BiH
2.2k

Od srijede u srednjim školama u Sarajevu časovi skraćeni na 35 minuta

Klix.ba
Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba
Nastava u srednjim školama u Kantonu Sarajevu će od srijede biti skraćeni na 35 minuta zbog problema sa javnim prijevozom.

Problemi pri realiziranju nastavnog procesa u skladu sa trenutnim stanjem reduciranog funkcioniranja javnog saobraćaja u Kantonu Sarajevo neće spriječiti nastavno osoblje u srednjim i osnovnim školama kao ni na Univerzitetu u Sarajevu da redovno nastave s radom i nastavnim aktivnostima, zaključeno je na današnjem sastanku, ali je odlučeno da časovi budu skraćeni na 35 minuta u srednjim školama.

U prostorijama Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo održan je sastanak sa predstavnicima roditelja, predstavnicima srednjih i osnovnih škola, predstavnicima sindikata srednjeg i osnovnog obrazovanja kao i prorektorom za finansije Univerziteta u Sarajevu.

Prisutni su razgovarali o aktuelnoj situaciji i problemima pri realiziranju nastavnog procesa u skladu sa trenutnim stanjem reduciranog funkcioniranja javnog saobraćaja u Kantonu Sarajevo.

Jednoglasno je donesen zaključak da obustave nastave neće biti u osnovnim i srednjim školama, kao i na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo.

Od srijede, 10. aprila, u srednjim školama će se časovi skratiti na 35 minuta, s tim da nastava u prvoj smjeni počinje u 8,50 sati (početak prvog časa), dok nastava u drugoj smjeni počinje u 13,00 sati.

U osnovnim školama će se nastava odvijati po ustaljenom principu, a direktori po potrebi mogu procijeniti i pomjeriti početak prvog nastavnog časa za 8.50 sati, u izuzetno opravdanim slučajevima. U osnovnim školama u kojima se nastava odvija u tri smjene, po procjeni direktora časovi mogu biti skraćeni na 35 minuta, o čemu je potrebno blagovremeno obavijestiti učenike i njihove roditelje.

Izostanci učenika će se do stabiliziranja situacije u vezi sa javnim gradskim prevozom voditi u posebnoj evidenciji, a ne u odjeljenskoj knjizi, te će se po okončanju trenutnog stanja u saobraćaju detaljno analizirati opravdanost i neopravdanost izostanaka učenika. Nastavnici će biti nadležni i za pojedinačne kontakte sa roditeljima u vezi sa izostancima učenika na nastavnim satima.

Nastava na Univerzitetu u Sarajevu će se odvijati po redovnom planu i programu.Termini provjere znanja trebaju biti određeni u intervalu od 10.00 do 16.00 sati, a u slučaju izostanka veće grupe studenata sa pojedinih ispita, upućujemo na potrebu omogućavanja naknadnog polaganja ispita u toku radne sedmice.