Federalni fond
29

Jerinić: Novčano smo podržali zapošljavanje 5.000 osoba s invaliditetom u FBiH

Vinko Jerinić
Vinko Jerinić
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom je važna federalna institucija, a o njenim aktivnostima te planovima u narednom periodu razgovarali smo s v. d. direktora Vinkom Jerinićem.

On kaže kako je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom institucija koja potiče i subvencionira novo zapošljavanje osoba s invaliditetom, održivost njihovih radnih mjesta, kao i njihovu profesionalnu rehabilitaciju, odnosno stručno obrazovanje i prekvalificiranje sa ciljem osiguranja radnog angažmana za osobe s invaliditetom.

"U dosadašnjem kratkom periodu rada institucije novčano smo podržali zapošljavanje više od 5.000 osoba s invaliditetom u cijeloj Federaciji. Za više od 1.200 osoba s invaliditetom snosili smo troškove stručnog obrazovanja i usavršavanja, dok u kontinuitetu subvencioniramo plate i doprinose za više od 3.000 osoba s invaliditetom u ovom entitetu. Također, uz podršku Fonda je realizovano 3.000 projekata, odnosno programa kojim je omogućena održivost uposlenosti osoba s invaliditetom u Federaciji. Dakle, radi se o obuhvatnim mjerama za osobe s invaliditetom, koje su dostupne svakoj takvoj osobi u svakom dijelu Federacije", kazao je on.

Kako smo svjedoci da je pandemija koronavirusa utjecala na poslovanje gotovo svih preduzeća, zanimalo nas je kako se odrazila na mogućnost podrške osobama s invaliditetom te na preduzeća koja zapošljavaju ovu kategoriju.

"Pandemija koronavirusa je finansijski pogodila sve sektore djelovanja, kako javnog tako i privatnog. Međutim, mogu reći da je zahvaljujući iznimnim naporima kolektiva Fonda osigurana stalna podrška osobama s invaliditetom. Veliko mi je zadovoljstvo da mogu istaknuti da u proteklom periodu nije došlo do smanjenja obima podrške zapošljavanju osoba s invaliditetom. Naprotiv, Fond i dalje kontinurano podržava upošljavanje i stručno obrazovanje osoba s invaliditetom u istoj mjeri kao i ranije", kazao je on.

On kaže kako je razlog prvenstveno u iznimnim naporima koje je njihov kolektiv, uključujući upravne i nadzorne organe, zajednički koordinirano uložio kako ne bi došlo do smanjenja podrške zapošljavanju osoba s invaliditetom i smanjenja ostvarenih prihoda.

"Tako smo po javnom pozivu koji je upravo u fazi realizacije osigurali sredstva za novo zaposlenje blizu 400 nezaposlenih osoba s invaliditetom širom Federacije BiH. Također, osigurana su sredstva za podršku 85 poslodavaca, privrednih subjekata koji predominantno zapošljavaju osobe s invaliditetom te za blizu 500 obrta čiji su vlasnici osobe s invaliditetom. Također, osigurana je podrška i za osobe s invaliditetom uposlene u 23 udruženja, odnosno organizacije osoba s invaliditetom. U drugoj polovini godine planirano je objavljivanje još jednog javnog poziva, pa i ovu priliku koristim da sve zainteresovane osobe s invaliditetom i poslodavce koji su zainteresovani za upošljavanje osoba s invaliditetom pozovem da iskoriste svoje pravo i apliciraju prema sredstvima Fonda za podršku njihovom uposlenju i profesionalnoj rehabilitaciji", naveo je.

On kaže kako svakako da poteškoća ima, kao i u svakoj oblasti s obzirom na obim podrške koju pružaju, jedan od ključnih problema je nedostatak radnog kadra kako bismo mogli biti prisutniji na terenu i pratiti svaki segment realizacije projekata.

"Naročito je problem slanje ljudi na teren u vrijeme pandemije, pa smo imali slučaj da veći broj radnika oboli od Covida-19 obavljajući svoj posao i obilazeći poduzetnike koji zapošljavaju osobe s invaliditetom i same te osobe širom Federcije. Tu se ipak uzdamo i u resorna ministarstva, koja po zakonu imaju nadležnost da vrše tu vrstu posla u smislu nadzora, da nam služe kao svojevrsna podrška i ispomoć. Ipak, naše rigorozne interne procedure i kontrole koje provodimo osiguravaju da se sredstva Fonda troše u skladu sa zakonom i namjenama za koje se dodjeljuju. U fokusu našeg interesovanja su osobe s invaliditetom i činjenje svega što je u našoj moći da se osigura da sredstva dodijeljena za podršku ovim osobama u tu svrhu i budu utrošena. Također ulažemo iznimne napore da utječemo da se eventualni slučajevi ili pokušaji zloupotrebe prava osoba s invaliditetom efikasno i pravovremeno spriječe i sankcionišu od nadležnih organa. Moram napomenuti da smo jedna od rijetkih institucija koja je prošla niz revizija i kontrola nadležnih institucija, a naše izvještaje redovno usvaja i Parlament FBiH, sve zahvaljujući našoj iznimnoj transparentnosti i učincima u radu", izjavio je.

Dodaje kako svaki poslodavac u Federaciji koji se odluči zaposliti osobu s invaliditetom može računati na finansijsku podršku Fonda u skladu sa zakonom i općim aktima, a da isto vrijedi za osobe s invaliditetom koje se odluče osnovati vlastiti obrt.

"Pozivamo poslodavce da iskoriste mogućnost i podršku koju nudi Fond i da se i sami uvjere da je naša podrška jednako dostupna svima koji žele uposliti osobe s invaliditetom. U suprotnom, napominjem da su poslodavci u skladu sa zakonom dužni redovno uplaćivati poseban doprinos za poticanje upošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom. Ta sredstva se direktno troše za omogućavanje uposlenja i školovanja, odnosno profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom. O svojim pravima i obavezama se svi zainteresovani mogu informisati i putem službene stranice naše institucije, fond.ba", zaključio je Jerinić.