BiH
0

KS: Poziv poslodavcima i nezaposlenima da se prijave na javne pozive

FENA
Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo poziva poslodavce i nezaposlene osobe da se prijave na Javni poziv poslodavcima za učešće u Programu javnih radova i Javni poziv nezaposlenim osobama za učešće u Programu obuke, prekvalifikacije, dokvalifikacije nezaposlenih osoba i sufinansiranje srednjoškolskog obrazovanja, koji su jučer objavljeni u sredstvima javnog informiranja.

Oba poziva proizašla su iz Programa mjera podsticanja zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo za 2013. godinu koji je Vlada KS donijela 7. jula, saopćeno je iz Pres službe KS-a.

Programom javnih radova planirano je angažiranje 400 socijalno najugroženijih nezaposlenih osoba sa evidencije nezaposlenih, uključujući demobilisane borce i članove njihovih porodica, kao i korisnike prava iz oblasti socijalne zaštite, i to: roditelje djece sa invaliditetom od najmanje 80 posto, žrtve nasilja u porodici, bivše štićenike domova za nezbrinutu djecu, liječene ovisnike o psihoaktivnim supstancama, Rome, roditelje/staratelje djece koja ostvaruju pravo na dječiji dodatak, osobe ometene u fizičkom i psihičkom razvoju i osobe kod kojih postoji invalidnost prouzrokovana povredom ili bolešću, a koji u skladu sa propisima o socijalnoj zaštiti ostvaruju pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja zaposlenja.

Javni radovi podrazumijevaju izvođenje radova s ciljem uređenja okoline i izgradnje infrastrukture. Angažman će trajati dva mjeseca, a naknada za rad iznosit će 600 KM mjesečno.

Implementacija ovog programa od velikog je značaja za unapređenje socijalne zaštite na području KS-a.

S druge strane, cilj Programa obuke, prekvalifikacije, dokvalifikacije nezaposlenih osoba i sufinansiranje srednjoškolskog obrazovanja je sticanje novih znanja i vještina nezaposlenih osoba, kako bi se poboljšale njihove mogućnosti za pronalazak zaposlenja.

I ovaj program ima izuzetnu važnost zbog toga što se njegovom primjenom na najbolji način prevazilazi postojeća neusklađenost između stručne, profesionalne i kvalifikacione strukture radne snage u ponudi i potražnji, što je jedan od najvećih problema na tržištu rada.

Obuka, prekvalifikacija, dokvalifikacija i srednjoškolsko obrazovanje se mogu vršiti isključivo u ustanovama, centrima za obuku ili drugim organizacijama koje su registrirane za ovu vrstu djelatnosti na području Kantona Sarajevo.

Pozivi ostaju otvoreni sedam dana.