Bitan korak
45

Od svih prioriteta na putu ka EU, rješavanje migrantske krize u BiH označeno pozitivno

S. Š.
Ilustracija: A. L./Klix.ba
Ilustracija: A. L./Klix.ba
Jedan od 14 prioriteta koje je Evropska komisija naložila kao preduslov za put Bosne i Hercegovine ka EU odnosi se na efikasnu koordinaciju upravljanja granicama i, u tom smjeru, djelovanje pri rješavaju migrantske krize.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je upravljenje migracijama postavilo u vrh prioriteta u svom radu u protekle dvije godine.

Kako nam je potvrđeno iz Ministarstva sigurnosti BiH, jedan od razloga je i taj što je to jedan od prioriteta za napredak BiH na evropskom putu, ali i genaralnog opredjeljenja ministarstva i sigurnosnih agencija da uspostave efikasan sistem upravljenja migracijama, kroz zaštitu granice - stvaranje adekvatnih uslova za smještaj migranata te poboljšanja sigurnosne i humanitarne situacije u lokalnim zajednicama.

BiH pojačala napore za rješavanje migrantske krize

Na osnovu izvještaja Evropske komisije, BiH je ostvarila pomak u rješavanju migrantske krize i unapređenje upravljanja migracijama.

"Ti napori su vidljivi na terenu, ali su prepoznati i u Izvještaju Evropske komisije o napretku BiH za 2021.godinu, gdje je u pozitivnom kontekstu ocijenjeno da je BiH pojačala napore za unapređenje upravljanja migracijama. I u ovoj godini Ministarstvo sigurnosti BiH je nastavilo raditi na uspostavi efikasne koordinaciju u upravljanju granicama i jačanja kapaciteta upravljanja migracijama, kao i funkcionisanje sistema azila", saopćili su nam iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Što se tiče mehanizama koje Ministarstvo sigurnosti BiH koristi u pogledu rješavanja migrantske krize, najviše se radi na jačanju koordinacije između svih nivoa vlasti i institucija.

"U proteklom periodu zatvorena su dva prihvatna centra (Miral i Sedra), a otvorena je Lipa te obnovljen centar Borići čime su osigurani dovoljni kapaciteti za smještaj migaranata, a posebno za boravak najugroženijih kategorija, odnosno porodica sa djecom (centar Borići)", kažu iz ovog ministastva.

Saradanja sa ostalim institucijama u BiH

Također, započeti su prisilni povraci migranata iz Pakistana koji nezakonito borave u BiH, a resorno ministarstvo je iniciralo zaključivanje sporazuma o readmisiji sa svim zemljama iz kojih dolaze migranti u BiH. Tako su nacrti sporazuma dostavljeni Egiptu, Maroku, Ukrajini, Avganistanu, Libanu, Bangladešu, Iranu i Tunisu, dok su inicijative za zaključivanje ovih sporazuma upućene Palestini, Jemenu, Libiji, Eritreji i Somaliji.

Da bi BiH bila u potpunosti uspješna u procesu rješavanja migrantske krize, neophnodno je uključivanje i saradnja sa ostalim institucijma, na svim nivoima.

"Za efikasno upravljanje migracijama potrebna je potpuna saradnja i efikasna koordinacija svih nivoa vlasti i nadležnih institucija. Između ostalog, potrebna je pravilnija raspodjela tereta migracija između entiteta i kantona, što je zaključak i u Izvještaju Evropske komisije", zaključuju iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Ujedno, dodaju kako je potrebno da i druge institucije prepoznaju i podrže rješavanje ovog problema, posebno kada je u pitanju osiguravanje finansijskih sredstava za jačanje kapaciteta Granične policije BiH i SPS BiH i nabavku opreme za bolji nadzor nad granicom.