BiH
9

Obnova zgrade Vlade KS do sada koštala više od milion KM

Piše: I. P.
Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba
Jedan od simbola razaranja koja su se desila za vrijeme protesta 7. februara 2014. godine bila je i Bijela vlada, tačnije zgrada koju dijele institucije Kantona Sarajevo i Općine Centar.

Prema procjeni sudskih vještaka, šteta koja je nanesena na dijelu zgrade koji koristi Vlada Kantona Sarajevo u ulici Reisa Džemaludina Čauševića iznosi 1.078.554,90 KM.

Do sada je Kanton Sarajevo za poslove sanacije štete, koje se vežu za građevinsko-stolarske radove i elektro-mašinske radove, izdvojio 853.774,15 KM.

"Navedeni radovi se odnose na sanaciju krovne konstrukcije, struganje i bojenje svih prostorija objekta Vlade Kantona Sarajevo, sanaciju kompletnih elektroinstalacija sa glavnim napojnim kablovima i glavnim razvodnim ormarom, sanaciju požarom uništenih prostorija, sanaciju informatičke mreže, videonadzora, vatro-dojavnog sistema, telefonske centrale i telefonske mreže, sanaciju požarom uništenih sanitarnih čvorova, dubinsko čišćenje itisona i sanaciju klimatskih uređaja, kao i drugih radova", rečeno je za Klix.ba iz Stručne službe za zajedničke poslove KS.

Za nabavku izgorjele i uništene opreme Kanton Sarajevo je izdvojio ukupno 153.535,87 KM. Ovi troškovi se odnose na nabavku kancelarijskog namještaja, računara i računarske opreme, opreme za videonadzor i klima uređaja, kao i telefonskih aparata i druge manje kancelarijske opreme.

Kanton Sarajevo je do sada za sanaciju štete izdvojio ukupno 1.007.280,02 KM, a od većih izdvajanja u ovoj godini neophodna će biti novčana sredstva za sanaciju dijela fasade, što će biti rađeno u saradnji sa Općinom Centar.