{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Najavljena revizija državne strategije za realizaciju aneksa 7. Daytonskog sporazuma

F
22.11.2007. u 15:08
0
0
Najavljena revizija državne strategije za realizaciju aneksa 7. Daytonskog sporazuma
0
Najavljena revizija državne strategije za realizaciju aneksa 7. Daytonskog sporazuma
Povodom 12-godišnjice potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma za BiH, ministar za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara Safet Halilović danas je na pres-konferenciji u Sarajevu ukazao na potrebu revizije državne Strategije za provedbu Aneksa 7. tog sporazuma koji nalaže povratak svih izbjeglih i raseljenih u prijeratne domove u BiH.
Strategiju treba revidirati jer i 12 godina nakon uspostave mira treba još mnogo novca i posla do postizanja konačnog cilja, a to je da se i posljednja izbjegla i raseljena osoba vrati kući i ima uvjete za život. Prvi put se razmišlja i o finansijskom obeštećenju izbjeglim i raseljenim osobama čija je imovina uništena.

"Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i UNHCR inicirali su i koordiniraju rad na pripremi revidirane Strategije BiH za realizaciju Aneksa 7. Daytonskog sporazuma radi ispunjavanja svih zacrtanih ciljeva, radit će u saradnji s nadležnim entitetskim ministarstvima i službama u entitetima i Brčko Distrikt te s nadležnim međunarodnim organizacijama i predstavnicima civilnog sektora u BiH.

Izrađen je poseban Akcioni plan za reviziju Strategije koji definira način uključivanja svih relevantnih međunarodnih i domaćih, vladinih i nevladinih institucija i organizacija u proces iznalaženja rješenja i poduzimanje najsvrsishodnijih mjera u procesu implementacije Aneksa 7. Daytonskog mirovnog sporazuma. Koliko je to složen posao, govori i činjenica da je tim planom predviđeno učešće oko 70 vladinih i nevladinih, domaćih i međunarodnih institucija i organizacija", izjavio je na pres-konferenciji ministar Safet Halilović.

"UNHCR i dalje ostaje posvećen nadgledanju i pružanju podrške u implementaciji Aneksa 7. Još puno toga ostaje da se uradi prije nego svi ljudi u BiH dobiju potpun i nesmetan pristup pravima koja su navedena u Aneksu", poruka je drugog učesnika ove pres-konferencije, predstavnika UNHCR-a u BiH Hussaina Naveeda.

Po okončanju sukoba, BiH se suočila s oko 2,2 miliona raseljenih i izbjeglih osoba, što je bilo oko 55 posto od ukupno 4,3 miliona prijeratnih stanovnika.

Od oko 1,2 miliona stambenih jedinica u privatnom i društvenom vlasništvu, koliko je BiH imala 1991., tokom sukoba je oko 445.000 stambenih jedinica bilo srušeno ili devastirano, a dodatnih oko 211.000 je promijenilo vlasnika.

Komunalna i socijalna infrastruktura je bila gotovo potpuno uništena. Više od četiri posto državne teritorije bilo je pod minama.

Ogroman broj smrtno stradalih, vojnih i civilnih invalida, uništenih i razdvojenih porodica, odliv omladine i stručnih kadrova, samo su još neki od realiteta s kojim se BiH suočila u trenutku potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma 1995. Ogromna područja u zemlji bila su potpuno pusta i razrušena.

Povratak u BiH je počeo odmah po okončanju rata. Prema službenim pokazateljima UNHCR-a, dosad je registrirano oko 1.025.000 povratnika. Najviše od toga, više od pola, vratilo se u prvim trima godinama nakon rata. To je bio period tzv. lakših povrataka, prema principu spajanja porodica. Značajan broj ljudi vratio se i u godinama implementacije Plana za provedbu imovinskih zakona i veoma usko je u vezi s povratom imovine prijeratnim vlasnicima i nosiocima stanarskog prava.

U prvim godinama nakon Daytona povratak je koordinirala međunarodna zajednica, a početkom 2000. formirano je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice sa zadatkom da između ostalog koordinira aktivnosti na provedbi Aneksa 7. Daytonskog sporazuma. Ministarstvo je 2002. izradilo Strategiju BiH za provedbu Aneksa 7. koja je usvojena iduće godine i bila prvi zajednički okvirni dokument na nivou BiH kojim su definirani ciljevi i planirane potrebne akcije i reforme radi realiziranja jednog od najvažnijih aneksa Daytonskog sporazuma.

Kao temeljni strateški ciljevi, u Strategiji su navedeni: dovršenje procesa povratka, realiziranje povrata imovine i stanarskih prava, dovršenje procesa rekonstrukcije stambenih jedinica za povratnike te osiguravanje uvjeta održivog povratka i procesa reintegracije u BiH.

Do danas je registrirano više od milion povratnika u BiH.

"Nažalost, ne možemo povrditi da je to i stvarna slika jer pravo stanje na terenu znat ćemo tek nakon obavljenog popisa stanovništva. Velika su kretanja stanovništva bila prethodnih godina i ovom prilikom se može govoriti samo o procjenama.

Temeljem podnesenih 211.000 zahtjeva za povrat imovine i stanarskih prava u BiH, do danas ih je realizirano oko 99,7 posto. Preostalih manje od jedan posto najsloženijih slučajeva rješava se u okviru upravnih i sudskih procedura", riječi su ministra Halilovića.

Prema njegovim navodima, obnova je pratila proces povratka, tako da je od Daytonskog sporazuma do danas rekonstruirano približno 260 hiljada stambenih jedinica, od čega više od 170 hiljada donatorskim novcem i sredstvima.

U godinama neposredno nakon rata učešće međunarodne zajednice u finansiranju obnove u BiH bilo je gotovo stoprocentno, a nakon toga su se postepeno počeli uključivati i domaći izvori, izdvajanjem veoma značajnog budžetskog novca na svim nivoima vlasti u BiH. Danas je slika drukčija i u sektoru obnove i održivosti povratka, od ukupno planiranih oko 170 miliona KM u 2007. godini, učešće domaćih institucija je više od 70 posto.

Dobre rezultate na planu povratka, povrata i rekonstrukcije stambenih jedinica nisu pratili značajniji rezultati na planu stvaranja uvjeta za održivost povratka, a prije svega se to odnosi na pitanja zapošljavanja povratnika i ostvarivanja prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanje i dr.

U vezi s održivim povratkom i sigurnošću je i pitanje deminiranja. Iako je opća sigurnost u BiH, prema informacijama nadležnih službi, zadovoljavajuća, uprkos dosadašnjim protuminskim aktivnostima, BiH je i dalje zemlja s najvećim problemom ove vrste u Evropi.

U procesu ponovne registracije raseljenih osoba u 2005. podnesen je 61.221 porodični zahtjev za reviziju statusa 188.307 osoba, a nakon izvršene revizije potvrđen je status za 44.155 raseljenih porodica, odnosno 135.500 raseljenih osoba.

Izvan BiH je još oko 400.000 osoba, od kojih oko 80.000 traga za trajnim rješenjima.

Oko 40.000 porodica ili oko 135.000 osoba traže pomoć države za rekonstrukciju zbog dobrovoljnog povratka u BiH. Za realiziranje samo ove zadaće iz državne Strategije, neophodno je osigurati oko 600 miliona KM, a zajedno s potrebnim novcem za održivost povratka te grupe potrebno je oko milijardu KM.

Oko 2.500 porodica u BiH još je u kolektivnim centrima. Oko 3.500 porodica povratnika živi bez električne energije.

Pod pretpostavkom dosadašnjeg nivoa ulaganja u povratak, u narednom trogodišnjem periodu, za rekonstrukciju samo stambenih jedinica registriranih potencijalnih korisnika pomoći nedostaje okvirno oko 315 milion KM, odnosno oko 105 miliona KM na godišnjem nivou.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, radeći na reviziji Strategije, prvi put se želi suočiti i s još jednim pravom iz Daytonskog sporazuma, a to je pravo na naknadu štete za imovinu koju nije moguće vratiti raseljenim i izbjeglim osobama. U ovom trenutku to je prilično neispitano područje i treba prije svega napraviti dobar snimak stanja, zatim utvrditi politiku, kreirati propise.

"Ministarstvo je riješeno da u saradnji s ostalim relevantnim učesnicima u BiH, a prije svega s UNHCR-om, Sporazum o povratku izbjeglih i raseljenih osoba (Aneks 7.), koordiniranim aktivnostima provede u cijelosti. Naše je opredjeljenje da sve dok se i posljednjoj izbjegloj, raseljenoj osobi i povratniku ne osigura pristup pravima koja su ovim aneksom zagarntovana - proces ne može biti zaključen", izjavio je danas ministar Safet Halilović.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: