Kompleks kasarne na Bijambarama se pretvara u sportsko rekreacionu zonu?

Klix.ba
25.5.2016. u 11:17
5
11
Kompleks kasarne na Bijambarama se pretvara u sportsko rekreacionu zonu?
5
Kompleks kasarne na Bijambarama se pretvara u sportsko rekreacionu zonu? Foto: Arhiv/Klix.ba
Vlada Kantona Sarajevo je usvojila dokument "Prostorna analiza vojnog kompleksa Zamo Dučić" te zadužila Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo da u narednih 12 mjeseci izradi urbanistički projekt ovog područja.
Na 2,7 ha planirana je gradnja Edukaciono-rekreacionog sadržaja EKO-KAMP- a, a prostor bivšeg heliodroma i vojnog poligona od 4,91 ha činit će sportsko-rekreacionu zonu, sve u skladu sa Prostornim planom područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž "Bijambare".

U okviru projekta "EU tehnička pomoć za podršku turističkoj industriji u BiH – EU turizam", jedna od najatraktivnijih projektnih ideja je upravo bilo uređenje i prenamjena vojne kasarne na Bijambarama.

Nakon napravljenih analiza te dogovora da se Pravobranilaštvo uključi u postupak legalizacije objekata koji će provesti Općina Ilijaš, predloženo je da se dva objekta kasarne zadrže, spoje i rekonstruišu sa dogradnjom, a da se preostala tri objekta uklone i izvrši rekultivacija prostora te stvore mogućnosti za uspostavu EKO Kampa.

Sredstva za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 43.900 KM obezbijeđena su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2016. godinu, na poziciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. Vlada FBIH je svojom ranijom Odlukom o davanju na korištenje nekretnina, nad kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja bilo tadašnje Federalno ministarstvo odbrane, Vladi Kantona Sarajevo odnosno resornom ministarstvu Kompleks kasarne “Zamo Dučić” dala na korištenje bez naknade.

Cesta Sarajevo - Goražde

Vlada Kantona je prihvatila incijativu Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde da se kroz sufinansiranje projektne dokumentacije u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM nastave započete aktivnosti na cestovnom povezivanju Sarajeva i Goražda.

Ministarstvo saobraćaja KS – odnosno Direkcija za puteve će obezbijediti finansijsko učešće Kantona u izradi projektne dokumentacije za magistralnu cestu Goražde-Hrenovica u ukupnom iznosu od 500.000 KM. Kako je istaknuto, značaj projekta je višestruk, razvoj kantona Goražde i njegovih općina, povećava veće mogućnosti korištenja razvojnih resursa, međusobno povezuje ove dvije ekonomske cjeline, te stvara kvalitetniju saobraćajnu vezu Bosne i Hercegovine sa zemljama u okruženju.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Komentari (11)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...

Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: