BiH
1

Istraživanje GfK BH: Čitanost dnevnih novina u BiH

Gfk BH
'Dnevni avaz' je, prema istraživanju GfK BH, i dalje najčitanija dnevna novina u BiH (36%). Slijede, 'Blic' sa 10%, te 'Glas Srpske', 'Večernje novosti' i 'Večernji list' sa po 4%. U populaciji BiH 74% muškaraca, odnosno 63% žena, čita dnevne novine.

GfK BH - Centar za istraživanje tržišta je na reprezentativnom uzorku za BiH, metodom face-to-face intervjua, upitao 1000 ispitanika starijih od 15 godina o tome koje dnevne novine najčešće čitaju. Rezultati pokazuju da novine kao medij zauzimaju posljednje mjesto u borbi među tri glavna mas-medija po veličini svog auditorijuma. I dok televiziju i radio ne prati 2%, odnosno 22% građana, nešto manje od trećine građana BiH uopšte ne čita novine. Ipak, ovaj podatak treba promatrati i u svjetlu istraživanja GfK BH iz 2004. godine gdje je broj onih koji ne čitaju novine bio blizu 40%, što znači da se broj čitatelja dnevnih novina na nivou BiH povećao.

Upitani koje dnevne novine najčešće čitaju građani BiH, njih 36% je navelo 'Dnevni avaz'. Ovaj podatak nije iznenađenje u poređenju sa prošlim istraživanjima GfK BH u kojima je ova dnevna novina uvijek imala preko 30% odanih čitatelja. Druga najčešće čitana novina, po ispitanicima je 'Blic' (10%), a slijede 'Glas Srpske', 'Večernje novosti' i 'Večernji list' sa po 4%.

Napomenimo da su rezultatima koje objavljujemo ovim putem razmatraju samo dnevne novine koje su građani prve spomenuli kao one koje najčešće čitaju. Vjerovatno je da određeni broj građana čita i neke druge dnevne novine, ali s obzirom da je riječ upravo o dnevnim novinama u obzir smo uzeli samo prvo spomenute, jer je većina građana uglavnom lojalna jednim dnevnim novinama.

Navedeni podaci se odnose na nivo cijele Bosne i Hercegovine. Ipak, slično rezultatima istraživanja GfK BH o odabiru najčešće gledane televizije, i stanje u štampanim medijima je, bar što se tiče dnevnih novina i subjektivnih procjena građana, prilično etnički podijeljeno. Na primjer, struktura čitatelja 'Dnevnog avaza', po subjektivnim procjenama ispitanika, pokazuje da skoro 70% njegovih čitatelja dolazi iz područja sa bošnjačkom većinom. Dnevne novine 'Blic', 'Glas srpske', 'Večernje novosti' i 'Nezavisne novine' skoro kao da se i ne čitaju u područjima gdje srpsko stanovništvo nije većina, a isti je slučaj i za 'Večernji list' i 'Jutarnji list', naravno kada je u pitanju područje sa hrvatskom većinom.

[SLIKA]1[/SLIKA]

U populaciji BiH, po rezultatima GfK BH, 74% muškaraca, odnosno 63% žena, čita neke dnevne novine. Struktura čitatelja po spolu za većinu dnevnih novina je prilično ravnomjerna u odnosu na proporcije tih skupina u populaciji, po rezultatima ove procjene. Ipak, s obzirom na ove kategorije možemo istaći da je 'Sport' dnevna novina za koju su se u ovom istraživanju GfK BH opredjelili najvećim dijelom muškarci, što je i bilo za očekivati s obzirom na sadržaj ove novine. Takođe i, 'Jutarnji list' i 'Večernje novosti' imaju veći broj muških nego ženskih čitatelja.

Oni koji su 'Dnevni avaz' izabrali kao svoju najčitaniju novinu su prilično proporcionalno raspoređeni po dobnim skupinama, što kod drugih dnevnih novina nije slučaj. 'Blic' je, recimo, novina koju nešto više čitaju oni između 45 i 54 godine. 'Glas Srpske' i 'Večernje novosti' takođe najveću proporciju svojih čitatelja nalaze među starijom populacijom. Nezavisne novine su najčitanije među populacijom srednje dobi, od 35 do 54 godine, dok strukturu čitatelja 'Sporta ' i 'Jutarnjeg lista' preko 40% čini najmlađa ispitana populacija, od 15 do 24 godine.