{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


O akcionom planu prevencije i suzbijanja maloljetničke delinkvencije

F
15.7.2008. u 14:37
0
0
O akcionom planu prevencije i suzbijanja maloljetničke delinkvencije
0
O akcionom planu prevencije i suzbijanja maloljetničke delinkvencije
Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj krajem prošlog mjeseca usvojila Akcioni plan prevencije i suzbijanja maloljetničke delinkvencije u FBiH.
Dokument nudi širok spektar mjera i aktivnosti za preventivno djelovanje u pravcu suzbijanja maloljetničkog prijestupništva.

Akcioni plan sadrži 18 kratkoročnih i dugoročnih mjera koje podrazumjevaju jačanje školske službe savjetovanja, vođenje učeničkih dosijea, izradu programa borbe protiv nasilja na nivou škole, unapređenje saradnje porodice i škole, pokretanje edukativnih programa za maloljetne delinkvente smještene u kazneno-popravnim i vaspitnim ustanovama - učenje društvenih vještina, nenasilno rješavanje sukoba...

Kako se u Akcionom planu navodi, neophodno je unaprijediti komunikaciju uposlenika i učenika škole, kao i komunikaciju škole s roditeljima/zakonskim zastupnicima djeteta i svim relevantnim institucijama u rješavanju problema nasilja nad djecom.

Uz elaboriranje sankcija koje se mogu izreći maloljetnom počinitelju krivičnog djela - odgojnih i mjera sigurnosti, a starijem maloljetniku i kazne maloljetničkog zatvora, Akcioni plan insistira na urgentnom djelovanju na planu ustanovljenja odgovarajućih institucija za izvršenje kaznenih sankcija (odgojno-popravnih ustanova ustanova poluotvorenog i zatvorenog tipa), a radi resocijalizacije maloljetnih prijestupnika.

Stoga je Vlada Federacije BiH formirala koordinaciono tijelo, koje čine predstavnici resornih ministarstava - pravde, obrazovanja i nauke, rada i socijalne politike, zdravstva i unutarnjih poslova, koje bi se, osim na uspostavi odgovarajuće institucionalne infrastrukture, trebalo angažirati na sveobuhvatnoj analizi zakonskog okvira u ovoj oblasti (Krivičnog i Zakona o rivičnom postupku, Zakona o izvršenju krivičnih sankcija), te izmjenama i dopunama tih zakona, kao i na donošenju zakona o osnivanju odgojno-popravnog zavoda.

Akcionim planom je predviđeno jačanje školske službe savjetovanja te iniciranje kampanje za osnaživanje pedagoško-psihološke službe u školi.

Usto, predviđeno je vođenje učeničkih dosjea. Pedagoško-psihološka služba u školi treba početi voditi kumulativne učeničke dosjee u kojima će se bilježiti sve promjene u ponašanju učenika.

Dosjee će voditi pedagozi/psiholozi u suradnji sa nastavnicima i razrednicima.

Akcionim planom promovira se princip "Škole otvorenih vrata", kojim se otvara mogućnost da roditelji po potrebi mogu da dođu u školu i porazgovaraju sa nastavnikom ili školskim pedagogom o napretku ili problemima djeteta.

Nadalje je predviđeno utvrđivanje programa saradnje Federalnog ministarstva unutarnjih poslova i odgojno-obrazovnih ustanova, a što će omogućiti uspostavu otvorene linije između svake škole i najbliže policijske uprave, uključujući uvođenje video nadzora u škole i školska dvorišta.

Među prioritetima je i uspostava odgovarajuće saradnje škola i centara za socijalni rad, a što implicira korištenje pomoći stručnog osoblja zaposlenog u tim centrima.

Akcionim planom prevencije i suzbijanja maloljetničke delinkvencije predviđena je i izrada programa saradnje škola i zdravstvenih ustanova, uključujući i ustanove za mentalno zdravlje.

Kao partneri u provođenju konkretnih aktivnosti s djecom (vannastavne aktivnosti) u ovom dokumentu se navode sportski klubovi i nevladine organizacije te studenti fakulteta za socijalni rad, psihologiju i pedagogiju u svojstvu volontera.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: