BiH
0

Međunarodno priznanje za najveće krško polje u BiH

Sarajevo-x.com
Rim, Italija - EuroNatur, Centar mladih Livno i WWF pozdravljaju proglašenje Livanjskog polja, najvećeg krškog polja u Bosni i Hercegovini i u regiji, kao vlažnog staništa od međunarodnog značaja pod okriljem međunarodne Ramsarke konvencije.

Livanjsko polje veličine 45.868 hektara, sadrži impresivnu mrežu površinskih i podzemnih tokova, uključujući rijeke, izvore, ponore i jezera. Najveće je plavno područje u Bosni i Hercegovini sa značajnom populacijom rijetkih ptica uključujući populacije: eje livadarke (Circus pygargus), orla kliktaša (Aqiula pomarina), crvenonoge prutke (Tringa totanus), šljuke (Gallinago gallinago) i bukavaca (Botaurus stellaris). Livanjsko polje je, takođe, od izuzetne međunarodne važnosti za kosca (Crex crex).

Vegetacija ovog područja je posebna mješavina sjevernoevropske flore travnjaka i mediteranskih priobalnih biljaka, dok velike površine polja zauzima šuma hrasta koja je važna za očuvanje tla.

Krška područja Bosne i Hercegovine su među najočuvaniim u Europi, ali su i dalje nezaštićena i direktno ugrožena korištenjem voda i neodrživim korištenjem resursa. Zaštita Livanjskog polja nije samo od vitalnog značaja za održavanje jedinstvenih prirodnih vrijednosti, već je i ključna razlika u odnosu kratkoročnog i trajnog raspolaganja resursima u koristit lokalnog stanovništva“ izjavila je Francesca Antonelli, voditelj slatkovodnog programa u Mediteranskom odjelu WWF-a.

Prijetnje bogatstvima Livanjskog polja su neprikladno korištenje zemljišta i upravljanja vodama. Nove, planirane prijetnje uključuju isušivanje plavnih područja prikupljanjem i zadržavanjem voda u bazenima ili njihovim transferom putem umjetnih kanala i tunela, što može dovesti u opasnost tradicionalne privredne aktivnosti koje se većinom odnose na uzgoj stoke i proizvodnju sira od čega trenutno živi oko 600 obitelji.

"Najpoznatiji proizvod s ovog područja, Livanjski sir, je dobar razlog za zaštitu tzv. umjerenih travnjaka. Održavanje ovakvog tradicionalnog načina korištenja zemljišta je od velikog značaja uzevši u obzir da Dalmatinska obala u susjednoj Hrvatskoj prima pitku vodu iz gornjeg Cetinskog sliva s Livanjskim poljem kao najznačajnijim vlažnim staništem.

EuroNatur, Centar mladih Livno i WWF u potpunosti podržavaju odluku Vlade Bosne i Hercegovine da uvrsti Livanjsko polje pod okrilje Međunarodne ramsarske konvencije o vlažnim staništima. Ovakvom odlukom područje Livanjskog polja postaje treće područje u zemlji koje je zaštićeno ovom konvencijom. Međunarodno priznanje je prilika za dugoročnu zaštitu i održivo korištenje dobara i proizvoda koje omogućuje ovaj jedinstveni ekosistem.

“EuroNatur, CML i WWF zadovoljni su garancijama Vlade da će “mudro korištenje vlažnih staništa” kao načelo Ramsarske konvencije biti uzeto u obzir prilikom daljnjeg razvoja Livanjskog polja, npr. u procesu izrade prostornog plana. Također preporučujemo da se Livanjsko polje razvija kao jedinstveni dio sistema nacionalnih zaštićenih područja“ dodaje Martin Schneider-Jacoby iz EuroNatura.