Koruptivna djela
66

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio optužnicu protiv Ibrahima i Seida Hadžibajrića i Elmedina Karišika

S. M.
Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Ibrahima Hadžibajrića, Elmedina Karišika, Seida Hadžibajrića, Alme Destanović, Fahrudina Novalije i firme "Plaza Group" zbog najtežih koruptivnih krivičnih djela propisanih zakonima Federacije BiH i Kantona Sarajevo.
Protiv Ibrahima Hadžibajrića optužnica je podignuta zbog krivičnih djela organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja ili ovlaštenja, primanje dara i drugih oblika koristi, pranje novca, krivotvorenje službene isprave, sprečavanje dokazivanja i davanje lažnih podataka o imovini i prihodima Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo.

Elmedin Karišik se tereti da je počinio krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima davanje dara i drugih oblika koristi, pranje novca, davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, davanje lažnog iskaza i zloupotreba ovlaštenja u privrednom poslovanju.

Seid Hadžibajrić se tereti za krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima pranje novca i primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

Protiv Alme Destanović optužnica je podignuta zbog krivičnog djela organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja ili ovlaštenja i pranje novca.

Fahrudin Novalija se tereti da je počinio krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi.

Firma "Plaza Group" Sarajevo se tereti da je počinila krivično djelo zloupotreba ovlaštenja u privrednom poslovanju.

Ibrahim Hadžibajrić se tereti za više krivično pravnih radnji tokom mandata načelnika Općine Stari Grad Sarajevo a Alma Destanović za krivično pravne radnje koje je počinila kao sekretar uprave Općine Stari Grad Sarajevo. Ibrahim Hadžibajrić i Elmedin Karišik terete se da su organizovali kriminalnu grupu koja je od 2019. godine do 2023. godine počinila niz krivičnih djela povezanih sa zloupotrebama i nezakonitim izdavanjem nekretnina u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo.

Ibrahim Hadžibajrić i Alma Destanovć su prekoračenjem svojih službenih ovlaštenja zaobilazili Općinsko vijeće Općine Stari Grad za donošenje odluka o upravljanju imovinom općine kako bi ih dodijelili firmama "Parking tim", "EuroPark“ i "Šemrani" u kojima je Elmedin Karišik postavio pojedine osobe za direktore, a u stvarnosti su on i Seid Hadžibajrić vodili sve poslove i zajedno sa Ibrahimom Hadžibajrićem dijelili novac koji su te firme ostvarivale izdavanjem.