Novih 10 uposlenika
31

Katica ugostio mlade službenike MUP-a KS koji su se nedavno zaposlili putem javnog konkursa

S. Š.
Povodom Međunarodnog praznika rada, ministar Katica ugostio 10 mladih ljudi koji su primljeni u MUP Kantona Sarajevo putem javnog konkursa.

Tokom proteklih nekoliko godina Bosnu i Hercegovinu je napustilo stotine hiljada mladih ljudi, mahom zbog socio-ekonomskih uslova za život i nemogućnosti da nađu adekvatno zaposlenje. Stručnjaci smatraju da je za zaustavljanje ovog trenda jedan od osnovnih preduslova unapređenje poslovne klime i omogućavanje mladim ljudima da dobiju šansu da zarade platu.

Sredinom prošle godine ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica strateški procjenjujući da će u 2023/24.godini doći do enormnog povećanja obima posla u Sektorima za građanska stanja MUP-a KS, raspisao je javni konkurs za prijem 10 pripravnika. Na konkurs su se mogli prijaviti mladi ljudi sa završenom srednjom stručnom spremom, bez prethodnog radnog iskustva.

Svih deset prijavljenih ispunilo je uslove konkursa i zasnovali su radni odnos u MUP-u Kantona Sarajevo u svojstvu pripravnika. Zbog izuzetne posvećenosti koju su pokazali i želje za radom, po isteku pripravničkog angažmana ponuđena im je mogućnost stalnog zaposlenja u MUP-u Kantona Sarajevo.

Danas je svih tih deset mladih ljudi stalno zaposleno i angažovano za rad u sektorima za građanska stanja gdje svakodnevno zaprimaju i obrađuju veliki broj zahtjeva građana i obavljaju druge administrativne poslove. Simbolično, povodom 1.maja, Međunarodnog praznika rada, u svom kabinetu ih je ugostio ministar Admir Katica.

"Ovi mladi ljudi su primjer kako se svojim radom, trudom i ličnim razvojem postižu rezultati i dolazi do zaposlenja. U MUP-u Kantona Sarajevo su naučili različite poslove za relativno kratko vrijeme i stekli zlata vrijedno iskustvo. Raduje me što dobijam povratne informacije da su veliko pojačanje za sektore za građanska stanja i da u radu sa strankama pokazuju maksimalnu posvećenost i ažurnost", izjavio je ministar Katica.

A, kolika je bila potreba za dodatnim kapacitiranjem ovih sektora najbolje pokazuje podatak da su u prva tri mjeseca ove godine sektori za građanska stanja obradili 23.856 zahtjeva za lične karte, što je za 146 posto više u odnosu na isti period prošle godine.

O prilici da zasnuju radni odnos u MUP-u Kantona Sarajevo mladi kažu da im je u početku djelovalo nestvarno da se prijave na konkurs i dobiju posao bez ikakve intervencije, posebno nakon brojnih odbijenica koje su ranije dobijali. Kada im je predloženo da zasnuju stalni radni odnos, položili su stručni ispit i sve je završeno u minimalnim rokovima. Poručili su da su neizmjerno zahvalni ministru Katici koji je pokazao da još uvijek postoje ljudi od povjerenja koji drže datu riječ.

Ministru Katicu novi uposlenici uručili su zahvalnicu za osiguranje fer i poštene konkursne procedure i prilike za angažman u Ministarstvu unutrašnjih poslova KS i motivacije za ostanak u Bosni i Hercegovini.