Brojne neregularnosti
26

Mišljenje revizora: Ministarstvo pravde bespotrebno utrošilo više od 70.000KM

N. V.
Ured za reviziju institucija u FBiH je Ministarstvu pravde dalo mišljenje s rezervom iz oblasti usklađenosti sa zakonom i drugim propisima. Osnovu za ovakvo mišljenje vide u tome što su Naknade za rad članova komisija i naknade po osnovu ugovora o djelu isplaćivane i za redovne poslove.
Po osnovu ugovora o djelu je u 2019. godini isplaćeno 39.429KM za ono što se, prema zakonima, smatra redovnim poslovima Ministarstva, dok je za naknade za rad članova komisija bespotrebno dato 33.703 KM.

Ukupni izdaci za rad komisija u ovom Ministarstvu su iznosili su 365.345 KM (neto), a ova revizorska institucija im spočitava i netransparentnost u izboru članova komisija i neregularnosti prilikom obračunavanja i uplaćivanja propisanog poreza i doprinosa.

U izvještaju stoji da u Ministarstvu nisu obračunavali i uplaćivali poreze i doprinose onako kako to zakoni propisuju.

“Napominjemo da je Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak propisano da naknade zaposlenicima po osnovu angažmana po bilo kom osnovu imaju karakter oporezivog prihoda od nesamostalne djelatnosti shodno tome je obaveza poslodavca da obračuna i uplati porez i doprinose u skladu sa zakonima”, stoji u revizorskom izvještaju.

Takođe, preporučuju da se preispita opravdanost uplate naknade članovima radnih tijela i komisija koje se finansiraju iz budžeta, a u koje se imenuju i zaposlenici Ministarstva.

Opravdanost ne postoji ni kod sklapanja ugovora o djelu. U 2019. godini je Ministarstvo pravde na ove ugovore potrošilo 97.725 KM, od čega je 33.703KM prema revizorskom mišljenju bespotrebno utrošeno.

Ministarstvo je ugovore o djelu zaključivalo za poslove koji su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji. Značajan dio poslova za koje je Ministarstvo zaključivalo ugovore o djelu spada u regularne poslove Ministarstva. “Kada govorimo o poslovima za koje se zaključuju ugovori o djelu kao što su izrada elaborata, popis i procjena bilansnih pozicija, izrada pojedinih zakona, propisa i drugi smatraju se redovnim poslovima Ministarstva u toku radnog vremena i bez plaćanja naknada članovima radnih tijela i stvaranja neopravdanih izdataka”, stoji u izvještaju.

Ured za reviziju institucija FBiH nije moglo potvrditi opravdanost utroška sredstava za isplatu naknada po osnovu zaključenih ugovora o djelu u navedenom iznosu.

Pored ovoga, Ministarstvo pravde FBiH je dobilo mišljenje s rezervom i zbog dugogodišnjeg problema – odrađivanja poslova koja su u nadležnosti Kazneno-popravnih domova. U pitanju su poslovi koji se odnose na planiranje, odobravanje i raspodjelu budžetskih sredstava za kazneno-popravne domove koji su posebne federalne ustanove i imaju pravo izrade finansijskih planova.

Objašnjavaju da je uloga Ministarstva da vrši nadzor nad njihovim radom dok je obavljanje ostalih poslova u nadležnosti KPZ. Utvrđuju da nadležna služba Ministarstva nije imala osnova za obavljanje poslova kao što je nabavka lijekova.