BiH
28

Ko će upravljati i održavati igrališta u Kantonu Sarajevo

Klix.ba
Upravljanje, održavanje i uvođenje standarda mobilijara na javnim površinama, igralištima i rekreacionim plohama bit će uređeno posebnom uredbom koju će u narednih 30 dana pripremiti radni tim predstavnika svih sarajevskih općina i Ministarstva komunalnih poslova i infrastrukture Kantona Sarajevo.

To je najvažniji zaključak današnjeg sastanka premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića, ministara Senada Hasanspahića i Čedomira Lukića sa načelnicima općina i direktorima javnih komunalnih preduzeća, a kojem je domaćin bio načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić.

Nedavni tragičan gubitak dječijeg života na jednom od sarajevskih igrališta upalio je alarm i ukazao na nedostatak regulative koja treba jasno da precizira ko se brine i ko je odgovoran za stanje i bezbjednost na dječijim igralištima, ali i na drugim javnim površinama.

Kako je naglasio načelnik Efendić, skoro na svakom igralištu postoji neka devastacija i zbog toga više do 90% igrališta smatra se neadekvatnim i nesigurnim za korištenje. Razlog tome može se tražiti i u nepreciznom zakonskom definisanju nadležnih za brigu o njima, pored javnih preduzeća Parka i Rada koji u domenu svojih ovlasti imaju obavezu voditi računa o higijeni i uređenosti takve površine.

Zakon o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo je dovoljan pravni osnov za donošenje uredbe koja će urediti ovu oblast.

Premijer Konaković naglašava da je važno precizirati dinamiku daljih koraka: "Vlada i resorno ministarstvo će odmah krenuti u izradu ove uredbe i sa lokalnom zajednicom i pravnom strukom uredit ćemo ovu oblast. Ovo je vrijeme i pripreme budžeta za narednu godinu na svim nivoima i biće vremena da se definišu i planiraju sredstva za ovakve namjene. Uredba će precizirati ko će upravljati tim površinama, ko će biti njihov nadzor, standarde opreme koja se postavlja. Smatram da i mjesne zajednice mogu biti važna karika u nizu aktera koji će se baviti ovim poslom. One imaju najbolji uvid na svojim lokalitetima i mogu biti ona prva karika koja evidentira promjene i animira dalje aktere".

Pored preciznijeg zakonskog uređenja, istaknuta je važnost uloge inspekcije i policije zbog stalnog devastiranja ovih površina. Samo one površine koje su pod cjelodnevnim nadzorom, a njih je malo, nisu meta razbijanja i uništavanja. U takvim okolnostima, policijski i inspekcijski organi jedine su adrese suzbijanja ovakvih vandalizama i očuvanja sigurnih javnih površina, saopšteno je iz Pres službe Vlade KS.