|

"Moramo znati koja javna preduzeća daju pare strankama"

"Moramo znati koja javna preduzeća daju pare strankama"
0
S
Razgovarao: F. Borić
4.11.2010. u 15:45
7
komentara
0

dijeljenja
"Moramo znati koja javna preduzeća daju pare strankama" Srđan Blagovčanin
Izvršni direktor jedne od najrespektabilnijih nevladinih organizacija, koja se istinski hvata u koštac sa korupcijom u mnogim njenim segmentima, Srđan Blagovčanin, za naš portal objašnjava razloge zašto Transparency International u BiH traži izmjene Zakona o finansiranju političkih partija. Također, Blagovčanin govori i o zakonima koje je neophodno usvojiti kako bi država krenula snažnije ka euroatlanskim integracijama, članstvu u NATO-u...
Gospodine Blagovčanin, koje su osnovne zamjerke Transparency Internationala Zakonu o finansiranju političkih partija u BiH, a zbog kojih tražite izmjene tog zakona

Osnovne karakteristika predloženih izmjena odnose se na povećanje transparentnosti finasijskog aspekta funkcionisanja političkih partija i pooštravanja kazni za kršenje zakona. Na osnovu istraživanja TI i praćenja finasijskog funkcionisanja političkih partija uočen je čitav niz problema. Iako su stranke i po sadašnjoj regulativi bili dužne podnositi izvještaje Centralnoj izbornoj komisiji, javnost nije imala pristup informacijama koje se odnose na donacije političkim partijama građana i privatnih preduzeća. Jasno je da bez veće transparentosti u finansiranju političkih partija ne može doći do unaprijeđenja stanja.

Dosadašnji mehanizmi sankcionisanja su bili potpuno apsurdni, tako da su se stranke svjesno upuštale u sistematska kršenja zakona kako bi ostvarile ciljeve, potpuno svjesne da i ako dođe do njihovog sankcionisanja, sankcije će doći za dvije ili tri godine i bit će više nego simbolične. Stoga je i naš prijedlog o pooštravanju sankcija više nego logičan i sasvim sigurno predstavljao bi korak u pravom pravcu kada je u pitanju i preventivno djelovanje odnosno odvraćanje političkih partija od svjesnog i sistematskog kršenja zakona.

Ono što bi moralo biti prioritet jeste i jačanje tijela za provedbu Zakona o finasiranju političkih partija odnosno CIK i službe za reviziju unutar te institucije.

Građani nas apsolutnu podržavaju

Kakva je reakcija građana i u kojoj mjeri su upoznati sa važnošću Zakona?

Građani prepoznaju razmjere problema, što potvrđuje i činjenica da u svim istraživanjima javnog mnijenja u pravilu ističu političke partije kao najkorumpiranji segment društva. Takođe, istraživanja pokazuju da građani daju apsolutnu podršku restriktivnijem pristupu u regulisanju finasiranja političkih partija. Potvrda ovih tvrdnji se može naći i u činjenici da su građani u dosta slučajeva tokom kampanje prijavljivali kršenja zakona TI-ju BiH, na osnovu čega smo mi dalje pokušavali te slučajeve obraditi i proslijediti nadležnim insitucijama na postupanje.

Pretpostavljam da ste imali neke kontakte sa predstavnicima političkih partija, mislite li da postoji ona čuvena politička volja da se ove zakonske izmjene usvoje?

Radi se o vrlo osjetljivom pitanju za političke partije. Reformisanje finasiranja političkih partija ni u najrazvijenijim demokratijama se ne odvija glatko. Da se slikovito izrazim, kao kada biste očekivali od hroničnog alkoholičara koji se zatekne u prodavnici alkohola da sam sebi uvede restrikcije u konzumiranju istog. Međutim, koliko god bilo teško osigurati političku volju za izmjene zakona, to se mora desiti. Jer sadašnje stanje naprosto je toliko haotično da ugrožava regularnost izbora i narušava osnovne demokratske standarde.

Također, ovakva zakonska rješenja omogućavaju i podstiču takozvanu veliku ili političku korupciju. Pojedine političke partije su izrazile spremnost da se ovaj problem počne rješavati. Vidjet ćemo koliko će novofromirane vlasti biti spremne da sa deklarativne podrške uđu u realizaciju reformi.

Kako gledate na odluku visokog predstavnika da njegov ured više ne vrši provjeru kandidata za ministre u vladama na svim nivoima?

Tu odluku smatram očekivanom. Ali mislim da je veoma važno potpuno jasno ustanoviti nadležnosti domaćih institucija za vršenje takvih provjera, kako ne bismo došli u situaciju pravnog vakuma koji može biti zloupotrebljavan, kako je to bila praksa do sada u nekim slučajevima.

HItno realizirati prioritete

Očekujete li da nova vlast bude zasnovana na nekim programskim standardima, barem kada je u pitanju integracija BiH u NATO i EU, ali i borba protiv korupcije?

Mislim da je neophodno postići minimum saglasnosti o hitnom realizovanju važnih prioriteta koje su neophodne za ubrzani proces euroatlanskih integracija. Tu prije svega mislim na usvajanje zakona o popisu, zakona o državnoj pomoći i rješavanje pitanja državne i vojne imovine. Mislim da je takođe vrlo važno postići saglasnost o paketu antikorupcionih reformi koji je neophodno što prije realizovati. U okviru tog paketa potrebno je prioritetno ojačati pravosudne organe na državnom nivou, što prije osigurati potpunu funkcionalnost agencije za borbu protiv korupcije, usvojiti zakon o zaštiti zviždača i oduzimanju ilegalno stečene imovine.
Prijavi grešku


Komentari (7)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...