Transparency International BiH
0

Korupcija osnovni problem visokog obrazovanja

FENA
Transparency International BiH (TIBiH) i Fondacija Friedrich Naumann organizirali su u srijedu u Sarajevu konferenciju "Integritet visokog obrazovanja u BiH".

Cilj konferencije je konkretizacija ne samo problema koji koče napredak sistema visokog obrazovanja već i koraka koje institucije poduzimaju ili će poduzeti radi njihovog otklanjanja.

"Konferencija je početak aktivnosti TI-a koje će biti fokusirane na probleme u visokom obrazovanju i prilika da razmotrimo trenutnu situaciju u ovoj oblasti", izjavio je novinarima direktor TIBiH Srđan Blagovčanin.

Jednim od osnovnih problema Blagovčanin smatra prisustvo korupcije u sistemu visokog obrazovanja.

"Ovo je i najava većeg angažmana civilnog društva u rješavanju ove pojave, a kroz različite planove i programe", dodao je Blagovčanin.

Zadovoljan je, kaže, spremnošću institucija da se uključe u cijeli proces podizanja integriteta visokog obrazovanja.

Na konferenciji će učestvovati predstavnici agencija za unapređenje visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u BiH, entitetskih i kantonalnih ministarstava, rektorata univerziteta, entitetskih inspekcija, OSCE-a i WUS Austria.