{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


INTERVJU
/
Ivo Komšić: Iz Sarajeva ćemo iduće godine poslati poruke mira i nade

12.11.2013. u 08:05
0
35
Ivo Komšić: Iz Sarajeva ćemo iduće godine poslati poruke mira i nade
0
Ivo Komšić: Iz Sarajeva ćemo iduće godine poslati poruke mira i nade
Ivo Komšić (Foto: Klix.ba)
Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić je u intervjuu za Klix.ba govorio o obilježavanju značajnih godišnjica u narednoj godini, o vraćanju nadležnosti i općina Gradu, saradnji sa Istočnim Sarajevom, žičari na Trebeviću, ali i o onome što danas nedostaje Sarajevu. Također, gradonačelnik je dao pojašnjenje zašto i dokad će sjediti na dvije stolice - gradonačelnika i dekana Filozofskog fakulteta u Sarajevu, a osvrnuo se i na raskol u njegovoj partiji, Socijaldemokratskoj uniji BiH.
Naredne godine Sarajevo će obilježiti stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata i 30 godina od održavanja XIV zimskih olimpijskih igara u glavnom gradu BiH. Kako se Grad Sarajevo priprema za obilježavanje ovih značajnijih jubileja?

Grad Sarajevo će zajedno sa Francuskom, Austrijom, Njemačkom i Velikom Britanijom, a vjerojatno će im se pridružiti i zemlje regije, učestvovati u kulturnom događaju pod nazivom "Sarajevo 2014" povodom obilježavanja 100. godišnjice početka Prvog svjetskog rata.

U sklopu Programa obilježavanja ove godišnjice predviđen je program kulturnih, memorativnih, znanstvenih i sportskih manifestacija te drugih projekata koji bi se trebali realizirati od 21. do 28. juna 2014. godine. Program će finansirati Evropska unija, kao i zemlje koje učestvuju u obilježavanju 100. godišnjice - Francuska, Austrija, Njemačka i Velika Britanija, svaka zasebno. Prijavljen je znatan broj međunarodnih projekata, a o konačnoj listi događaja odlučit će Upravni odbor Fondacije "Sarajevo srce Evrope", koja je osnovana 14. februara ove godine, sa zadatkom da koordinira aktivnosti na realizaciji projekata.

Sigurno je gostovanje Bečke filharmonije na otvaranju sarajevske Vijećnice, čije granatiranje predstavlja simbol najvećeg urbicida u novijoj historiji na evropskom tlu, održat će se i naučni skupovi, izložbe savremene umjetnosti, 16 režisera već radi na filmu "Mostovi Sarajeva", koji će biti snimljen pod okriljem francuske producentske kuće Cineteve i Sarajevo Film Festivala. Nedavno sam ugostio Christiana Prudhommea, direktora prestižne organizacije Tour de Francea, pod čijim će se pokroviteljstvom u sklopu ove manifestacije u junu iduće godine održati Sarajevo Grand Prix 2014, prva biciklistička utrka na našim prostorima, uz prisustvo jednog broja bivših pobjednika ove velike sportske manifestacije.

Kako zbog ove utrke, tako i zbog popularizacije biciklizma u gradu Sarajevu, na proljeće počinje izgradnja biciklističke staze na dionici Nedžarići - most Skenderija sa mogućnošću da se proširi do mosta Čobanija, a u drugoj fazi i do Bentbaše. Grad Sarajevo će realizirati ovaj projekt u partnerstvu sa Direkcijom za ceste KS, koja će do kraja ove godine uraditi projektnu dokumentaciju i za dionicu Hrasnica - Nedžarići. Općina Novi Grad zainteresirana je uključiti se u ovaj projekt tako što planira izgraditi biciklističku stazu na potezu Dobrinja - Nedžarići.

Prilikom prijema g. Prudhommea rekao sam da nas optužuju da manifestacijom Sarajevo 2014 želimo promijeniti historiju. Mi ustvari želimo utemeljiti novu historiju ovoga grada. Sarajevo će 2014. ponovo biti mjesto prema kojem će se okrenuti cijeli svijet. Mediji trebaju omogućiti da Sarajevo uđe u sve domove na svijetu. Ali, sada ne po tragediji nego po nečemu potpuno novom. Zato želimo svi zajedno iduće godine iz Sarajeva poslati jednu novu drugačiju, pozitivniju sliku o našem gradu, poslati ohrabrujuću poruku mira, nade za nas, kao i za svijet, poruku o mogućnostima prevladavanja nesporazuma, poruku solidarnosti svijeta u miru i toleranciji. Te poruke su važne za mlade ljude, oni moraju imati nadu i vjeru u budućnost.

Kad je riječ o obilježavanju 30 godina od održavanja 14. zimskih olimpijskih igara, jednog od najznačajnijih događaja u historiji grada Sarajeva, formirali smo Izvršni odbor koji će zasigurno pripremiti bogati sportski i kulturno-umjetnički program. Uz podršku međunarodne zajednice, predviđena je i obnova Olimpijskog muzeja u Sarajevu.

Najavili ste borbu za vraćanje nadležnosti Grada, kao i za donošenje zakona o glavnom gradu, kako bi Grad konačno dobio ono što mu pripada?

Na oktobarskoj 7. sjednici Gradskog vijeća razmatrana je Informacija o implementaciji presuda Ustavnog suda Federacije BiH o provedbi prava Grada Sarajeva na lokalnu samoupravu. Naime, Ustavni sud FBiH je 2010. godine donio dvije presude - presudu kojom je utvrdio da je Zakonom o imovini KS povrijeđeno pravo Grada na lokalnu samoupravu te je naložio Kantonu Sarajevo da tu diskriminaciju promijeni. Također, Ustavni sud FBiH donio je i djelimičnu presudu u vezi sa nadležnosti Grada Sarajeva, a koje se odnose na privremeno korištenje javnih površina, utvrđivanje lokalnih cesta, zatim na visinu i način plaćanja naknade za postavljanje reklamnih panoa i znakova informiranja u zaštitnom cestovnom pojasu te na srednje obrazovanje.

Iz sadržaja ove Informacije vidljivo je da su po ovim zahtjevima Grada Sarajeva na zaštitu prava na lokalnu samoupravu i donesenim dvjema presudama Ustavnog suda FBiH, kao i rješenjima o njihovom neprovođenju, iscrpljene sve validne aktivnosti na strani Grada Sarajeva. Naime, Ustavni sud FBiH je oba predmeta, dakle i u vezi sa imovinom KS i u vezi sa djelimičnom presudom o nadležnostima, dostavio Kantonalnom tužilaštvu na nadležnost i dalje postupanje. Grad Sarajevo će, kao zainteresirana strana, biti obaviješten kada Kantonalno tužilaštvo u djelokrugu svoga rada donese određene odluke.

Pored navedenog, a imajući u vidu da je Informacija pobudila interes javnosti, a naročito gradskih vijećnika, na sjednici Gradskog vijeća održanoj krajem prošlog mjeseca, zaključeno je da Gradsko vijeće Grada Sarajeva uputi urgenciju Kantonalnom tužilaštvu da poduzme sve da se što prije okončaju započeti postupci vezani za obavezu provođenja presuda Ustavnog suda FBiH koje se odnose na prava Grada Sarajeva na lokalnu samoupravu.

Ova gradska administracija će intenzivirati i aktivnosti na donošenju zakona o glavnom gradu, kojim bi se ojačala pozicija Sarajeva kao glavnog grada, pa tako i političkog, administrativnog, kulturnog, ekonomskog, obrazovnog i naučnog centra u Federaciji i državi Bosni i Hercegovini.

Imate li u planu raditi na vraćanju općina koje su prije rata bile u sastavu Grada?

Pored donošenja zakona o glavnom gradu, Ekspertna grupa za reformu Ustava FBiH u svojim preporukama, koje smo mi u Gradskoj upravi i Gradskom vijeću podržali, predvidjela je i teritorijalno proširenje obuhvata Sarajeva na 8 općina.

Prema prijedlogu, Grad Sarajevo bi činile općine: Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo, Ilidža, Hadžići, Ilijaš i Vogošća, s obzirom na to da su one i teritorijalno i urbano povezane zajedničkim potrebama građana. Ovaj prijedlog smatramo funkcionalnim i optimalnim rješenjem, jer grad kao urbana sredina mora obuhvatiti i pratiti gradsku infrastrukturu.

Spočitava Vam se da već mjesecima sjedite na dvije stolice, gradonačelnika Sarajeva i dekana na Filozofskom fakultetu u Sarajevu?

Kada mi je ponuđeno mjesto gradonačelnika, moj osnovni zahtjev prema vladajućoj koaliciji je bio da ne napuštam mjesto dekana Filozofskog fakulteta, jer mi mandat traje još nekoliko mjeseci, a postoji veoma složena i dugotrajna procedura izbora novog dekana. Tada je to i prihvaćeno. Također, Zakon o visokom obrazovanju precizira da dekan mora biti u radnom odnosu u punom radnom vremenu, a to u praksi znači da ne mogu imati dva radna odnosa sa punim radnim vremenom, odnosno da ne mogu u Gradskoj upravi imati zasnovan radni odnos.

Kako bih otklonio pravnu dilemu u smislu da li postoji sukob interesa da obavljam ove dvije funkcije istovremeno, Filozofski fakultet se ovim upitom obratio CIK-u BiH i dobio pisani odgovor da ne postoji sukob interesa za obavljanje ovih dviju funkcija.

Želim istaći da svi gradski propisi predviđaju profesionalan angažman gradonačelnika, ali da nigdje ne postoji odredba u kojoj se ta profesionalizacija treba i formalizirati zasnivanjem radnog odnosa, a nakon izbora od Gradskog vijeća, niti o tome postoje odredbe u propisima viših nivoa vlasti. Štaviše, nijedan zakon i propis koji je obavezujući za Grad Sarajevo, nijednim svojim članom nije utvrdio zakonski rok u kojem se mora obaviti postupak potpune profesionalizacije funkcije gradonačelnika. Istekom mandata dekana Fakulteta moja radna knjižica će biti u Gradskoj upravi. Konkurs za izbor novog dekana je u toku.

Šta, prema Vašem mišljenju, nedostaje Sarajevu?

Sarajevo nema gradski trg podesan za okupljanja, za kulturne i druge javne manifestacije, biciklističke staze i gradske šetnice, nema dovoljno parkirališta i javnih garaža, igrališta za djecu, zelene i površine za parkove su smanjene na račun poslovnih i drugih objekata. Rijeka Miljacka, koju Sarajlije mnogo vole, pretvorena je u kanalizaciju i nije izvjesno kada će se taj problem rješavati. Mislim da nedovoljno koristimo činjenicu da je Sarajevo olimpijski grad.

Sarajevo kao glavni grad mora imati funkcionalan gradski prijevoz, čiste tramvaje i autobuse, a nekultura vozača sve više ugrožava pješake… Sigurnosna situacija u gradu je više nego usložnjena, svakodnevno smo svjedoci krvavih obračuna iz vatrenog oružja sa ljudskim žrtvama.

Sve su to problemi koje građani Sarajeva po inerciji očekuju od gradonačelnika da ih rješava, što on često nije u mogućnosti zbog nedostatka nadležnosti i izvornih prihoda. Međutim, bez obzira na to, mi u Gradu Sarajevu moramo se zalagati za poboljšanje kvaliteta života naših građana. Shodno tome, ovom prilikom navest ću nekoliko primjera: inicirao sam zajednički sastanak sa kantonalnim premijerom i nadležnim ministrima, načelnicima gradskih općina, veterinarima i veterinarskim inspektorima, na kojem je zaključeno da Vlada Kantona Sarajevo po hitnom postupku donese uredbu kojom bi se regulisalo uklanjanje pasa lutalica sa sarajevskih ulica. Od tada je prošlo skoro dva mjeseca, a ništa nije poduzeto!
Naložio sam da naše službe dokumentuju i druge goruće probleme u gradu: prosjačenje, nepropisno parkiranje, nelegalnu uličnu prodaju... Pozvat ću najodgovornije za ova pitanja i zahtijevati da se što prije počnu rješavati.

Također, koristim svaku priliku da u susretima sa akreditovanim ambasadorima u našoj zemlji i predstavnicima međunarodnih organizacija, kandidiram gradske projekte. Ilustracije radi, turskom ambasadoru sam iznio spremnost ove gradske administracije da nastavi razgovore sa Gradom Istanbulom, koji je u ranijim kontaktima sa Upravom Sarajeva ponudio pomoć kad je riječ o prečišćavanju i uređenju rijeke Miljacke i cijelog njenog pojasa. Nakon susreta sa predstavnicima Kineske razvojne banke, posredovali smo u organizaciji sastanka sa državnom agencijom za ceste i sl.

Kakva je saradnja Sarajeva i Istočnog Sarajeva?

Našu saradnju nameću životne potrebe građana i mi njima trebamo izlaziti ususret. Zajedno smo u projektu Evropski zimski olimpijski festival mladih 2017. (EYOWF), koji će predstavljati snažnu promociju, šansu za biznis, turizam i mlade, te otvoriti prostor za integracione procese.

Trenutno smo u fazi zajedničkog nastupa prema državnom nivou vlasti u cilju traženja finansijske podrške za organizaciju EYOWF-a. Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na septembarskoj sjednici donijelo Odluku o pristupanju osnivanju privrednog društva za realizaciju EYOWF-a. Ovom odlukom Grad Sarajevo, kao suosnivač sa Gradom Istočno Sarajevo, pristupa osnivanju zajedničkog privrednog društva za realizaciju aktivnosti održavanja ove značajne sportske manifestacije.

Zajedno ćemo obnavljati i Trebevićku žičaru. Osposobljavanje ovog simbola našeg grada možemo povezati sa projektom turističkog razvoja Trebevića, koji je uradilo Istočno Sarajevo. Također, moramo početi razmišljati i o drugim projektima kako bismo saobraćajno i infrastrukturalno povezali dva dijela istog grada u funkcionalnom smislu.

Postoje li izgledi da se Sarajevo u dogledno vrijeme ponovo kandiduje za organizaciju Zimskih olimpijskih igara?

Da bismo uopće mogli razmišljati o kandidaturi Sarajeva za organizaciju Zimskih olimpijskih igara, potrebno je da se prvenstveno fokusiramo na kvalitetnu realizaciju projekta EYOWF-a 2017. godine.

Naime, Sarajevo i Istočno Sarajevo će biti domaćini Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade 2017. godine (EYOWF 2017). Tako će Sarajevo po drugi put u svojoj historiji zapaliti olimpijski plamen od 11. do 18. februara 2017., oko kojeg će se okupiti blizu 1.500 sportista i sportašica, uz isti broj tehničkog osoblja, iz više od 40 evropskih zemalja.

Planiranom obnovom sportske infrastrukture u Sarajevu i Istočnom Sarajevu, te na olimpijskim planinama Bjelašnici, Igmanu i Jahorini otvorit će se mnoge mogućnosti za buduće kandidature ovih gradova za veće sportske manifestacije, pa i za organizaciju zimskih olimpijskih igara.

Sarajevu i njegovim građanima nije svojstveno da se predaju, to smo dokazali nebrojeno puta. I sam ulazak među osam gradova aplikanata 2002. godine za organizaciju ZOI 2010. bio je veliki uspjeh. Također, nismo posustali kada smo samo za jedan glas izgubili domaćinstvo za održavanje EYOWF-a 2015. godine, da bismo se odmah ponovo kandidirali i dobili ovu manifestaciju za dvije godine. Međutim, država mora biti garant u procesu, stvarati optimalne uvjete i ulagati inicijalna sredstva da bi se omogućilo pokretanje mašinerije, zvane kandidatura za zimske olimpijske igre, koja bi bila važan integrativni faktor i razvojna šansa Sarajeva, BiH i šire.

Dokle se došlo sa obnovom žičare prema Trebeviću?

Na sjednici Gradskog vijeća u decembru razmatrat će se informacija o do sada preduzetim aktivnostima vezanim za Trebevićku žičaru, s obzirom na to da se do kraja tekuće godine treba konačno definisati najracionalnije rješenje koje se tiče ovog objekta, tačnije da li koristiti doniranu opremu iz Švicarske ili se opredijeliti za potpuno novu žičaru.

Evropska komisija donijela je odluku da finansira studiju izvodljivosti o finansiranju Trebevićke žičare i iskorištavanju turističkih potencijala i buduće turističke ponude Trebevića kao simbola Sarajeva. Izrada ove studije jedan je od preduslova za izdvajanje sredstava iz IPA2 fondova (2014.-2020.) za realizaciju ovog projekta.

Možete li nam reći nešto više o tome zašto je došlo do raskola u Socijaldemokratskoj uniji BiH, kako će se to dalje razvijati, te hoće li imati utjecaja na Vašu poziciju gradonačelnika, kao kandidata te stranke?

Sve vezano za raskol do kojeg je došlo istaknuto je na kongresu stranke u subotu, a osnovni razlog je nestatutarno ponašanje bivšeg predsjednika. Dakle, nikakvih tu osobnih razloga nije bilo, kao što se to sada želi interpretirati. Na kongresu u subotu je izabrano novo rukovodstvo i SDU je vraćena u statutarne okvire te nastavlja svoj put, a nova dešavanja neće imati nikakvoga utjecaja na moju poziciju gradonačelnika.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Smatrate li da Željko Komšić može osvojiti još jedan mandat u Predsjedništvu BiH?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: