BiH
39

Mirnes Ajanović: Plehi i Smajiću nije motiv novac

Piše: E. G.
Mirnes Ajanović
Mirnes Ajanović
Mirnes Ajanović, advokat iz Tuzle i predsjednik Bosanske stranke (BOSS) obratio se portalu Klix.ba nakon objavljenog teksta o zastupnicima njegove stranke u Skupštini KS koji su se navodno izjasnili kao Srbi kako bi bili izabrani u Dom naroda.

"Iznesena je neistinita tvrdnja i kleveta o motivima Harisa Plehe i Rasima Smajića u pogledu nacionalnog izjašnjavanja prilikom kandidovanja na proteklim Općim izborima u BiH, da je motiv novčana korist", navodi se u reagiranju.

Ajanović osporava navode da bi dvojica zastupnika "u tom slučaju imali duplu naknadu za rad u Skupštini KS i Parlamentu FBiH".

Shodno odredbama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH zastupnik u skupštini kantona i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH istovremeno ne mogu imati dvije profesionalizacije u oba zakonodavna tijela, odnosno ne mogu imati dvije plaće za profesionalni angažman, navodi Ajanović.

"Poslanik u skupštini kantona i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH ne može istovremeno imati dva paušala u oba zakonodavna tijela, odnosno u Domu naroda i skupštini kantona. Poslanik u skupštini kantona koji je izabran i u Dom naroda može imati profesionalizaciju i primati paušal samo u jednom zakonodavnom tijelu, odnosno može imati i profesionalizaciju i paušal u skupštini kantona, a da u Domu naroda ne može primati ni jednu KM za svoj angažman. Plate za profesionalni angažman kod delegata koji su izabrani u kantonalnoj skupštini i u Domu naroda su iste bez obzira da li je profesionalizacija izvršena u skupštini kantona ili u Domu naroda Parlamenta FBiH", navodi Ajanović.

Dalje se navodi kako Pleho i Smajić, bez obzira kako se izjasnili, nemaju nikakav lični materijalni interes.

Klix.ba u prethodno objavljenom tekstu ni jednom riječju nije kazao kako će Pleho i Smajić, uz pretpostavku da budu članovi i Doma naroda, imati dvije plaće profesionalnih zastupnika u oba zakonodavna tijela, odnosno da će imati dva paušala u oba zakonodavna tijela. Međutim, činjenica je da da bi imali plaću u slučaju profesionalnog angažmana u jednom zakonodavnom tijelu, a paušal u drugom, što su ipak dvije naknade za njihov rad, bez obzira na visinu novčanog iznosa. Odnosno, zastupnik/delegat se može izajsniti da prima i plaću i paušal u jednom zakonodavnom tijelu, a da u drugom ne prima ništa od toga. No, ipak i u drugom zakonodavnom tijelu će imati određene naknade za rad u komisijama i po drugim osnovama. Napomenimo da ovo nije podjednako regulisano u svim kantonima.

Dakle, da primaju plaću u Domu naroda, gdje imaju profesionalizaciju, a paušal u Skupštini KS, odnosno obrnuto, Klixu su potvrdili i pojedini zastupnici iz sadašnjeg saziva. Preciznije, sve zavisi od odluke samog zastupnika/delegata.

No, lična primanja zastupnika i delegata su svakako minorna u odnosu na ono koliko iz budžeta dobija stranka čiji je zastupnik, odnosno delegat izabran u određeno zakonodavno tijelo.