{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Miodrag Simović novi predsjednik Ustavnog suda BiH

F
30.5.2009. u 19:08
0
0
Miodrag Simović novi predsjednik Ustavnog suda BiH
0
Miodrag Simović novi predsjednik Ustavnog suda BiH
Ustavni sud BiH je 29. maja nastavio 52. plenarnu sjednicu (koju je započeo 30. i 31. januara . i nastavio 27. marta). Nakon okončanja 52. plenarne sjednice, Ustavni sud BiH je održao 55. plenarnu sjednicu.
Ustavni sud BiH je izabrao prof. dr. Miodraga Simovića za novog predsjednika Ustavnog suda BiH, koji će, u skladu sa članom 88. stav 1. Pravila Ustavnog suda BiH, ostati na ovoj funkciji naredne tri godine.

Izborom novog predsjednika, mandat predsjednice Seade Palavrić je prestao. Za nove potpredsjednike izabrani su: Seada Palavrić (iz reda bošnjačkog naroda), Valerija Galić (iz reda hrvatskog naroda) i prof. dr. Constance Grewe (iz reda međunarodnih sudija).

Ustavni sud BiH je u predmetu broj U 5/06 odbacio zahtjev Ive Mire Jovića, predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine u vrijeme podnošenja zahtjeva, za ocjenu ustavnosti člana 9. stav 2. i člana 26. stav 4. Zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 78/05) zbog toga što je podnosilac zahtjeva odustao od zahtjeva.

U ostalom dijelu Ustavni sud BiH je donio odluku kojom se smatra da je odbijen zahtjev Ive Mire Jovića, predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine u vrijeme podnošenja zahtjeva, za ocjenu ustavnosti člana 1. stav 1, člana 2. posljednja rečenica, člana 6. stav 3, člana 10. stav 4, člana 12. st. 1, 2. i 3, člana 13. stav 2. tačka f) i člana 18. stav 2. u dijelu kojim se predviđaju tri javna RTV servisa; člana 3, člana 7. stav 2, člana 8. stav 3, člana 9. stav 1. treća i četvrta rečenica, u dijelu kojim se predviđaju dvije televizijske i dvije radiostanice za teritoriju određenog entiteta, člana 12. stav 4. i člana 42. st. 1, 2. i 3. i člana 19. stav 2. Zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 78/05).

Ovakva odluka je donesena na osnovu odredaba novog stava 3. člana 40. Pravila Ustavnog suda BiH, prema kojem Ustavni sud BiH «izuzetno, kada u plenarnoj sjednici u donošenju odluke učestvuje manje od ukupnog broja od devet sudija, [...] ukoliko najmanje pet sudija ne glasa identično o prijedlogu odluke o zahtjevu/apelaciji, smatra se da je donesena odluka kojom se zahtjev/apelacija odbija.

S obzirom na to da predsjednica Seada Palavrić i sudija Mirsad Ćeman nisu mogli učestvovati u radu u ovom predmetu, a podnosilac zahtjeva Ivo Miro Jović nije dobio podršku pet sudija za usvajanje zahtjeva, niti je pet sudija glasalo protiv njegovog zahtjeva, smatra se da je njegov zahtjev odbijen.

Ustavni sud BiH je u predmetu broj AP 775/08 usvojio apelaciju Saliha i Muamera Alijagića iz Trebinja i utvrdio da postoji povreda prava na pravičan postupak i prava na imovinu iz člana II/3.e) i k) Ustava BiH, i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u situaciji kada su Vrhovni sud RS i Okružni sud u Trebinju, u postupku utvrđivanja naknade štete za oduzetu imovinu, očigledno proizvoljno primijenili relevantne pozitivnopravne propise, te kad parnični postupak nije okončan u „razumnom roku“.

Ustavni sud BiH je ostavio na snazi Presudu Okružnog suda u Trebinju broj Gž-577/03 od 24. septembra 2004. godine u dijelu u kojem je odlučeno o naknadi materijalne štete za oduzeti repromaterijal, a u dijelu odluke o kamatama i naknadi za oduzete mašine predmet je vraćen na ponovni postupak.

Dio apelacije koji se odnosio na Rješenje Vrhovnog suda RS broj 118-0-Rev-07-000 250 od 5. decembra 2008. godine Ustavni sud je odbacio zbog proteka roka za podnošenje apelacije.

Ustavni sud BiH je, takođe, odbacio apelaciju Ministarstva trgovine i snabdijevanja RS i Opštine Trebinje, podnesenu protiv Presude Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Rev-06-000 430 od 31. januara 2008. godine, zbog toga što je očigledno (prima facie) neosnovana.

Ustavni sud BiH je u predmetu broj AP 1274/08, između ostalog, usvojio apelaciju TP «Malbašić Company» d.o.o. Banjaluka, podnesenu protiv Rješenja Okružnog suda u Banjaluci broj 011-0-Pž-07-000 310 od 30. januara 2008. godine i utvrdio povredu apelantovog prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ustavni sud BiH je zaključio da rješenje kojim je dozvoljeno polaganje isprava u knjigu položenih ugovora radi stjecanja prava vlasništva ima istu pravnu snagu kao i zemljišnoknjižni izvadak. Takva rješenja se moraju tretirati kao javne isprave kojim se dokazuje pravo vlasništva u situaciji kada nisu stvorene pretpostavke za upis prava vlasništva u zemljišnim knjigama u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama RS (“Sl. gl. RS” br. 74/02, 67/03 i 46/04).

U predmetu broj AP 2157/08 Ustavni sud BiH je usvojio apelaciju Slavka i Dijane Milojice i Trgovine «Borac» Travnik d.d. Travnik, podnesenu protiv Presude Vrhovnog suda RS broj 118-0-Rev-07-000 470 od 12. maja 2008. godine, i utvrdio povredu prava apelanata na imovinu iz člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, jer je Vrhovni sud RS, protivno standardima iz ustavnog prava na imovinu, utvrdio da vlasništvo na spornoj imovini ne pripada Slavku i Dijani Milojici (stečeno kupoprodajnim ugovorom od Trgovine «Borac» Travnik d.d. Travnik), već «Krajini Borac» a.d. Banjaluka.

Konačno, u predmetu broj AP 555/09 Ustavni sud BiH je usvojio apelaciju Jean Marca Bogmisa iz Kameruna, podnesenu protiv Presude Suda Bosne i Hercegovine broj U-766/08 od 6. januara 2009. godine, u odnosu na pozitivne obaveze iz člana II/3.b) Ustava BiH i člana 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ustavni sud BiH je vratio predmet Sudu BiH na novi postupak i novu odluku, u kojem će sud ispitati sve dokaze koji se tiču prijetnje apelantu da, u slučaju protjerivanja iz BiH, bude suočen sa realnim rizikom da će biti podvrgnut torturi ili nehumanom ili ponižavajućem tretmanu ili kažnjavanju, saopćio je Ustavni sud BiH.

Naredna plenarna sjednica Ustavnog suda BiH održati će se 3. i 4. jula.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Smatrate li da Željko Komšić može osvojiti još jedan mandat u Predsjedništvu BiH?
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: