{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Odobreno 300.000 KM Hidrogradnji

F
24.3.2010. u 13:25
0
2
Odobreno 300.000 KM Hidrogradnji
0
Odobreno 300.000 KM Hidrogradnji
Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila dokumente vezane za daljnji rad na donošenju Prostorne osnove Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH "Autocesta na koridoru Vc" za period od 2008. do 2028.
U prvom slučaju, riječ je o zaključcima kojima je Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaduženo da, kao nosilac pripreme plana, doradi Prijedlog prostorne osnove prostornog plana ovog područja, saopćio je Ured za odnose js javnošću Vlade FBiH.

Ovo ministarstvo je obavezno da u roku od šest mjeseci po usvajanju Prijedloga osnove prostornog plana ovog područja od Parlamenta FBiH, osigura izvršenje svih neophodnih dodatnih istraživanja na terenu, kao i dodatnih analiza i studija radi utvrđivanja varijantnih trasa autoceste, od kojih će se na potezu od čvorišta Mostar Sjever do čvorišta Počitelj, analizom utvrditi konačan prijedlog trase.

Danas je donesena i Odluka o utvrđivanju Prijedloga prostorne osnove Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH "Autocesta na koridoru Vc" za period od 2008. do 2028. godine, s tim da će se trasa na području Blagaja i Počitelja definirati u roku od šest mjeseci od dana usvajanja Prijedloga prostorne osnove.

Vlada Federacije BiH i Federalno ministarstvo prostornog uređenja će, u skladu sa Zakonom i današnjim zaključcima, izdati potrebne saglasnosti za one dionice autoceste na koridoru Vc za koje su sredstva osigurale međunarodne finansijske institucije.

Utvrđen Nacrt zakona o zaštiti od buke

Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o zaštiti od buke, nakon što je usklađen sa primjedbama i sugestijama iz rasprave o Prednacrtu.

Riječ je o novom federalnom zakonu koji spada u set odgovarajućih zakonskih propisa iz oblasti zaštite okoliša.

Njime se u pet poglavlja i 33 člana propisuje nivo buke, mjere u svrhu zaštite zdravlja ljudi, radnog i životnog prostora i okoliša općenito od buke, način njenog mjerenja i evidentiranja, granične vrijednosti svrstane prema ambijentu, namjeni prostora i dobu dana (dan ili noć) o čemu su, uz zakonski tekst, priložene tabele sa nivoom dozvoljene buke.

Nacrtom zakona propisana je obaveza za Federaciju BiH, kantone, gradske i općinske organe uprave za izradu karata buke za određivanje, bilježenje i praćenje nivoa buke, kao i definicija karte buke.

Isto tako, propisana je obaveza da se u prostornim, urbanističkim i provedbenim planovima odrede predviđeni nivoi buke na kartama odgovarajućeg mjerila, kao i najviši dozvoljeni nivoi buke u skladu sa planiranim sadržajima i funkcijama u prostoru.

Izmjenjena Uredba o usavršavanju upravljačkih struktura privrednih društava

Izmjenama i dopunama Uredbe o stručnom usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i članova uprave privrednih društava sa učešćem državnog kapitala na kvalitetniji način se regulira ova oblast.

Naime, obaveza edukacije utvrđuje se i za predsjednike i članove nadzornih odbora privrednih društava u kojima učešće državnog kapitala nije većinsko, ali samo za one koji su u nadzorne odobre kandidirani uime državnog kapitala.

Također, predviđena je obaveza angažiranja istaknutih privrednika u procesu edukacije, što bi dovelo do boljeg upoznavanja kandidata sa funkcioniranjem nadzornih odbora i uprava privrednih društava u praksi.

Uz ovo, Vlada FBiH je danas dala saglasnost na Program usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.

Program usavršavanja, uz saglasnost Vlade FBiH, donosi Privredna komora FBiH, a podrazumijeva edukativni dio s najmanje 30 sati predavanja i završni pismeni ispit radi provjere stečenog znanja.

Hidrogradnji odobreno 300.000 KM

Danas donesenom Odlukom o raspodjeli dijela tekućih grantova "Podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije raspoređuje se iznos od 1,6 miliona KM.

Sredstva od po 300.000 KM, namijenjena povećanju osnovnog kapitala i obrtnih sredstava, a radi prevazilaženja teškog materijalnog stanja dodjeljuju se "Hidrogradnji" d.d. Sarajevo, BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik i PS "Vitezit" d.o.o. Vitez.

S istom svrhom 250.000 KM bit će dodijeljeno "Binas" d.d. Bugojno i 450.000 KM "KTK Visoko" d.d. Visoko.

Korisnici ovih sredstava dužni su Federalnom ministarstvu dostaviti izvještaje i materijalne dokaze o utrošenim budžetskim sredstvima.

Odluke o staroj deviznoj štednji

Današnjom Odlukom Vlade FBiH utvrđeni su postupci i dinamika gotovinskih isplata verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH za 2010. godinu.

U skladu sa Odlukom, svakom pojedinom tražitelju, kojem je izdana potvrda o verificiranju stare devizne štednje, isplaćuje se s Jedinstvenog računa Riznice Federacije BiH maksimalan iznos od hiljadu KM ili ukupan iznos od hiljadu KM.

Redoslijed isplata utvrđuje Federalno ministarstvo finansija prema hornološkom redu u pregledima pojedinačno izdatih potvrda o verificiranim tražbinama koje se objavljuju u "Službenim novinama FBiH" i u dvoje dnevnih novina.

Vlada FBiH je, također, donijela Odluku o isplati kamata dospjelih 27. marta i 27. septembra 2009. godine po osnovu planirane emisije obveznica stare devizne štednje u 2008. godini.

Na ovaj način odobrena je isplata ukupno 7.973.616 KM, što predstavlja sumu pojedinačnih iznosa polugodišnjih kamata.

Donesena je i Odluka o drugoj emisiji obveznica FBiH za izmirenje obaveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje.

Iznos emisije obveznica je 42.067.300 KM, a datum emisije je 31. marta 2010. godine.

Isplata dijela obaveza

Federalna vlada danas je donijela Odluku o isplati dijela općih obveza unutarnjeg duga iz osnova neisplaćenih neto plata za februar i mart 2001. godine i regresa za 2002. godinu uposlenicima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske FBiH.

Odlukom je za ove potrebe odobrena isplata ukupno 24.455,24 konvertibilne marke.

Ove obveze dosad nisu bile izmirene jer pojedini bivši uposlenici prijašnjeg FMO i VFBiH nisu, nakon javnog poziva, bili dostavili svu potrebnu dokumentaciju.

Saglasnost FMUP-u - FUP-e

Vlada FBiH je danas donijela dvije odluke kojima daje saglasnost na rješenja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalne uprave policije za obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih materija.

Na ovaj način proizvodnja eksplozivnih materija omogućava se privrednom društvu "Minersko" d.o.o. Sarajevo i "BEAT BH" d.o.o. Živinice koja, u skladu sa važećim propisima, posjeduju odobrenje za takvu vrstu proizvodnje.

"World Vision Irska" osniva predstavništvo u FBiH

Danas je donesena Odluka o davanju saglasnosti nevladinoj organizaciji "World Vision Irska" iz Dablina za osnivanje predstavništva u FBiH sa sjedištem u Sarajevu.

Ova irska nevladina organizacija ima namjeru baviti se pomaganjem siromašnim, starim i iznemoglim licima, kao i osobama bez doma i u potrebi u bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine, bez obzira na etničku ili vjersku pripadnost.

Odluke o energetskom sektoru

Nastavljajući aktivnosti na pripremi i izgradnji elektroenergetskih objekata, u skladu sa Odlukom o proglašenju javnog interesa u te svrhe, Vlada FBiH je danas donijela odluke koje se odnose na pripremu i izgradnju dvije termo, dvije hidroelektrane i po jedne crpne hidroelektrane i vjetroelektrane.

Radi se o CHE Vrilo na rijeci Šuici, 52 MW, TE Kakanj, blok 8-300 MW, HE Kruševo 9,75 MW sa HE Zeleni vir na rijeci Bioštici 2,13 MW, RiTE Banovići, blok 1-300 MW i VE Mesihovina 44 MW.

Saglasnost je data JP "Elektroprivreda BiH" da poduzme aktivnosti na pripremi i izgradnji HE Kruševo i TE Kakanj, s tim što bi se prvi objekat finansirao vlastitim sredstvima Elektroprivrede i putem kredita, dok je finansiranje TE Kakanj predviđeno po modelu zajedničkog ulaganja Elektroprivrede sa strateškim partnerima-kompanijama koje će biti odabrane putem međunarodnog javnog poziva.

Po istom modelu finansirat će se i izgradnja RiTE Banovići za koji je nosilac aktivnosti RMU Banovići.

JP Elektroprivreda HZ HB će, prema danas datoj saglasnosti, u svojstvu nosioca aktivnosti, izvršiti pripreme i realizaciju izgradnje HE Vrilo i VE Mesihovina, a oba objekta finansirat će se vlastitim i kreditnim sredstvima o čemu Elektroprivreda treba da sačini finansijski plan.

Sjednica Vlade FBiH bit će nastavljena danas popodne.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Smatrate li da Željko Komšić može osvojiti još jedan mandat u Predsjedništvu BiH?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: