Kantonalna ministrica
13

Mesihović posjetila Institut za jezik UNSA-e: Jezik je naša baština i treba ga njegovatii

A. Ku.
Foto: Služba za protokol i press Kantona Sarajevo
Foto: Služba za protokol i press Kantona Sarajevo
Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Adna Mesihović posjetila je Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu.

Delegaciju Ministarstva ugostio je direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu Jasmin Hodžić sa saradnicima.

Hodžić je upoznao prisutne s dosadašnjim aktivnostima Instituta, kao i s budućim planom razvoja, istaknuvši značaj ovog instituta za širenje jezičke kulture, istraživanje i razvoj jezika, kao i jezičkih izraza u Bosni i Hercegovini.

Mesihović je istakla značaj rada i djelovanja Instituta za jezik u Kantonu Sarajevo, ali i šire.

"Posjeta Institutu za jezik je izuzetno inspirativna. Jezik je temeljni element našeg identiteta i važno je očuvati bogatstvo jezičkog naslijeđa koje imamo. Stoga, ova posjeta ima još veći značaj jer ovaj institut ima ključnu ulogu u tome", izjavila je Mesihović.

Tokom sastanka uposlenici Instituta za jezik su istakli dobru saradnju s profesorima sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na realizaciji različitih projekata, ali i naglasili sveukupnu potrebu za većom podrškom programima i projektima iz humanističkih nauka, cijeneći njihov značaj kao studija koji se bave čovjekom i čovječnošću.

Humanističke discipline uče važnosti prihvatanja demokratskih principa kroz razumijevanje jezika, kulture, historije, socijalne pravde, jer se one bave pitanjem čovjeka i ljudskih vrijednosti u različitim segmentima ljudskoga života.

Mesihović se složila i naglasila da podrška Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS u programima i projektima iz humanističkih nauka ne smije izostati.

"Humanističke discipline igraju ključnu ulogu u razumijevanju čovjeka i čovječnosti. Kroz proučavanje jezika, kulture, historije i socijalne pravde, ove discipline nam pomažu da bolje razumijemo sebe i svijet oko nas. Zato je važno pružiti podršku programima koji imaju za cilj razvoj humanističkih nauka. Raduje nas saradnja između Instituta za jezik i Filozofskog fakulteta. Kroz zajedničke projekte i istraživanja, stvaramo mostove između jezikoslovnih nauka i ostalih humanističkih disciplina. Ova sinergija je od izuzetne važnosti za dalji razvoj nauke i obrazovanja u našem kantonu", naglasila je Mesihović.

Na završetku posjete svi prisutni su se složili da Institut može i treba biti naučnoistraživačka baza na lokalnom i nacionalnom nivou, koja će trajno doprinijeti razvoju jezika i njegovanju jezičke kulture.

Mesihović je izrazila svoje povjerenje u Institut za jezik i zadovoljstvo sadašnjom i budućom saradnjom.

"Institut za jezik ima ogroman potencijal i vjerujem da će nastaviti da doprinosi razvoju jezika i njegovanju jezičke kulture. Ministarstvo će pružiti punu podršku programima i projektima koji doprinose ostvarenju ciljeva ovog instituta. Jezik je naša baština i treba ga njegovati i razvijati", zaključila je Mesihović.

Posjeti su prisustvovale i pomoćnica ministrice za nauku Azemina Njuhović i pomoćnica ministrice za visoko obrazovanje Dženita Viteškić.