NSRS razmatra zakon o nelegalno stečenoj imovini

S
SRNA
25.1.2010. u 07:40
0
6
NSRS razmatra zakon o nelegalno stečenoj imovini
0
NSRS razmatra zakon o nelegalno stečenoj imovini
Zakon o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela, koji će poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrati u formi prijedloga, predviđa osnivanje agencije za upravljanje oduzetom imovinom u sastavu Ministarstva pravde RS.
Prema predloženom zakonu, agencija bi počela sa radom njegovim stupanjem na snagu, a sjedište bi bilo u Banjaluci, s tim što agencija može imati posebne organizacione jedinice i van sjedišta.

Prijedlogom zakona je predviđeno da se finansijska istraga pokreće protiv vlasnika imovine kada postoje osnovi sumnje da ima imovinu stečenu izvršenjem krivičnog djela, a podaci u vezi sa finansijskom istragom povjerljivi su i predstavljaju službenu tajnu.

Teret dokazivanja je na vlasniku imovine budući da tužilac iznosi dokaze o imovini, o zakonitim prihodima, o tome da je imovina stečena prije pokretanja postupka i o nesrazmjeri između imovine i prihoda okrivljenog, a vlasnik imovine iznosi dokaze o neosnovanosti zahtjeva tužioca ili o zakonitom porijeklu imovine.

Takođe, teret dokazivanja je na pravnom sljedbeniku ili trećem licu gdje tužilac iznosi dokaze da je imovina naslijeđena ili na treće lice prenesena bez naknade ili uz naknadu koja ne odgovara stvarnoj vrijednosti u cilju osujećenja oduzimanja imovine, a novi vlasnik iznosi dokaze o neosnovanosti navoda tužioca ili o zakonitom porijeklu imovine pravnog prethodnika.

Oduzimanje imovine može biti privremeno i trajno.

Oduzete predmete od istorijske, umjetničke i naučne vrijednosti agencija predaje ustanovama nadležnim za čuvanje ovih predmeta, a oduzete devize i efektivni strani novac, predmete od plemenitih metala, dragog i poludragog kamenja i bisera Trezoru RS.

Oduzeta pokretna imovina prodaje se javnim nadmetanjem, nepokretna se upisuje u zemljišne knjige kao svojina RS, prodaja hartija od vrijednosti i drugih vrijednosnih papira vrši se u skladu sa propisima, a sredstva od prodaje su budžetska sredstva RS.

Pokretna imovina koja ne bude prodata u roku dužem od godinu dana može biti poklonjena u humanitarne svrhe ili uništena ako postoje zdravstveni, veterinarski, fitosanitarni, sigurnosni ili drugi razlozi.

Vlasniku privremeno oduzete imovine za koju se utvrdi da ne potiče iz krivičnog djela, bez odlaganja se vraćaju novčana sredstva dobijena prodajom imovine uvećana za prosječnu kamatu po viđenju za odgovarajući period.

Taj vlasnik može u roku od 30 dana od dana povraćaja sredstava podnijeti agenciji zahtjev za naknadu štete prouzrokovane privremenim oduzimanjem imovine.


Komentari (6)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: