BIvša glavna tužiteljica
43

Objavljeni detalji odluke Ustavnog suda BiH o apelaciji Gordane Tadić

S. Š. U.
Tužiteljica Tužilaštva BiH Gordana Tadić (Foto: N. G./Klix.ba)
Tužiteljica Tužilaštva BiH Gordana Tadić (Foto: N. G./Klix.ba)
Ustavni sud BiH krajem maja odbio je kao neosnovanu apelaciju Gordane Tadić, bivše glavne tužiteljice Tužilaštva BiH, te odlučio da nije došlo do povrede prava na nepristrasnost suda, odnosno Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV).

Na sjednici održanoj 26. maja Ustavni sud BiH donio je odluku kojom se odbija apelacija Tadić, a koju je bivša glavna državna tužiteljica podnijela protiv Odluka VSTV-a donešenih 20. oktobra 2021. godine, te protiv Odluke Prvostepene disciplinske komisije za tužioce VSTV-a od 23. jula 2021. godine.

Gordana Tadić podnijela je Ustavnom sudu BIH apelaciju 23. decembra 2021. godine. Zatražila je da Ustavni sud donese privremenu mjeru kojom se "obustavlja izvršenje Odluke VSTV-a broj od 20. oktobra 2021. godine i odluka koje su prethodile odluci da (apelantici), glavnom tužitelju Tužilaštva Bosne i Hercegovine prestaje mandat glavnog tužitelja Tužilaštva BiH, sa danom donošenja odluke, te zbog izrečene stegovne mjere premještanja s mjesta glavnog tužitelja na mjesto tužitelja, do okončanja postupka pred Ustavnim sudom", navedeno je u uvodu obrazloženja odluke Ustavnog suda.

Prvi zahtjev apelantice o donošenju privremene mjere obustave izvršenja je odbijen 12. januara 2022. godine, a od Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine zatraženo je 13. januara 2022. godine da dostave odgovore na apelaciju o prestanku mandata.

Ustavni sud sumirao je činjenice predmeta navoda Tadić i dokumenata koji su mu predočeni.

Tadić je u apelaciji navela kako smatra da joj je odlukama VSTV-a prekršeno pravo na pravično suđenje.

"U obrazloženju ovih navoda, apelantica je navela da posljedice njenog ponašanja (kada je predmete dodjeljivala manuelnim načinom) nisu opisane u dispozitivu odluka Prvostepene komisije i Drugostepene komisije, a niti su utvrđene tokom postupka", navedeno je.

Ustavni sud je podsjetio da je u svojoj dosadašnjoj praksi zauzeo stav da Tadić uživa garancije člana 6. stav 1 Evropske konvencije s aspekta garancije koju pruža "građanski" nivo prava na pravično suđenje, jer se u postupku pred VSTV-om se utvrđuju činjenice, održavaju rasprave, cijene iskazi svjedoka kao i drugi dokazi, sve u smislu pravila postupaka koji se vode pred redovnim sudovima.

Sud je zaključio da iz postupaka proizilazi da je Tadić propustila osigurati da se za uposlenike Tužilaštva BiH pokrene postupak personalnih sigurnosnih provjera stepena tajnosti, prenosi Detektor.ba.

"Ustavni sud zaključuje da nije došlo do povrede apelantičinog prava na nepristrasnost suda kao segmenta prava na pravično suđenje iz člana II/3.e Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije u situaciji kada navodi o pristrasnosti predsjednika VSTV odnosno članova VSTV nisu osnovani", navedeno je u odluci Ustavnog suda.

Zaključuju i da nije prekršeno pravo apelantice na pravično suđenje kada je na osnovu provedenih relevantnih dokaza nesumnjivo utvrđena disciplinska odgovornost Gordane Tadić i izrečena odgovarajuća disciplinska mjera. Odluka Ustavnog suda jasno ističe kako su nadležna disciplinska tijela VSTV-a dali dovoljno jasna i argumetovana obrazloženja pri sankcioniranju bivše glavne državne tužiteljice.

"Ustavni sud smatra da apelantica osim uopštenih tvrdnji ne obrazlaže na koji način su okolnosti na koje ukazuje konkretno uticale na njena prava zagarantovana Ustavom BiH i Evropskom konvencijom u postupku koji je protiv nje vođen", opisano je u Odluci.

Odluke Ustavnog suda BiH su konačne i obavezujuće.