumačiti na način na koji se sprečava raspodjela sredstava prije isteka roka iz stava.

Za provođenje odredbi je nadležno Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Dakle, ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine na čijem čelu se nalazi SNSD-ov Srđan Amidžić prema zakonu mora osigurati finansiranje 15 dana od raspisivanja izbora. Iako SNSD navodno ne priznaje odluke koje je donio visoki predstavnik, oni su već 2022. godini učestvovali na izborima prema propisima koje je nametnuo visoko predstavnik Christian Schmidt.