{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava

Zaboravio si lozinku? Resetuj lozinku.


Unesite e-mail:


Izvještaj Federalnog operativnog centra civilne zaštite

F
FENA
25.2.2012. u 19:18
0
2
Izvještaj Federalnog operativnog centra civilne zaštite
0
Izvještaj Federalnog operativnog centra civilne zaštite
Jerko Ivanković Lijanović i Alija Tihić
Federalni operativni centar civilne zaštite dostavio je redovni izvještaj o stanju na teritoriji Federacije BiH, za dane 24./25. februar do 10.00 sati koji prenosimo u cjelosti.
I - Presjek rada i aktivnosti Federalnog štaba civilne zaštite u dane, 24.02.2012. godine

• Nastavljena je puna koordinacija nosilaca sistema zaštite i spašavanja, kao i drugih aktivnosti na ublažavanju posljedica trenutne situacije uzrokovane velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama.

• U toku dana kontinuirano su prikupljane informacije o stanju na teritoriji Federacije BiH, kao i informacije Kantonalnih i Općinskih štabova CZ o provedbi Naredbi i Odluka Federalnog štaba CZ, te izvještaji članova Federalnog štaba CZ.

• U 09,06 sati, Načelnik općine Tuzla poslao je Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće nastale uslijed velikih sniježnih padavina i niskih temperatura.

• U 09,24 sati, Općinski štab CZ Visoko poslao Operativni plan odbrane od poplava.

• U 10,13 sati Kanton 10 dostavio preventivne mjere zaštite od poplava.

• U 10,45 sati Općinski štab CZ Novi Travnik poslao tražene podatke vezane za zaključak Federalnog štaba CZ br: 11-49/1-249/12 od 21.02.2012. godine.

• U 11,09 sati, Ured Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću dostavio je pregled pisanja dnevne štampe za dan, 24.02.2012.godine.

• U 12,07 sati, KOC CZ Zeničko-dobojskog kantona dostavio informaciju o stanju prohodnosti lokalnih puteva za sela i zaseoke na području općine Vareš gdje navode neočišćene putne komunikacije zbog nedostatka sredstava za nabavku goriva kao i velike uzbrdice i snijegu koji na pojedinim mjestima iznosi i do 2 metra.

• U 12,45 sati, načelnici općina Tuzla i Kladanj dostavili su Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće nastale uslijed velikih sniježnih padavina i niskih temperatura.

• U 14,02 sati, KOC CZ Hercegovačko-neretvanskog kantona dostavio informaciju o stanju prohodnosti puteva na području općine Konjic gdje se navode sela i zaseoci do kojih još uvijek nije put prohodan zbog nepristupačnosti terena. Nakon prestanka odluke o stanju prirodne nesreće, čišćenje terena prelazi u nadležnost komunalnih preduzeća i preduzeća za održavanje puteva koji će nastaviti sa radom kada se za to steknu uslovi kako bi sve putne komunikacije bile prohodne u narednom periodu na području općine Konjic.

• U 14,10 sati, Zapadnohercegovački kanton dostavio Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće koja je donesena na 20.sjednici Vlade Zapadnohercegovačkog kantona održanoj 24.02.2012.godine.

• U 14,59 sati, Agencija za vodno područje rijeke Save - Sarajevo dostavila je Rješenje o prestanku redovne odbrane od leda za poplavljeno područje Srednja posavina na teritoriji F BiH.

• U 15,15 sati, Agencija za vodno područje rijeke Save - Sarajevo dostavila je Rješenje o prestanku redovne odbrane od leda za poplavljeno područje Odžaka Posavina na teritoriji F BiH.

• U 15,21 sati, Općinski štab CZ Gračanica dostavio je Listu klizišta i preventivne mjere za sprečavanje posljedica.

II – Federalni izvještaji

U ovom periodu dostavljani redovni ili vanredni izvještaji, i to: 1.) BiHAMK a) izvještaj o stanju prohodnosti na putevima u BiH u: 06,41; 10,30; 13,26;16,21; 16,34 sati.

2. Federalni hidrometeorološki zavod a) Dnevni bilten u 07,57 sati. b) Vanredni bilten o vremenskoj prognozi za narednih sedam dana u 14,02 sati.
5.) Sektor za organizaciju deminirnja i uništavanja NUS-a – FUCZ Kanton br. 10: Dostava hrane u selo Gubin, općina Livno. Dostava stočne hrane na područje visoravni Kruzi, općina Livno. Sarajevski kanton: Dežurni članovi tima angažovani u svojstvu vozača - podrška FŠCZ.

Tokom dana 24.02.2012 godine na zadacima angažovano 20 pripadnika Sektora deminiranja i deminerskih timova FUCZ sa 9 vozila. Ostali pripadnicima timova dežurali prema rasporedu neposrednih rukovodioca a u skladu sa potrebama kantonalnih štabova civilne zaštite. Iz navedenog je vidljivo da su deminerski timovi u nevedenim sredinama dali odgovarajući doprinos u otklanjanju problema koji su prouzrokovani velikim snježnim padavinama. Budući da je stanje još uvijek složeno, aktivnosti kantonalnih štabova civilne zaštite se nastavljaju, nastavlja se i angažman deminerskih timova Federalne uprave civilne zaštite dok god to bude potrebno.

III OSTALI DOGAĐAJI

2. SNJEŽNI NANOSI – LAVINE (LP- 4) Hercegovačkoneretvanski kanton
Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona stanje se manje-više normaliziralo osim na sjeveru gdje još uvijek ima zametenih sela i zaselaka,uglavnom u općinama Jablanica i Konjic. Ekipe će nastaviti raditi na raščišćavanju lokalnih prometnica u višim predjelima.

Kanton Sarajevo
Prema podacima koje je prikupio Kantonalni operativni centar civilne zaštite u toku dana na čišćenju saobraćajnica KJKP „Rad“, po planu utovara i odvoza snijega, je angažovao raspoložive mašine i kamione, kao i dodatne mašine i kamione, koje su obezbjedili Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo i općinski štabovi civilne zaštite.

Općina Stari Grad - Sve glavne saobraćajnice u svim MZ su prohodne. U većina sporednih ulica je poboljšana prohodnost, kroz njih je otežano kretanje vozilima dok je poboljšano kretanje pješaka.Još uvijek opasnost predstavljaju ledenice sa krovova kao i obrušavanje snijega. Minibuska linija djelimično uspostavljena. Mašinski se čiste pojedine ulice prema planu dostavljenom od KJKP RAD. Služba CZ Stari Grad je primila dojave za sljedeće objekte na kojima su se desila urušavanja i uradila poslove iz svoje nadležnosti i izvršila obilazak navedenih objekata: - Prijete da se uruše privatni objekti, Timurhanova 7 i 10. - Više prijava prijetnji od obrušavanja snijega sa susjednih krovova.

Općina Centar - Tokom predhodnog dana mobilni tim angažovan je na raščišćavanju snijega iz dvorišta zgrade Općine Centar i puta u ulici Behudina Selmanovića (na Bjelavama) do glavne saobraćajnice u cilju transporta pacijentice do ljekarske ustanove. Također jedan broj ljudi vršio je obilježavanje lokacija i objekata na kojima je postojala opasnost od obrušavanja snijega i leda. S obzirom na prestanak trajanja stanja prirodne nesreće održan je sastanak sa komandantima štabova CZ po mjesnim zajednicama na kojem smo ih upoznali sa daljim aktivnostima. Potrebno je da do daljnjeg ostanu u stanju pripravnosti, da nas redovno izvještavaju o stanju na terenu i budu spremni na intervencije sve do potpune normalizacije života građana. Također potrebno je da nam što prije dostave izvještaje o poduzetim aktivnostima tokom trajanja stanja prirodne nesreće. Podjeljeni su im jednoobrazni obrasci za obračun i dostavu angažovanih radnika i vremena provedenog na radu. Na osnovu Odluke OŠ CZ dnevnica u trajanju od 8 radnih sati iznosit će 50 KM, odnosno 6,25 KM po satu angažovanja..

Općina Novi Grad - U toku prethodnog dana nastavljene su redovne aktivnosti na čišćenju i odvozu snijega sa saobraćajnica.

Općina Ilidža - Firma Grakop vrši redovno održavanje ulica na području općine Ilidža, a nastavljeno je raščišćavanje pješačkih staza na čitavom području općine Ilidža kao i čišćenje korita potoka Bunice.

Kanton 10 - Sve magistralne i regionalne ceste na području Hercegbosanske županije su prohodne. Zbog niskih temperatura tokom noći na kolnicima dolazi do zaleđivanja kolničkog traka. Zimske službe rade na proširivanju i posipanju kolnika.

3. POŽARI (LP- 3)

Zeničko-dobojski kanton Općina Zenica - U općini Zenica je registrovana jedna tehnička intervencija, odvoz pitke vode za zaseok Vrselje. Općina Kakanj. U općini Kaknj registrovan je jedan požar otpadnog materijala (kontejner), ostale vatrogasne jedinice su obavljale svoje redovne poslove i zadatke.

Hercegovačko-neretvanski kanton Grad Mostar - PVP je intervenirala četiri puta:u Ul.K.Tvrtka gorio ulaz diskoteke „Heineken“,u Ul.M.Tita gorio otpad u podrumu Razvitka,u Dubrovačkoj ulici gorio automobil i u Franjevačkoj ulici jedna tehnička intervencija.

Unsko-sanski kanton Općina Sanski Most - VJ Sanski Most imala je intervenciju u periodu od 22:00 do 23:00 sati, u ŠIP Sana, zbog zapaljenja piljevine i otpada. Požar su gasili dva vatrogasca sa vozilom. Pričinjena je manja materijalna šteta.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: