|

Ministarstvo odbrane BiH je opredjeljeno za saradnju s NATO-om

Ministarstvo odbrane BiH je opredjeljeno za saradnju s NATO-om
0
F
FENA
1.12.2012. u 09:55
6
komentara
0

dijeljenja
Ministarstvo odbrane BiH je opredjeljeno za saradnju s NATO-om Mirko Okolić
Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH (OSBiH) opredijeljeni su za saradnju s NATO-om, zemljama članicama NATO-a, i mi učestvujemo u brojnim forumima, inicijativama i organizacijama. Imamo i vrlo uspješnu regionalnu saradnju sa susjednim zemljama, što je vrlo važno za stvaranje regionalne bezbjednosti, kazao je zamjenik ministra odbrane BiH za upravljanje resursima Mirko Okolić u razgovoru za Agenciju Fena, komentirajući pitanje u vezi s aktuelnim trendovima reforme odbrane, a u kontekstu približavanja BiH punopravnom članstvu u NATO-u
U razgovoru, upriličenom u povodu Dana OSBiH - 1. decembra, i 7. godišnjice formiranja OSBiH, Okolić podsjeća da su, u skladu s članom 84. Zakona o odbrani, Parlamentarna skupština BiH, Vijeće ministara BiH, Predsjedništvo BiH te sve institucije odbrane dužni, u okviru vlastite ustavne i zakonske nadležnosti, provoditi potrebne aktivnosti za prijem Bosne i Hercegovine u članstvo NATO-a.

- U trenutnoj situaciji Oružane snage BiH izvršavaju svoje misije i zadatke u skladu sa zakonima, a bilo kakvu odluku o radikalnom pristupu reformi odbrane neće donositi pripadnici Oružanih snaga BiH nego najviši nivoi vlasti u BiH -pojašnjava Okolić.

Naglašava da su odbrambene strukture stvorile model - kako vršiti reforme u BiH, te da, uprkos poteškoćama, u narednom periodu očekuju više podrške državnih i društvenih struktura za nastavak reformi.

Na pitanje u vezi s vojnom imovinom, čija je uknjižba preduslov za aktiviranje MAP-a (Akcionog plana za članstvo), Okolić odgovara: "Bosna i Hercegovina se u procesu pridruživanju zemalja NATO-u nalazi samo jedan korak od aktivacije programa MAP-a, a to je knjiženje vojne imovine. NATO je usvojio Nacrt godišnjeg nacionalnog programa, dokument na osnovu kojeg BiH izvršava sve svoje planove u okviru MAP-a, ali njegova aktivacija u BiH zavisi samo od jednog uslova - rješavanja pitanja vojne imovine".

Precizira da bi Akcioni plan za članstvo - MAP, trebao da podstakne i ubrza reforme i pomogne da se poveća stabilnost i bezbjednost u zemlji.

- MAP program, odnosno Godišnji nacionalni program, sadrži pet poglavlja: politički i ekonomski poslovi, odbrambena i vojna pitanja, pitanja vezana za resurse, bezbjednosnosna i pravna pitanja - kaže Okolić, navodeći da je program takav - da se od nas više očekuje transformacija u institucionalnom i političkom smislu, a manje u vojnom, i predstavlja svojevrsnu edukaciju civilnog društva, a ne samo zakonodavne i izvršne vlasti.

Dodao je da će ulaskom u MAP Ministarstvo odbrane i Oružane snaga BiH raditi prije svega na odbrambeno-vojnim pitanjima i pitanjima vezanim za resurse.

Po njegovim riječima, MAP je predvorje punopravnog članstva u NATO-u, a odluka o ulasku BiH u NATO zavisi i od implementacije MAP-ciklusa, NATO politike i implementacije zakonskih rješenja u BiH.

- Međutim, postoje i neka šira pitanja, jer mislim da će nakon MAP-a uslijediti politička rasprava o tome treba li se BiH uopšte pridružiti NATO-u s obzirom na to da postoje različita stajališta o tom pitanju u Sarajevu i Banjoj Luci -
navodi Okolić.

Sumirajući rezultate ostvarene na planu obuke i opremanja OSBiH, Okolić kaže da je obuka kontinuiran proces, koji se planira, organizuje i realizuje, te da je na tom polju ostvarena saradnja s EUFOR-om kroz obuku s mobilnim trening timovima, kolektivnom obukom, kroz savjetničke timove te vježbe.

Istovremeno, u SAD-u je, kroz program „Vojska - vojsci“
(Mil-to-Mil), realizovano 27 događaja, a pripadnici OSBiH su u ovoj godini učestvovali i na sedam međunarodnih vježbi.

Također, kontinuirana je obuka novoprimljenih vojnika, komandno-štabni kursevi, osnovni i napredni oficirski i podoficirski kursevi, kao i kursevi učenja stranih jezika.

Okolić, međutim, upozorava da su problemi u društvu i društveni procesi u proteklom periodu utjecali i na planiranje, organizaciju i realizaciju zadataka, prije svega u nedovoljnom obnavljanju resursa, odlaganjem prijema mladih vojnika po osnovu konkursa i iskazanim problemima tokom obuke.

- Trenutno, sredstva za modernizaciju su mala, ali mi smo svjesni finansijske situacije i činjenice da ne možemo dobiti onoliko sredstava koliko je potrebno. Dio problema na koje su OSBiH nailazile u proteklom periodu zahtjeva i izmjenu određenih zakona, zaključujuje on.

Kada su u pitanju procesi otpusta vojnika i kadrovske popune OSBiH, Okolić podsjeća da je predviđeno da se, radi prijema novih kandidata te zbog zakonskih osnova, u 2013. godini otpusti 948 pripadnika Oružanih snaga.

Navodi da su Ministarstvo odbrane i OSBiH blagovremeno preduzeli potrebne korake na pripremi procesa tranzicije vojnog personala i zatražili od zemalja NATO-a, Evropske komisije i drugih potencijalnih donatora aktivno učešće u NATO Perspektiva programu za otpuštene pripadnike OS.

Podmlađivanja kadra u OSBiH praktično se odvija kroz dinamiku prijema mladih vojnika u profesionalnu službu u OSBiH i koordinirano je sa dinamikom otpusta personala iz OS BiH.

- U ovoj godini 284 kandidata 11. klase mladih vojnika je uspješno završilo osnovnu vojnu obuku i njihov prijem se očekuje početkom 2013. godine. U cilju popune upražnjenih vojničkih formacijskih mjesta u komandama i jedinicama OSBiH u martu ove godine odobreno je raspisivanje javnog oglasa za prijem još 300 vojnika. Predviđa se da će kandidati koji uspješno prođu sve uslove biti primljeni u službu tokom 2013. godine - precizira Okolić.

Što se penzionisanja tiče, on kaže da je aktuelan problem rješavanja trenutnog statusa 46 oficira i podoficira Oružanih snaga BiH kojima 1. januara 2013. godine ističe angažman, a vezani su za Fond PIO Republike Srpske.

- Smatramo da ni po koju cijenu ne treba dozvoliti da oficiri i podoficiri od 1. januara 2013. godine budu na ulici i na putu smo da njihov status bude riješen do 1. januara naredne godine - navodi Okolić, podsjećajući da Ministarstvo odbrane BiH hoće da pomogne u rješavanju ovog problema postupajući po zakonu i ljudskim normama, i to ne samo kada je riječ o generalima nego i svim oficirima i podoficirima koji su u ovom statusu.

Nadalje, navodi da je u tom kontekstu potrebno mijenjati zakone o Oružanim snagama i Ministarstvu odbrane BiH, kako bi se entitetima pomoglo u rješavanju ovog cjelokupnog problema, čime bi, istovremeno, bio riješen i problem napredovanja oficira iz srpske komponente u Oružanim snagama BiH.

Okolić smatra da treba mijenjati Zakon o službi u Oružanim snagama BiH kojim bi se starosna granica za penzionisanje oficira i podoficira pomjerila naviše, "jer mi nismo limitirani NATO standardima da nam oficiri i podoficiri moraju da idu u penziju sa 50 odnosno 55 godina".

Na upit u vezi sa strukturom i dimenzioniranjem OSBiH, Okolić odgovara da je Nacrt strateškog dokumenta „Pregled odbrane“, čiju je izradu Ministarstvo odbrane BiH otpočelo još 2009. godine, početkom novembra ove godine upućen
Predsjedništvu BiH.

To je dokument koji sadrži u sebi dosta političkih odluka, jer se mijenja struktura i veličina Oružanih snaga BiH. Naime, Pregledom odbrane predviđeno je smanjenje broja vojnika, starješina i civila u vojsci na oko 8.100, što je umanjenje za oko 3.000 ljudi.

- Da li će Oružane snage brojati manje pripadnika i da li će biti drugačije organizovane - to su političke odluke koje moraju biti predočene kao prijedlog Ministarstvu odbrane BiH. Također, u vezi sa ovim Nacrtom mora se provesti rasprava, a konačnu odluku donijet će Parlament BiH, kao i za svaki drugi zakon - pojašnjava Okolić, navodeći da su izdvajanja za Ministarstvo odbrane BiH i Oružane snage ispod prosjeka u odnosu na druge zemlje u okruženju, te da su i ta sredstva za BiH velika, zbog njene ekonomske (ne)razvijenosti.

Kada je riječ o težišnim aktivnostima Ministarstva odbrane i OSBiH, zamjenik ministra odbrane BiH podsjeća da Oružane snage imaju svoju misiju koju ispunjavaju u skladu sa zakonom, te da su prioriteti - rješavanje viškova pokretne i nepokretne imovine, ispunjavanje međunarodnih obaveza, bilateralna, regionalna i međunarodna saradnja, realizacija plana deminiranja, učešće u operaciji ISAF, u misiji u Kongu, obuka, prijem mladih vojnika, pomoć civilnom stanovništvu...
- Očekujemo i da politička odluka u pogledu rješavanja pitanja vojne imovine bude provedena, što bi otvorilo mogućnost da BiH učestvuje u Akcionom planu za članstvo u NATO-u. Oružane snage BiH su pokazale sposobnost da pružaju podršku civilnim organima vlasti, ali i da učestvuju u operacijama podrške miru u svijetu, što je pokazao i naš angažman u misiji ISAF u Afganistanu - zaključuje zamjenik ministra odbrane BiH Mirko Okolić u razgovoru za Agenciju FENA.
Prijavi grešku


Komentari (6)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...