Važni dani
48

Magazinović ukazao na probleme ako BiH završi na sivoj listi Moneyvala: "Moramo djelovati brzo"

A. L.
Delegacija Komiteta eksperata Vijeća Evrope za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (Moneyval) boravit će u BiH 12. do 28. februara, a tim povodom zastupnik u Parlamentu BiH Saša Magazinović objavio je nekoliko činjenica o opasnosti da naša država završi na njihovoj sivoj listi.

Kako je naveo, zakonski i podzakonski akti koji u periodu njihove posjete budu na snazi ulaze u izvještaj o BiH.

"Radna grupa za finansijske akcije (FATF), krovna svjetska organizacija čiji je član i Moneyval postavlja svjetske standarde u oblasti sprječavanja pranja novca. Od 40 preporuka ukupno, zakonom koji je u proceduri ispunjavamo njih 20, što je značajan iskorak za BiH", naveo je.

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koji je usvojen u Predstavničkom domu i čeka na usvajanje u Domu naroda će stupiti na snagu osam dana nakon objavljivanja u Služenom listu BiH. Da bi stupio na snagu prije završetka monitoringa to znači da mora biti objavljen u Službenom listu najkasnije do 20. februara, a usvojen i dostavljen prije toga, podcrtava Magazinović.

"O šteti po privredu i finansijski sektor ukoliko se Bosna i Hercegovina nađe na sivoj listi Moneyvala je dosta toga rečeno. Ukratko, smanjiće se ulaganja u BiH, novčane transakcije će biti limitirane i ograničene brojnim preprekama, sve će biti usporeno, usloženo, trebaće više papirologije. Na koncu, sve zemlje će biti upitane šta su poduzele 'protiv' BiH s obzirom na novonastalu situaciju", kazao je.

Zaključuje da trebamo reagovati brzo i da Dom naroda nema vremena za čekanje, a moguće posljedice su velike.

"Pozivam Dom naroda, posebno delegate SNSD koji su prolongirali usvajanje zakona, da shvate ozbiljnost situacije i mogućih posljedica, te u potrebnim rokovima usvoje zakon koji je veoma važan za privrednike i sektor finansija, ali i državu u cjelini", kazao je Magazinović.