{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Ministarstvo komunikacija i saobraćaja BiH potrošilo 67.856 KM na ugovore o djelu

24.7.2015. u 21:57
0
41
Ministarstvo komunikacija i saobraćaja BiH potrošilo 67.856 KM na ugovore o djelu
0
Ministarstvo komunikacija i saobraćaja BiH potrošilo 67.856 KM na ugovore o djelu
Foto: Arhiv/ Klix.ba
Ured za reviziju institucija BiH konstatovao je u svom Izvještaju o finansijskoj reviziji za 2014. godinu da se u Ministarstvu komunikacija i saobraćaja i dalje vode disciplinski postupci protiv državnih službenika, te da su određene poslovne aktivnosti predmet upravnih i sudskih postupaka.
Prema Izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva komunikacija i saobraćaja BiH za 2014. godinu, koji je sačinio Ured za reviziju institucija BiH, uočen je i dalje prisutan angažman osoblja po ugovorima o djelu za obavljanje poslova iz osnovne nadležnosti Ministarstva, te da se i dalje vode disciplinski postupci protiv državnih službenika, da su određene poslovne aktivnosti predmet upravnih i sudskih postupaka, a što upućuje na potrebu hitnog poduzimanja konkretnih aktivnosti koje bi trebale biti podloga za uspostavljanje funkcionalnije organizacione strukture i unapređenja procesa upravljanja ljudskim resursima u instituciji.

"Potrebno je okončati aktivnosti na prilagođavanju unutrašnje organizacije i
sistematizacije radnih mjesta shodno propisima koji regulišu predmetnu problematiku, a sve u cilju uspostavljanja funkcionalnije organizacije i efikasnije realizacije aktivnosti iz djelokruga rada Ministarstva", stoji u Izvještaju.

Ured za reviziju institucija BiH ističe i da Ministarstvo nije donijelo Plan integriteta, te da se ne poštuju interne procedure u pogledu popunjavanja svih predviđenih rubrika na nalozima za službena vozila.

Također, nisu poduzimane ni aktivnosti po pitanju unapređenja sistema internih kontrola vezanih za proces naplate prihoda, a ponovo su konstatovane i određene slabosti u sistemu javnih nabavki.

"I dalje je prisutna neefikasnost pri realizaciji kapitalnih projekata. Nisu određene stručne osobe koje bi trebale procijeniti realne potrebe utroška sati po pojedinim intervencijama pri pružanju usluge Premier Supporta", piše u Izvještaju.

Dodaju i da nisu poduzimane preporučene aktivnosti za unapređenje aplikacije za izdavanje dozvola i licenci koje su date u cilju povećanja funkcionalnosti u radu i smanjenja mogućnosti ljudske greške.

Za brutoplaće i naknade isplaćeno 2.949.136 KMBrutoplaće i naknade iz plaća su ostvarene u iznosu od 2.949.136 KM od čega se na netoplaće i naknade plaća odnosi 1.738.026 KM, a na poreze i doprinose 1.211.110 KM.

Naknade troškova zaposlenih su realizovane u iznosu od 355.457 KM. Odnose se na izdatke za prijevoz na posao i s posla (105.468 KM), naknade za odvojeni život (3.231 KM), topli obrok (133.532 KM), regres (28.810 KM), otpremnine zbog odlaska u penziju (14.385 KM), jubilarne nagrade (7.434 KM), pomoć u slučaju smrti (2.478 KM), pomoć u slučaju teže invalidnosti (17.346 KM) i drugo.

Ukupno izvršene isplate na osnovu ugovora o djelu u Ministarstvu komunikacija i saobraćaja BiH za 2014. godinu iznose 67.856 KM.

"Međutim, za određene poslove, koji su iz opisa sistematizovanih radnih mjesta (poslovi vezani za utjecaj puta kao faktora sigurnosti saobraćaja, poslovi vezani za izdavanje licenci, primjena i tumačenje propisa iz nadležnosti Ministarstva, poslovi pisarne), vršene su kontinuirane isplate i u značajnim iznosima, kao i prethodne godine pa je tako za poslove primjene i tumačenja pravnih propisa isplaćeno 15.584 KM za 2014. godinu, odnosno 1.299 KM kontinuirano mjesečno, za angažman na poslovima vezanim za utjecaj puta kao faktora sigurnosti saobraćaja 11.987 KM, odnosno 999 KM mjesečno, te za poslove izdavanja licenci 9.990 KM za koje je bila angažovana dva mjeseca i isplaćeno joj je 1.998 KM, a druga šest mjeseci i isplaćeno joj je 7.992 KM", navode iz Ureda za reviziju institucija BiH.

Ured za reviziju preporučuje da se hitno poduzmu aktivnosti kako bi se potpuno i konačno riješila problematika angažovanja vanjskih saradnika za obavljanje stručnih poslova iz djelokruga rada sistematizovanih radnih mjesta.

U postupku revizije je konstatovano da Ministarstvo ne raspolaže pouzdanim, odnosno objedinjenim podacima o provedenim postupcima javnih nabavki.

Sporno provođenje procedure javnih nabavkiU toku 2014. godine formirana je jedna Komisija koja je provodila procedure javnih nabavki vezane za izdatke neposredne potrošnje, dok su za procedure javnih nabavki po pojedinim projektima imenovane posebne komisije koje raspolažu dokumentacijom i informacijama vezanim za predmetnu nabavku.

"S obzirom na to da podaci nisu objedinjeni, postoje određeni rizici da u postupku revizije nisu prezentirane potpune informacije o svim procedurama javnih nabavki koje su okončane u 2014. godini. Neophodno je osigurati pouzdane podatke o svim provedenim procedurama javnih nabavki u odgovarajućem periodu finansijskog izvještavanja", piše u Izvještaju.

Nadalje, revizijom pojedinih procedura javnih nabavki uočeno je da nije izvršeno odgovarajuće razgraničenje obaveza i odgovornosti u smislu da su osobe koje sačinjavaju tendersku dokumentaciju istovremeno angažovane i u komisijama za izbor ponuđača, posebno pri realizaciji procedura javnih nabavki vezanih za projekte, što predstavlja potencijalni rizik da pri izboru najpovoljnijeg ponuđača ocjena ponuda eventualno neće biti objektivna.

"Preporučujemo da se u procesima javnih nabavki na odgovarajući način razgraniče obaveze i odgovornosti u ključnim procesima vezanim za sačinjavanje tenderske dokumentacije i izbor najpovoljnijeg ponuđača, posebno kod značajnijih projekata", piše u Izvještaju.

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga ostvareni u 2014. godini iznose 130.214 KM. Od toga se značajniji izdaci odnose na mobilne telefone (36.403 KM), fiksne telefone (50.892 KM) i poštanske usluge (33.364 KM).

Internim aktom institucije definisano je da pravo na korištenje mobilnih telefona u 2014. godini ostvaruje 39 osoba.

Visina utvrđenih mjesečnih limita kretala se od 50 KM za vozača kurira do 600 KM za ministra.

Analizom pojedinih računa za mobilne telefone konstatovano je da se priznavanja troškova vrše u skladu sa definisanom Odlukom i da nisu uočena učestala prekoračenja dozvoljenih iznosa.

Na čelu ministarstva se 2014. godine nalazio Damir Hadžić.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Strahujete li od terorističkih napada u Evropi?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: