Bez štele
19

Kazazović predstavio kriterije za upis u srednje škole u KS i najavio online upis bez grešaka

Piše: A. B.
Elvir Kazazović, ministar obrazovanja, nauke i mladih KS (Foto: H. M./Klix.ba)
Elvir Kazazović, ministar obrazovanja, nauke i mladih KS (Foto: H. M./Klix.ba)
Vlada KS je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o upisu u prvi razred srednjih škola s kriterijima te najavila provođenje online upisa bez grešaka i subjektivnih odluka.

Prilikom upisa u srednje škole u KS, učenici će biti obavezni priložiti opći uspjeh iz šestog, sedmog, osmog i devetog razreda koji treba iznositi minimalno 50 bodova, zatim uspjeh iz posebnih predmeta od značaja za upisano zanimanje, uspjeh s takmičenja organizovanih na kantonalnom nivou, entitetskom, državnom i međunarodnom nivou i uspjeh eksterne mature.

Elvir Kazazović, ministar obrazovanja, nauke i mladih KS, je najavio da će se ove godine uspješno realizovati projekt online upisa u srednje škole, jer je prošle godine zabilježeno nekoliko grešaka.

"Ove godine je to znatno unaprijeđeno, objedinjene su četiri platforme na nivo jedne EMIS i time je omogućeno da se ne dešavaju nikakve tehničke greške i sa sigurnošću možemo reći da ćemo ove godine uspjeti realizovati ovaj projekt bez ikakvih poteškoća. To će omogućiti da niko subjektivno ne može odlučiti pri upisu u srednje škole u KS i favorizovati bilo koje dijete", kazao je ministar Kazazović.

Dodao je da su kriteriji usmjereni samo na uspjeh djeteta postignut u osnovnim školama u KS te je pojasnio kako će funkcionisati online upis.

"Omogućavamo i učenicima iz drugih kantona i država da pristupe kroz tranzicione škole, da se njihovi podaci unesu u EMIS platformu i da tako polažu eksternu maturu. Sublimirani rezultati omogućavaju pozicioniranje učenika, a on ima pravo na izbor tri srednje škole sa dva ponavljanja. Kada se konačno finalizira rang-lista učenik treba u roku od 40 sati donijeti dokumente za upis i nema mogućnost naknadnog upisa, jer je riječ o jedinstvenoj bazi", dodao je.

Kazazović je naveo da je za upis u gimnazije potrebno da učenik ima minimalno 78 bodova, za ekonomsku i medicinske škole 71, ostale srednje stručne škole 63 boda, dok za trogodišnje srednje stručne škole nije određen minimalan broj bodova.

"Na sjednici smo razmatrali i pet tačaka vezano za popunjavanje radnih mjesta na Univerzitetu u Sarajevu s ciljem podmlađivanja kadra, a u okviru projekta zapošljavanja asistenata", rekao je.

Premijer KS Adem Zolj je pojasnio da ovim žele ojačati akademsku zajednicu.

Imamo velike kriterije za upis u srednje škole i za odobravanje za prijem uposlenika na fakultetima.

"Mislim da je i vrijeme da dođe do smjene generacija na našim fakultetima tako da i mladi ljudi zauzimaju visoke funkcije u obrazovanju", zaključio je Zolj.