{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Neispunjene obaveze iz 'Mape puta'

S
26.7.2009. u 09:49
0
2
Neispunjene obaveze iz 'Mape puta'
0
Neispunjene obaveze iz 'Mape puta'
Parlamentarna skupština BiH bi za potpunu implementaciju Mape puta za liberalizaciju viznog režima trebalo još da usvoji zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, Zakon o tijelu za antikorupciju i Zakon o zabrani diskriminacije, te da imenuje odbore u skladu sa zakonima o reformi policije.
Na osnovu spiska preostalih zahtjeva iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima sa pregledom institucija nadležnih za njihovo provođenje, koji je Interresorna radna grupa Savjeta ministara BiH za pregovore o liberalizaciji viznog režima dostavila Parlamentarnoj skupštini BiH, najviše zakonodavno tijelo BiH trebalo bi da usvoji i zakonske odredbe o adekvatnom modelu za razmjenu informacija iz policijskih registara u BiH.

Kad je riječ o ovom uslovu, još uvijek ne postoji dogovor da li će to biti novi zakon ili izmjene i dopune nekog od postojećih zakona.

Parlament Federacije BiH /FBiH/, Narodna skupština Republike Srpske /NSRS/ i Skupština Distrikta Brčko trebalo bi da usvoje izmjene i dopune krivičnih zakona i harmonizuju ih sa Krivičnim zakonom BiH, dok bi parlament Srpske trebalo da usvoji zakon o prestanku funkcionisanja Ombudsmena RS i prenosu nadležnosti na Ombudsmena za ljudska prava BiH.

Savjet ministara BiH bi na prijedlog Interresorne radne grupe trebalo da usvoji revidiranu strategiju i akcioni plan za borbu protiv organizovanog kriminala, te za borbu protiv korupcije, te utvrdi prijedlog zakonskih odredbi o adekvatnom modelu za razmjenu informacija iz policijskih registara širom BiH.

Na prijedlog Ministarstva pravde BiH, Savjet ministara BiH treba da utvrdi prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, dok bi na prijedlog Ministarstva bezbjednosti BiH trebalo da utvrdi zakon o tijelu za antikorupciju.

Na prijedlog SIPA-e, Savjet ministara BiH treba da usvoji nacionalnu strategiju i akcioni plan za prevenciju i borbu protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Zadatak ove institucije je i da usvoji nacionalni akcioni plan za kontrolu droga, suzbijanje i prevenciju od 2009. do 2013. godine i imenuje preostale direktore prema dva policijska zakona iz prošle godine.

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidencije i razmjenu BiH treba da uvede biometrijske pasoše i u saradnji sa Ministarstvom pravde FBiH, Ministarsvom uprave i lokalne samouprave RS i Javnim registrom Brčko distrikta ostvari napredak u verifikovanju svih matičnih knjiga i unošenja podataka u centralnu bazu podataka kojom upravlja Agencija.

Ova agencija treba da u saradnji sa Ministarstvom pravde FBiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS, Javnim registrom Brčko distrikta, Ministarstvom inostranih poslova BiH, MUP-om RS i kantonalnim MUP-ovima preduzme mjere za obezbjeđenje sistematske obuke i opštih antikorupcionih programa ciljanih na javne službenike koji rade na uzdavanju uvjerenja iz matičnih knjiga, ličnih karata i pasoša.

Potrebno je i da u saradnji sa Minstarstvom bezbjednosti BiH preduzme mjere za obezbjeđenje sistematskog izvještavanja o izgubljenim i ukradenim putnim ispravama u Interpolovu bazu ukradenih i nestalih putnih isprava.

Ministarstvo bezbjednosti BiH treba da provede Strategiju i Akcioni Plan za integrisano upravljanje granicom, a posebno mjere za jačanje interagencijske saradnje između centralnih, regionalnih i lokalnih vlasti koje rade na granici i mjere preduzete na jačanju analize rizika, posebno uspostavljanja zajedničkog centra za analizu rizika.

Ovo ministarstvo treba da ostvari napredak u zatvaranju nekontrolisanih graničnih prelaza u saradnji sa susjednim zemljama, usvoji i provede podzakon o postupku azila i pristupu putnim i identifikacionim dokumentima, provede mjere za obezbjeđenje održivog rješenja za zaostatak u rješavanju aplikacija za azil, predloži nacionalni akcioni plan za kontrolu droga, suzbijanje i prevenciju, te u saradnji sa MIP-om BiH i Graničnom policijom BiH provede Informacioni sistem za migracije.

Ministarstvo pravde BiH treba da predloži zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH i preduzme mjere na jačanju stručnog osoblja koje radi po zahtjevima za međunarodnu pravnu pomoć.

Ministarstvo civilnih poslova BiH treba da provede standarde EU za razmjenu informacija u vezi droga sa Evropskim monitoring centrom za droge i ovisnosti o drogama.

Granična policija BiH treba da provede Strategiju i Akcioni plan za integrisano upravljanje granicom, a posebno modernizaciju infrastrukture, opreme i IT tehnologije, te mjere preduzete na jačanju ljudskih resursa, uključujući i obuku.

Ova služba treba da obezbijedi dostupnost podataka o zaplijenama droga i umiješanim licima na graničnim prelazima.

Sipa treba da predloži nacionalnu strategiju i akcioni plan za prevenciju i borbu protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, preduzme efikasne mjere protiv sumnjivih slučajeva pranja novca, uključujući privremeno suspendovanje sumnjivih transakcija, istraživanje, optuživanje i osuđivanje, te da preduzme mjere na podizanju svijesti o obavezama izvještavanja za tijela koja su dužna izvještavati o sumnjama o pranju novca.

Sva policijska tijela i sva tužilaštva trebaju da preduzmu mjere na unapređenju i boljoj koordinaciji na državnom i entitetskim nivoima u obuci o prevenciji i borbi protiv organizovanog kriminala, efikasno istražuju, optužuju i presuđuju za organizovani kriminal, provedu obuku za unapređenje znanja za konfiskaciju imovine, finansijske istrage, privredni kriminal i policijsko-tužilačku saradnju.

Potrebno je i da preduzmu mjere na jačanju obuke i opreme specijalizovanih struktura za borbu protiv droga u službama za provođenje zakona na državnom i entitetskim nivoima, efikasno djeluju u sumnjivim slučajevima korupcije na visokom nivou, efikasno primjenjuju posebne istražne tehnike u slučajevima korupcije.

Neophodno je i da preduzmu mjere na uvođenju sistematske saradnje između različitih vlasti uključenih u borbu protiv organizovanog kriminala /uključujući tijela za provođenje zakona, pravosuđe, tužioce, ali takođe i druge relevantne strukture/, te da prate slučajeve diskriminacije i etnički motivisanih incidenata /policijske istrage, optužnice i sudske akcije/.

GRECO preporuke treba da provedu ministarstva pravde BiH, RS i FBiH, Sipa, sva policijska tijela i sva tužilaštva, agencije za državnu službu BiH i FBiH, Agencija za državnu upravu RS, Vlada Brčko distrikta, Visoki sudski i tužilački savjet BiH i Centralna izborna komisija BiH.

Evropski komesar za proširenje Oli Ren naglasio je u tekstu koji je trebao da pročita pred poslanicima i delegatima u Parlamentarnoj skupštini BiH da je EU uputila detaljne zahtjeve Ministarstvu bezbjednosti BiH u kojima se navodi svaki zakon koji je neophodno usvojiti, svaki postojeći zakon koji treba bolje provoditi i svaki drugi problem koji treba razriješiti - skoro 50 aktivnosti ukupno.

"Pozvali smo i vaše vlasti da nas izvjeste do 1. oktobra ove godine. Želimo da idemo naprijed sa BiH kao što to želite i vi. Ustvari, EU želi da sačini prijedlog za liberalizaciju viznog režima za BiH u 2010. godini, ukoliko ispunite uslove u narednim mjesecima. To je naš cilj i konkretno obećanje, kao odgovor za konkretne aktivnosti. Učiniti vi svoj dio, a mi ćemo svoj. To je fer-plej", poručio je Ren.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Strahujete li od terorističkih napada u Evropi?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: