|

Ministarstvo za boračka pitanja RS nije pravdalo troškove reprezentacije, zapošljavali mimo Zakona

Ministarstvo za boračka pitanja RS nije pravdalo troškove reprezentacije, zapošljavali mimo Zakona
6
M. N.
23.10.2019. u 07:25
11
komentara
6

dijeljenja
Ministarstvo za boračka pitanja RS nije pravdalo troškove reprezentacije, zapošljavali mimo Zakona Vlada RS
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS dobilo je mišljenje s rezervom Službe za reviziju javnog sektora RS, jer nisu propisno popunjavali naloge za službena putovanja, dijelom neregularno sprovedenih javnih nabavki, zapošljavanja i neadekvatnog pravdanja troškova reprezentacije, prvenstveno jela i pića.
Kako se navodi u revizorskom izvještaju za prošlu godinu, nalozi za službena putovanja nisu popunjavani u skladu sa članom 14, a pravdanje istih nije vršeno u roku od sedam dana, shodno članu 16. Uredbe o naknadama za službena putovanja u zemlji i inozemstvu za zaposlene u javnom sektoru Republike Srpske. Utvrđeno je da putni nalozi ne sadrže opis poslova zbog kojih su upućeni na službeni put, cilj putovanja, način obračuna troškova i drugo.

Kada je riječ o javnim nabavkama, ističe se da dijelom nisu provedene u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, jer je dio nabavki proveden direktnim postupkom, koje nisu planirane, niti su donesene pojedinačne odluke ili rješenja o pokretanju direktnog sporazuma.
Za nabavku provedenu otvorenim postupkom banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca "Odbrambeno-otadžbinskog rata" nije sačinjena tenderska dokumentacija u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda.

Nabavke u najmanjem iznosu od 249.302 KM nisu planirane i vršene su bez primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama. Riječ je o uslugama javnog prijevoza prilikom obilježavanja značajnih datuma, dnevne štampe, osiguranja, smještaja, reprezentacije, organizacije, prijema i manifestacija.

"Za nabavke u iznosu od 62.933 KM Ministarstvo je zaključilo ugovore putem direktnog sporazuma koje nisu planirane niti je donesena posebna odluka ili rješenje o pokretanju direkntog sporazuma", navodi se u revizorskom izvještaju.

Prekršen je i član 205. Zakona o radu, jer su zaključivani ugovori o djelu za sistematizovana radna mjesta. Na osnovu ugovora o djelu angažovano je 18 osoba tokom godine, a na dan 31.12.2018. bilo ih je 12. Zbog propusta u radu Ministarstvo je preduzelo aktivnosti i pokrenulo disciplinski postupak protiv jednog zaposlenog radnika.

Dodjela sredstava granta udruženjima od javnog interesa, ostalim udruženjima i fondacijama nije vršena u skladu sa članom 27. i 30. Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu sredstava granta udruženjima od javnog interesa, ostalim udruženjima i fondacijama.

"Doznake pod nazivom 'Tekuće doznake PPB, RVI i CŽR – ostalo' su dodjeljivane bez adekvatnog pravnog osnova, za finansiranje organizacija, udruženja, sportskih klubova, lokalnih zajednica, crkvenih općina, kao i ostalih organizacija koje u svom članstvu imaju PPB, RVI i CŽR i nemaju karakter doznaka, već imaju karakter grantova. S obzirom na to da ova davanja imaju karakter grantova, za korištenje budžetskih sredstava je potrebno prethodno osigurati saglasnost Vlade Republike Srpske u skladu sa članom 5. stav 3. Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske", navode revizori.

Manjkavost je pronađena i u dijelu korištenja mobitela i reprezentacije gdje je ministar donio Rješenje o odobravanju naknade za korištenje istih, u kojem su navedene osobe koje mogu koristiti usluge, ali nije utvrđen limit do kojeg iznosa se mogu koristiti navedene usluge.

"Primljene fakture za konzumaciju jela i pića ne sadrže obrazloženje osnovanosti nastanka troškova reprezentacije, kao ni imena osoba koje su koristile navedene usluge", kaže se u izvještaju.

Revizori su upozorili da je ministar, pored odgovornosti za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja, odgovoran da osigura da su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije iskazane u finansijskim izvještajima u skladu s propisima kojima su regulisane.
Prijavi grešku


Komentari (11)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...