Tempirana objava
97

Malo prije Schmidtove odluke "procurila" radna verzija izbornog zakona RS-a

SRNA
Foto: T. S./Klix.ba
Foto: T. S./Klix.ba
Izbornim zakonom Republike Srpske, čija je radna verzija u posjedu Srne, predviđa se da su organi nadležni za sprovođenje izbora Republička izborna komisija, kao i gradska i opštinska, te birački odbori.

Ovaj dokument je "procurio" na Srni i RTRS-u samo 20 minuta prije zakazanog obraćanja visokog predstavnika Christiana Schmidta koji je nametnuo tehničke izmjene Izbornog zakona BiH koje će omogućiti transparentnije i poštenije izbore.

U nastavku radna verzija entitetskog izbornog zakona:

"Ovim tekstom zakona uređuju se izbor i imenovanje poslanika Narodne skupštine RS-a i delegata Vijeća naroda, predsjednika i potpredsjednika RS-a, delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske, odbornika skupštine grada i opštine, izbor i opoziv gradonačelnika grada i načelnika opštine, kao i izbor članova savjeta mjesne zajednice.

Radna verzija izbornog zakona uređuje i imenovanje organa za sprovođenje izbora, zaštitu izbornog prava, pravila ponašanja u izbornoj kampanji, finansiranje izborne kampanje, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje ovoga zakona.

Sjedište Republičke izborne komisije je u Banjaluci, ova komisija ima pečat u skladu sa zakonom, ima internet stranicu na kojoj se objavljuju svi izborni propisi, kao i sve druge odluke od značaja za izborni proces, i to u roku od 24 časa od donošenja odluke, piše u radnoj verziji izbornog zakona RS-a.

Birački spisak i izvod iz biračkog spiska su javni, dostupni na internet stranici Republičke izborne komisije i centru za birački spisak u gradu, odnosno opštini.

Prema radnoj verziji zakona, sredstva za sprovođenje izbora obezbeđuju se u budžetu Republike Srpske, grada i opštine zavisno od toga za koji nivo vlasti se sprovode izbori.

"Republička izborna komisija i gradska, odnosno opštinska izborna komisija, samostalno raspolažu sredstvima za vršenje ovlašćenja i sprovođenje izbora u okviru odobrenog budžeta, i ovlašćene su da odrede način korišćenja sredstava i da sprovode nadzor nad njihovom raspodjelom i korištenjem", piše u radnoj verziji zakona.

Rezultati glasanja biće javno izloženi u Republičkom centru za brojanje i gradskim, odnosno opštinskim centrima za brojanje, kako bi javnost mogla imati uvid u njih, a kopije rezultata glasanja biće uručene akreditovanim posmatračima rada Republičkog centra za brojanje, na njihov zahtjev, piše u tekstu.

Prema ovom dokumentu, izbor organa vlasti vrši se na osnovu slobodnih izbora, opšteg i jednakog biračkog prava, neposrednim i tajnim glasanjem, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno."

Kompletan dokument se može pogledati ovdje.