{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Javni poziv Komisije za mlade Skupštine Kantona Sarajevo

S
13.1.2012. u 08:00
0
0
Javni poziv Komisije za mlade Skupštine Kantona Sarajevo
0
Javni poziv Komisije za mlade Skupštine Kantona Sarajevo
Skupština KS
Na osnovu Odluke o opštim kriterijima za raspodjelu sredstava za rad neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 2/05), Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo objavljuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva udruženja i nevladinih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu.
Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva udruženja i nevladinih organizacija, za finansiranje projekata za mlade.

Pravo učešća imaju neprofitne organizacije i udruženja koji ispunjavaju opšte i posebne kriterije iz Odluke.

Opšti kriteriji su: registracija udruženja na području Kantona Sarajevo, program rada za 2012. godinu sa obrazloženjem, finansijski plan za 2012. godinu, finansijski izvještaj za prethodnu godinu, organizovanost i broj članova udruženja, rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou, ekonomska opravdanost projekta koji udruženje predlaže i sprovodi.

Posebni kriteriji su definisani po oblastima u poglavlju V Odluke, ukoliko se radi o aplikantima koji su ranije dobijali sredstva po osnovu Javnog poziva Komisije za mlade Skupštine Kantona Sarajevo, u razmatranje će biti uzete prijave aplikanata koji su podnijeli izvještaj o utrošku dodijeljenih finansijskih sredstava prema Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo i to najkasnije do posljednjeg dana trajanja Javnog poziva (13.02.2012), prijave aplikanta koji su već dobili sredstva ili su predviđeni za dobijanje sredstava iz drugih ministarstava Kantona Sarajevo, po osnovu bilo kojeg projekta, neće biti razmatrane osim ukoliko se ne zaključi da se radi o projektu od posebnog interesa za mlade, u razmatranje će biti uzete samo Prijave aplikanata dostavljene na definisanoj Formi za aplikaciju koja je objavljena na službenoj stranici Kantona Sarajevo i to u printanoj verziji i na CD-u, u razmatranje će biti uzete u obzir samo prijave aplikanata koje budu ispunjavale zahtjeve i kriterije propisane u Vodiču koji je objavljen na službenoj stranici Kantona Sarajevo.

Prijava na Javni poziv podnosi se u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ne otvaraj" - prijava na Javni poziv za prikupljanje zahtjeva udruženja i nevladinih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu, na adresu: Skupština Kantona Sarajevo - Komisija za mlade, ulica Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo, sa naznakom podataka o podnosiocu zahtjeva (naziv, adresa, telefon i dr.) na koverti.

Rok prijave na javni poziv je 30 dana od dana objave u dnevnom listu Dnevni avaz, web-portalu www.sarajevo-x.com i TV Kantona Sarajevo, odnosno zaključno s 13.02.2012. godine.

Javni poziv će biti objavljen i na web-stranici Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/novosti.

Prijave koje pristignu poslije ovog roka, neće se uzimati u razmatranje.

Ostale napomene: Vodič i Forma za apliciranje može se preuzeti na web-stranici Kantona Sarajevo http://skupstina.ks.gov.ba/novosti kao i u šalter-sali Kantona Sarajevo.

Izbor projekta/projekata koji će se finansirati iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu izvršit će Komisija za mlade Skupštine Kantona Sarajevo.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail [email protected].

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Strahujete li od terorističkih napada u Evropi?
Komentari (0)
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: