|

Krivična djela počinjena iz mržnje su često potcijenjena

Krivična djela počinjena iz mržnje su često potcijenjena
8
F
FENA
23.11.2012. u 16:32
4
komentara
8

dijeljenja
Krivična djela počinjena iz mržnje su često potcijenjena
Bosna i Hercegovina treba poduzeti dodatne napore da bi se u potpunosti priznale ozbiljne posljedice koje krivična djela počinjena iz mržnje ostavljaju na žrtve te da bi se prepoznala potencijalna opasnost koju takva krivična djela predstavljaju za ukupnu stabilnost i buduću sigurnost u BiH.
Ovo je samo jedna od preporuka navedenih u izvještaju o temi “Borba protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje: Analiza incidenata motiviranih predrasudama u BiH”, koji su danas u Banjoj Luci predstavili članovi Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Dokument donosi rezultate petogodišnjeg praćenja predmeta u vezi s krivičnim djelima počinjenim iz mržnje i drugim incidentima motiviranim predrasudama, te analizira neusklađenosti između međunarodnih standarda i domaće prakse u BiH u vezi s reakcijama na ovakve vrste incidenata.

Također, izvještajem se žele animirati policija, pravosuđe, organi vlasti, nevladine organizacije i grupe civilnog društva koje se bave ovim pitanjima ili dolaze u dodir s njima, ističe pravni savjetnik OSCE-Saša Bojanić.

Kaže da je veliki utjecaj, koji imaju krivična djela počinjena iz mržnje, često potcijenjen.

Takva krivična djela ugrožavaju ne samo fizičku sigurnost pojedinca nego mogu predstavljati veliku opasnost za samu potku od koje je sačinjeno društvo, kao i njegovu koheziju.

Prema definiciji Ureda OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), krivična djela počinjena iz mržnje su djela propisana krivičnim zakonom neke države koja su motivirana predrasudama, što znači da je počinilac odabrao svoju žrtvu na osnovu „zaštićenih karakteristika“ žrtve - odnosno osnovnih ili ključnih karakteristika koje dijeli neka grupa, kao što su „rasa“, religija, etnička pripadnost, jezik ili seksualna orijentacija.

Krivična djela počinjena iz mržnje predstavljaju izraz netolerancije i predrasuda koja potiču neprijateljstvo, dok istovremeno šire i produbljuju razdor između određenih etničkih, vjerskih ili manjinskih grupa.

U državi kao što je BiH, gdje se društvo još oporavlja od nasilnog sukoba, krivična djela počinjena iz mržnje velika su prepreka ponovnoj izgradnji društvenog povjerenja.

Zbog potencijalne destruktivnosti koju krivična djela počinjena iz mržnje mogu prouzrokovati u BiH, Misija OSCE-a od 2008. godine, u okviru svog programa praćenja rada i reforme pravosudnog sektora, prati pojavu incidenata motiviranih predrasudama i mržnjom, kao i reakcije policije, pravosuđa i organa vlasti na lokalnom i državnom nivou, kao i članova pogođene zajednice i medija na takve incidente. Misija je također udružila snage s organima vlasti Bosne i Hercegovine u svrhu unapređenja prevencije i borbe protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje.

Od početka 2008. do juna 2012. godine, Misija je uočila i pratila ukupno 691 mogući incident motiviran predrasudama, a u sklopu svog programa praćenja sudskih postupka, Misija je pratila 104 postupka u kojima je njezino osoblje uočilo postojanje jednog ili više „pokazatelja predrasuda“ – odnosno, objektivnih kriterija pomoću kojih se može utvrditi da li je mogući motiv za incident ili krivično djelo zasnovan na predrasudama.

Međutim, nije svaki od ova 104 predmeta uključivao optužbe za krivično djelo u kojima je jedan od elemenata djela bio motiv iz predrasuda – drugim riječima, većina ovih predmeta nije sadržavala optužbe u vezi s krivičnim djelom počinjenim iz mržnje.

U ovom izvještaju ne iznose se statistički podaci o incidentima motiviranim predrasudama ili sudskim postupcima u predmetima o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje u BiH, jer to jednostavno nije moguće u postojećem kontekstu.

Navode se rezultati petogodišnjeg praćenja postupaka krivičnih djela počinjenih iz mržnje i incidenata motiviranih mržnjom, koje je provela Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, a u isto vrijeme vrši se analiza neusklađenosti između međunarodnih standarda i domaće prakse u BiH, u vezi s odgovorima na ovakve incidente.

Daje se i kompletan popis preporuka, među kojima i da je potrebno usvojiti izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, te da pravni stručnjaci trebaju voditi daljnje rasprave o važećim odredbama koje se odnose na krivična djela počinjena iz mržnje, da bi se osigurala njihova veća i dosljednija primjena.

Potrebno je pružiti specijaliziranu obuku službenicima agencija za provedbu zakona i sudijama i tužiocima o provedbi istrage i krivičnom gonjenju krivičnih djela počinjenih iz mržnje; unaprijediti prikupljanje podataka o incidentima i krivičnim djelima motiviranim predrasudama; intenzivirati javnu i odgovarajuću osudu incidenata motiviranih predrasudama, kao i pravovremenu i adekvatnu reakciju organa vlasti te pružiti aktivnu podršku radu organizacija civilnog društva na prevenciji i poboljšanju odgovora na krivična djela počinjena iz mržnje.
Prijavi grešku


Komentari (4)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...