Zloupotreba prava
2

Nabavka oružja za sigurnosne agencije je blokirana zbog žalbi koje dobijaju uvijek od iste osobe

A. Ku.
Foto: T. S./Klix.ba
Foto: T. S./Klix.ba
Agencija za policijsku podršku Bosne i Hercegovine uputila je Zajedničkoj komisiji za odbranu i sigurnost BiH informaciju o problemu nabavke oružja za državne sigurnosne agencije.

Oružje i oprema, koji su predmet nabavke, namijenjeni su SIPA-i, Graničnoj policiji BiH i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela. Međutim, čitav proces je zakočen zbog žalbi na tendersku dokumentaciju, koje predugo traju, tačnije sedam mjeseci.

Portal Klix.ba je imao uvid u dokument, koji potpisuje direktor Agencije za policijsku podršku BiH Enver Hadžiahmetović, a u kojem se navodi da se zloupotrebom prava na žalbu zaustavljaju nabavke. Naime, nakon što pristigne žalba na neki tender, on ne može biti dalje proveden sve dok se ne okonča žalbeni postupak, bez obzira na to da li je žalba osnovana ili ne. U tome mnogi vide način zarade.

"Do sada su četiri žalbe kandidata KDI International d.o.o. Banja Luka, Trača d.o.o., Ljubljana i LG VIP d.o.o. Ljubljana odbačene Zaključcima Ureda za razmatranje žalbi iz razloga što nije plaćena taksa. Dana 26. 4. 2024. godine peta žalba kandidata LG VIP d.o.o. Ljubljana je s izjašnjenjem Ugovornog organa i kompletnom popratnom dokumentacijom proslijeđena Uredu za razmatranje žalbi te se čeka na daljnje postupanje", navode iz Agencije.

Dodaju da se prema dostupnim informacijama kao direktor KDI International d.o.o. Banja Luka, Trača d.o.o. Ljubljana i LG VIP d.o.o. Ljubljana vodi ista osoba.

"Navedeno upućuje da postoje indicije da se radi o zloupotrebi prava na žalbu, gdje osoba putem različitih firmi s kojima je povezana ulaže, prema našem mišljenju neosnovane žalbe, par dana prije isteka roka za dostavu zahtjeva za učešće, pokušavajući da utiče na kvalifikacije", ističu iz Agencije.

Navodi se da žalitelj prepisuje žalbene navode iz ranijih žalbi, malo ih koriguje prema izjašnjenju Ugovornog organa, koje je Ured za razmatranje žalbi proslijedio ranijem kandidatu koji je uložio žalbu, nastojeći stvoriti sliku kako se puno kandidata žali na tendersku dokumentaciju, iako nijedan drugi kandidat, izuzev navedenih, nije uložio žalbu na tendersku dokumentaciju.

S obzirom na to da je problematika "profesionalnih žalitelja" u prethodnom periodu doživjela svojevrsnu eskalaciju, Agencija za javne nabavke BiH je, u skladu sa svojim nadležnostima, prikupila informacije o profesionalnim žaliteljima s obzirom na to da je predmet nabavke roba od strateške važnosti za odbranu BiH.

"Smatramo da se ovakvim postupanjem žalitelja ulaganjem žalbe, a neplaćanjem takse, osim usporavanja postupka nabavke, uzorkuje i šteta ugovornim organima za koje se provodi postupak jer se tržišne cijene cijene robe mijenjaju te samim tim i troškovi ostalim kandidatima koji su pripremili potrebnu dokumentaciju za učešće u postupku", zaključuju iz Agencije za policijsku podršku BiH.