Nakon krivične prijave
64

O aferi "Stickeri" prvi put se oglasio i glavni akter - ministar Vojin Mitrović

SRNA/Klix.ba
Foto: I. L./Klix.ba
Foto: I. L./Klix.ba
Ministar prometa i komunikacija i BiH Vojin Mitrović konačno se oglasio o aferi "Stickeri" i za Srnu reka da krivična prijava, koju je protiv njega danas podnio Transparency international BiH zbog donošenja novog Pravilnika o registraciji vozila, nema nikave osnove, jer njihovo pozivanje na kršenje zakona apsolutno ne stoji.
Komentarišući prijavu zbog, kako je navedeno, zloupotrebe službenog položaja i ovlašćenja, Mitrović je naglasio da se u njoj ne navodi koji su to članovi Zakona o identifikacionim dokumentima i Zakona o bezbjednosti saobraćaja uopšte prekršeni.

"Prijava je paušalna i bez konkretnih stvari, što jasno ukazuje da je riječ o politikanstvu čiji je cilj diskreditacija, pogotovo zbog ovih izbora koji dolaze. Oni koji su je pisali, trebalo bi da znaju da ni u kom slučaju ne može biti prekršen Zakon o identifikacionim dokumentima, jer uopšte nije riječ o identifikacionom dokumentu", kaže Mitrović.

Prema njegovim riječima, u pitanju je sticker naljepnica koja je jasno definisana Zakonom o sigurnosti saobraćaja, a u kojem je navedeno da je ona dokaz o registraciji vozila.

"Dakle, Agencija za identifikaciona dokumenta zadužena je za izdavanje identifikacionih dokumenata, a zna se koji su to dokumenti", rekao je Mitrović. On smatra da je prilično indikativna činjenica da već neko vrijeme u medijima "traju napadi u vezi sa ovom temom".

Na navode iz prijave da ni jednim članom Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH nije propisano da ministar ima ovlašćenja da propisuje ko će vršiti nabavku stikera i naplatu javnih prihoda, Mitrović je istakao da je i ta ocjena neutemeljena.

On tvrdi da je upravo tim zakonom propisano da ministar, u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove, pravilnikom definiše bliže odredbe o postupku i načinu registrovanja vozila, izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji, potvrda o registraciji i o vlasništvu vozila, stiker naljepnice i registarskih tablica, o izgledu međunarodne oznake BiH, dimenzijama, obliku, boji, sadržaju, vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica.

Šta se tiče navoda iz prijave da pogoduje određenim firmama time što traži da zaposleni u stručnoj instituciji, koja će se birati na javnom konkursu, imaju tačno određene certifikate, ministar komunikacija i transporta ističe da Pravilnik nije on pripremao, već odgovorni ljudi u tom ministarstvu koji znaju svoj posao.

"Zašto je navedeno posjedovanje određenih sertifikata, pretpostavljam upravo iz razloga konkretnog posla i ozbiljnosti samog posla. Neophodno je da ljudi koji budu sutra na tome radili da urade ono što je i predviđeno, da se pomoću RFID stiker naljepnice uspostavi digitalna platforma koja bi služila svim ostalim korisnicima. Bezbroj puta sam naveo, ali ponoviću da će takva platforma koristiti i Agenciji za identifikaciona dokumenta i ministarstvima unutrašnjih poslova, stanicama tehničkog pregleda, Autoputevima, Autocestama, gradskoj adminstraciji i svima onima koji mogu koristiti podatke, a koji su potrebni i koji se koriste u svijetu da bi se poboljšala bezbjednost u saobraćaju", rekao je Mitrović.

On je podsjetio da uvođenje ove tehnologije znači da se neke provjere mogu vršiti bez zaustavljanja vozila, uz postavljanje čitača na određenim lokacijama.

"Također, uz takve čitače, moguće je vršiti i naplatu putarine bez zaustavljanja vozila", istakao je Mitrović.

Podsjetimo, iz Agencije za identifkacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) za Klix.ba su rekli da su izmjene u vezi sa novim stickerima ekonomski neisplative, neopravdane i nekorisne iz više razloga. Također su upozorili da je nezakonito i davati poslove pravnom licu, a čiju nadležnost već ima Agencija.

Vrijedi podsjetiti da niti jedna zemlja u našem okruženju i niti jedna zemlja članica Evropske Unije nije implementirala ovaj sistem, što je dovoljan razlog da se i u Bosni i Hercegovini ne treba razmišljati o uvođenju RFIT tehnologije.

Mnogi smatraju da se ovime ugrožavaju lični podaci građana, ruši sigurnost saobraćaja i građana, uvode rješenja nepoznata u EU i suprotna direktivama EU, nameću bespotrebni troškovi, oduzimaju nadležnosti i krši ustav.

Upravni inspektor Ministarstva pravde BiH uskoro će izvršiti nadzor u Ministarstvu prometa i komunikacija BiH nad spornom procedurom izmjena Pravilnika o registraciji vozila BiH koju je nametnuo ministar Vojin Mitrović (SNSD), a , upit o (ne)zakonitosti odredbe pravilnika koja govori da se nabavka stickera ustupa trećem licu je stigao i u Agenciju za javne nabavke BiH.