Zaštita podataka
51

IDDEEA uputila apel građanima da pažljivo koriste svoj digitalni identitet

A. Ku.
Foto: IDDEEA
Foto: IDDEEA
Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) upućuje apel građanima da pažljivo koriste električni identitet, koji predstavlja skup informacija koje identifikuju pojedinca u digitalnom okruženju.

U ovisnosti od države do države, ovaj identitet može uključivati korisnička imena, lozinke, digitalne certifikate, biometrijske podatke, e-mail adrese, profile na društvenim mrežama i druge vrste digitalnih podataka.

Digitalni identitet omogućava pristup različitim online uslugama, aplikacijama i resursima i igra ključnu ulogu u autentifikaciji i autorizaciji korisnika.

Sa porastom broja online usluga, upravljanje digitalnim identitetom postaje sve važnije kako bi se osigurala privatnost, sigurnost i zaštita podataka na mreži.

Svaka država može da ima više digitalnih identiteta. Fizička i pravna lica sama biraju za koje svrhe će koristiti koji digitalni identitet, te kojem digitalnom identitetu oni vjeruju.

"Svakako minimalni uslov za razmatranje pravnog lica koje implementira neki digitalni identitet je da je isto međunarodno certifikovano, te da je osiguralo međunarodnu sljedivost. Trenutno na području Bosne i Hercegovine su Uprava za indirektno oporezivanje BiH, IDDEEA BiH i BH Pošte nadležni ovjerioci upisani u evidenciju ovjerioca i priznati po važećem Zakonu o elektronskom potpisu u BiH, certificirani po relevantnim međunarodnim standardima uključujući i eIDAS regulativu", ističu iz IDDEEA-e.

Dodaju da uslugu elektronskog potpisa također pruža kompanija Halcom d.d. Ljubljana.

S tim u vezi, IDDEEA je u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu BiH, a koji obuhvata elektronske certifikate (digitalni identitet i jeste elektronski certifikat) implementirala BiH Digitalni identitet za sve građane Bosne i Hercegovine, kao institucija koja je međunarodno certificirana, te nadležna za identifikacione dokumente, elektronski potpis i elektronske certifikate vezane za identifikacione dokumente.

"Stoga, kod korištenja digitalnih identiteta i elektronskog potpisa, bilo da je riječ o vašim ličnim podacima ili uslugama koje pružate ka trećim licima, apelujemo da budete pažljivi sa svim ostalima pravnim licima koji se lažno predstavljaju, ne ispunjavaju ni minimalno navedene uslove te pokušavaju da prevare fizička i pravna lica u navedenoj oblasti", navodi se u apelu IDDEEA-e.