Ekološki napredak
9

Iako im je otežano poslovanje GIKIL napravio veliki iskorak: U Spreču sada ide potpuno čista voda

A. K.
Foto: A. K./Klix.ba
(Foto: A. K./Klix.ba)
Nekoliko ekoloških incidenata na lukavačkom području ranije je pogodilo rijeku Spreču, a bili su uzrokovani kontaminiranom vodom iz proizvodnih procesa Global Ispat Koksne Industrije Lukavac (GIKIL). Takva vrsta prijetnje sada je smanjena na najmanju mjeru jer je uspostavljeno postrojenje za biološko prečišćavanje otpadnih voda.

Lukavački GIKIL godinama je slovio za jednog od najvećih zagađivača zraka, vode i tla na prostoru toga grada, ali u proteklih nekoliko godina pokrenuti su razni projekti kako bi se to promijenilo. Dio opreme je već obnovljen, a uvode se i savremene tehnologije u procese rada, što predstavlja veliki iskorak u kontekstu zaštite okoliša.

Prije dvije godine počelo se sa realizacijom nadogradnje već postojećeg postrojenja za prečišćavanje vode, čime se postižu rezultati propisani federalnom uredbom o zaštiti voda. U ovaj projekat je uloženo okvirno dva miliona konvertibilnih maraka.

"GIKIL posjeduje ekološku dozvolu do 2027. godine, a mi pratimo dinamički plan. Redovno se vrši izvještavanje od svih inspektora prema resornom ministarstvu te svim ostalim relevantnim institucijama. Shodno nadogradnji postrojenja, voda koja se sada ispušta u rijeku Spreču zadovoljava sve parametre propisane federalnom uredbom o njenom ispuštanju u vodotoke", kaže direktor GIKIL-a Albin Suljić.

Foto: A. K./Klix.ba
Foto: A. K./Klix.ba

Ekološki incidenti koji su se ranije pojavljivali teoretski mogu nastati uvijek u velikim privrednim postrojenjima poput GIKIL-a, ali s novim postrojenjem to je svedeno na najmanju moguću mjeru. Naime, tehnološke koksne vode, koje su toksične za floru i faunu, sada se dodatno obrađuju na savremeni biološki način te kao čiste odlaze u Spreču.

"Tehnološke vode u GIKIL-u nakon što prođu ranije uspostavljene tretmane sada prolaze i kroz nadograđeno postrojenje te kao potpuno prečišćene se ispuštaju u prirodne recipiente", pojašnjava tehnolog u GIKIL-u Jasmin Pandurović.

Foto: A. K./Klix.ba
Foto: A. K./Klix.ba

Trenutno se u GIKIL-u radi i na projektu zaštite zraka, što podrazumijeva nabavku mašine za bezdimno punjenje te će ona kao takva u velikoj mjeri smanjiti emisije koje su danas zastupljene. Inače, ova kompanija sve projekte realizira u izuzetno teškom vremenu.

Naime, unazad dvije godine industrija čelika se nalazi u velikoj krizi, a kao bazna osnova GIKIL je dovela u poziciju poslovanja sa velikim poteškoćama. Suljić navodi da je 2024. veoma izazovna godina, a uzrokovana je globalnim tržišnim kretanjima.

"Suočavamo se sa time da smo izgubili Željezaru Smederevo kao najvažnijeg kupca, koji je nosio 80 posto našeg poslovanja. Razlog prije svega je u našoj lošijoj konkurentnosti u odnosu na poljski koks koji je u državnim rukama. Sada se malo više vežemo za Arcelor Mittal u Zenici kojem je potreban koks prema kojem ćemo ostvariti okvirno 40 posto proizvodnje. U ovom kvartalu smo našli tržište u Turskoj i Alžiru, borimo se i trudimo za postizanje daljih rezultata", zaključuje Suljić.

Pred kraj kažimo i to da se GIKIL u proteklim godinama našao u nezavidnom položaju zbog neposjedovanja okolinske dozvole, što je dovelo u pitanje rad fabrike, ali i više od hiljadu radnih mjesta.

Situaciju je dodatno usložnilo i otkrivanje višemilionskog kriminala za koji su osumnjičeni predstavnici stranog kapitala i njihovi domaći saradnici, koji su bili i uhapšeni. Na kraju, korak po korak stvari se postavljaju na svoje mjesto, a breme prošlosti postaje manje.