Može bolje
11

Iako ima pozitivnih pomaka, diskriminacija još uvijek problem LGBTI populacije u BiH

FENA
Iako ima pozitivnih pomaka, ljudska prava osoba drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta i dalje se ne poštuju u dovoljnoj mjeri. Zakonodavni okvir te vrste u Bosni i Hercegovini je unaprijeđen u protekle tri godine, ali njegova (ne)primjena je još problem, kao i neprilagođavanje drugih propisa s odgovarajućim odredbama.

Još postoji diskriminacija, govor mržnje i nasilje prema LGBTI zajednici, što onemogućava osobama iz ove populacije da žive normalan život i uključuju se u sve vrste društvenih aktivnosti.

To proizilazi iz drugog godišnjeg izvještaja feminističke nevladine organizacije Sarajevski otvoreni centar, koja teži osnažiti lezbejke, gejeve, biseksualne, trans i interspolne (LGBTI) osobe i žene kroz jačanje zajednice, građenje aktivističkog pokreta, promovisanje ljudskih prava LGBTI osoba i žena i zagovaranje unapređivanja zakonodavstva i javnih politika u BiH.

Godišnji izvještaj je baziran na praćenju provedbe Preporuke CM/Rec (2010)5 Odbora ministara/ministrica o mjerama suzbijanja diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Volonterka Sarajevskog otvorenog centra Amina Dizdar prezentirajući danas u Sarajevu izvještaj u poglavlju koji se odnosi na slobodu javnog okupljanja, posebno je naglasila prošlogodišnji slučaj odustajanja organizatora od protestnog marša LGBTI osoba u Sarajevu iako je bio propisno najavljen nadležnim institucijama.

U proglavlju o zabrani govora mržnje i pozivanja na nasilje, rekla je da u Federaciji Bosne i i Hercegovine i Brčko Distriktu treba izmijeniti krivično zakonodavstvo na način da zabrani govor mržnje i pozive na nasilje i kad se zasnivaju na nečijoj seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu.

Sarajevski otvoreni centar smatra i da treba razviti jedinstven sistem za praćenja krivičnih djela počinjenih iz mržnje prema LGBTI osobama, koji bi predstavljao specifičan registar za prikupljanje podataka o krivičnim djelima ove vrste.

U Porodičnom zakonu i Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici treba propisati zabranu diskriminacije zasnovanu na seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu i spolnim karakteristikama, kazala je također Amina Dizdar prezentirajući i stanja u brojnim drugim društvenim segmentima kad je riječ o preporučenim mjerama za suzbijanje diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Preporuku o mjerama suzbijanja diskriminacije usvojio je Odbor ministara/ministrica Vijeća Evrope 2010. godine.

Ovaj dokument sadrži mjere koje države treba da usvoje da bi suzbijale diskriminaciju po ovim osnovama.

Preporučene mjere su u skladu s Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i njenim protokolima.

Bosna i Hercegovina je potpisnica Konvencije, što znači da treba da primjenjuje mjere iako sama Preporuka nije obavezujući dokument, naglašavaju iz Sarajevskog otvorenog centra.