{{error}}
Korisničko ime ili e-mail
Lozinka
ili
Facebook prijava


Unesite e-mail:


Haris Bašić nije više član UO Uprave za indirektno oporezivanje

F
8.4.2010. u 14:29
0
2
Haris Bašić nije više član UO Uprave za indirektno oporezivanje
0
Haris Bašić nije više član UO Uprave za indirektno oporezivanje
Haris Bašić
Vijeće ministara BiH je danas razriješilo Harisa Bašića s pozicije člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz reda eksperata, koji je na tu dužnost imenovan polovinom 2004.
Istovremeno je s liste najboljih kandidata za člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje na mandat od pet godina imenovan Ismet Suljendić.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i Prijedlog dvogodišnjeg sporazuma o saradnji između BiH i Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu.

Predlagač, Ministarstvo civilnih poslova, dostavit će Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u proceduru, a za potpisnika predložen je Sredoje Nović.

Zaključivanje ovog sporazuma za 2010. i 2011. proisteklo je iz preliminarnog Srednjoročnog okvira saradnje između Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu i Vijeća ministara BiH za period od 2008. do 2013.

Ukupni procijenjeni budžet iznosi 1.190.000,00 američkih dolara i bit će iskorišten za jačanje funkcije savjesnog upravljanja i skupljanja informacija za implementaciju strateškog plana reforme zdravstvenog sistema te za smanjenje zdravstvenog, socijalnog i ekonomskog opterećenja uzrokovanog zaraznim oboljenjima.

Vijeće ministara nastavit će raditi na osiguranju dodatnih sredstava za provođenje ovih aktivnosti.

Na sjednici je utvrđen i Prijedlog sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije, koji će Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar Mladen Zirojević.

Ovim sporazumom BiH i Srbija intenzivirat će saradnju u oblasti turizma koja, između ostalog, uključuje preduzimanje neophodnih mjera za osiguranje što jednostavnijeg prelaska međudržavne granice tokom cijele godine i sigurnosti turista koji putuju iz jedne u drugu zemlju te razmjenu informacija u vezi s investicijama u ovoj oblasti.

Vijeće ministara BiH ovlastilo je predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Nikolu Špirića da, uime Vijeća ministara BiH, izvrši protokolarno potpisivanje Akcionog plana programa za BiH za period od 2010. do 2014. između Vijeća ministara BiH i UNICEF-a.

Ministarstvo finansija i trezora BiH zaduženo je da pokrene inicijativu za izmjenu odredbe člana 29. stav 1. tačka 4. Zakona o PDV-u, u smislu da PDV ne bude plaćan na snabdijevanje dobrima i uslugama u okviru međunarodnih projekata pružanja pomoći, posebno onih koju su namijenjeni najugroženijim kategorijama.

Osnovni cilj Akcionog plana programa za BiH do 2014. je pružanje podrške naporima Vijeća ministara usmjerenim ka jačanju socijalne uključenosti i kohezije, smanjenju diskriminacije i nejednakosti među djecom te povećanju potencijala za njihov razvoj.

Akcioni plan programa za BiH bit će implementiran u skladu s Osnovnim sporazumom o saradnji koji je BiH s UNICEF-om zaključila 1993.

Utvrđen je i Prijedlog protokola o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save u skladu s procesima integracije u Evropsku uniju.

Predlagač, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, dostavit će Prijedlog protokola Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar Mladen Zirojević.

Protokol je pripremljen u skladu s ranije potpisanim Okvirnim sporazumom o slivu rijeke Save kojim je utvrđeno da će BiH, Hrvatska, Srbija i Slovenija sklopiti protokol o zaštiti od poplava radi sprječavanja ili ograničavanja opasnosti i smanjivanja negativnih posljedica.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi pristupanja BiH Pekinškom amandmanu Montrealskog protokola Bečke konvencije o zaštiti ozonskog omotača.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru. Na ovaj način BiH će pristupiti svim amandmanima Montrealskog protokola, što je važan korak u implementiranju pravne stečevine Evropske unije u oblasti zaštite okoliša.

Donijete su i pojedinačne odluke o imenovanju Nevenke Savić, direktorice Direkcije za evropske integracije, za državnog koordinatora za Instrument pretpristupne pomoći (IPA) i o imenovanju ministra finansija i trezora i dosadašnjeg državnog koordinatora za IPA-u Dragana Vrankića za službenika za akreditiranje.

Funkcije državnog koordinatora i službenika za akreditiranje uspostavljene su Okvirnim sporazumom o pravilima saradnje koja se odnosi na IPA-u.

Kako su Ministarstvo finansija i trezora BiH i Direkcija za evropske integracije nadležni za uspostavljanje kapaciteta za decentralizirano upravljanje IPA sredstvima, prilikom imenovanja vodilo se računa o već uspostavljenim kapacitetima i prirodi poslova koji se obavljaju u ovim institucijama.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o finansiranju između BiH i Komisije Evropskih zajednica u vezi s Državnim programom (drugi dio) za 2009. u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar Dragan Vrankić.

Riječ je o grant sredstvima u ukupnom iznosu od 41.500.000 eura za finansiranje 15 projekata iz oblasti: politički i ekonomski zahtjevi, ispunjavanje evropskih standarda i podrška programima. Ukupna vrijednost ovih projekata je 45.606.730,00 eura, s tim da je iz Budžeta institucija BiH već osigurano 1.040.554,00 eura, niži nivoi vlasti osigurali su 2.583.436,00 eura, a sufinansiranje korisnika granta iznosi 482.740,00 eura.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o finansiranju između BiH i Komisije Evropskih zajednica o višekorisničkom tempus programu u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) - pomoć tranziciji i izgradnji institucija za 2009.

Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar Dragan Vrankić.

Očekivani rezultati ovog projekta su: daljnje usaglašavanje visokog obrazovanja s evropskim standardima, bolja univerzitetska administracija i jača regionalna saradnja između univerziteta. Učešće Evropskih zajednica za 2009. po osnovu ovog programa iznosi 2.400.000,00 eura za BiH, s tim da će isplata ovog granta zavisiti od raspoloživih sredstava.

Utvrđen je i Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o finansiranju između BiH i Komisije Evropskih zajednica u pogledu prekograničnog programa između BiH i Republike Hrvatske za 2009. na osnovu Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) komponenta II - prekogranična saradnja.

Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar Dragan Vrankić.

Prekogranični program usmjeren je na oblasti turizma i malih i srednjih preduzeća, kao i na unapređenje kvaliteta života i poboljšanje socijalne kohezije kroz zaštitu prirode i okoliša i kroz bolji pristup uslugama. Ovaj program ukupno je vrijedan 2.352.941,16 eura, od čega se na Hrvatsku i BiH odnosi po 50 posto ili po 1.176.470,58 eura, s tim da će milion eura biti osigurano iz IPA-e za Bosnu i Hercegovinu, a 176.470,58 eura domaćim kofinansiranjem.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i Prijedlog osnova za pristupanje BiH Konvenciji Vijeća Evrope o pristupu službenim dokumentima, koji će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika odredi šef Misije BiH pri Vijeću Evrope u Strasbourgu.

Pristupanjem ovoj konvenciji BiH želi omogućiti svojim građanima da pristupe zvaničnim dokumentima i tako ostvare svoja prava. Konvencija Vijeća Evrope o pristupu službenim dokumentima otvorena je za potpisivanje 18. juna 2009.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog odluke s osnovama za pristupanje BiH Međunarodnoj organizaciji za vino i vinovu lozu (OIV).

Zaključeno je da predlagač, Ministarstvo vanjskih poslova, dostavi Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj uputi pismo generalnom sekretaru OIV-a za prijem BiH u članstvo ove organizacije. Članstvom u OIV-u BiH će sektor vinogradarstva i vinarstva postepeno i pravovremeno prilagoditi normama Evropske unije.

Također, veoma je važno što bi pristupanjem OIV-u bilo omogućeno da bosanskohercegovačke autohtone sorte vina ("Žilavka" i "Blatina") postanu dio svjetskog fonda plemenitih sorti.

Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju između BiH i Evropske investicione banke – kredit Investiciono-razvojne banke Republike Srpske za mala i srednja preduzeća u vrijednosti od 50 miliona eura.

Istovremeno Vijeće je utvrdilo Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o kreditu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) – Projekt poboljšanja pristupa finansijskim projektima za mala i srednja preduzeća u vrijednosti od 47.800.000,00 eura. Ministarstvo vanjskih poslova BiH dostavit će prijedloge odluka Predsjedništvu BiH radi donošenja.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o odobravanju Projekta izgradnje glavnog sjedišta Službe za poslove sa strancima i Terenskog centra Sarajevo, koji će se uvrstiti u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za period 2011. - 2013. godine u vrijednosti od 6.525.000,00 KM.

Projekt će biti finansiran iz Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH s tim da će u 2011. biti realizirano 3.800.000,00 KM, a u 2012. 2.725.000,00 KM.

Realizacijom ovog višegodišnjeg projekta BiH ispunjava jedan od ključnih prioriteta iz Evropskog partnerstva i Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz ovog dokumenta.

Zgrada glavnog sjedišta Službe za poslove sa strancima bit će izgrađena na lokaciji Sarajeva na području općine Novi Grad (Aerodromsko Naselje – Dobrinja).

Vijeće ministara BiH donijelo je i Odluku o odobravanju Projekta izgradnje Državnog zatvora BiH koji će biti uvršten u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za period od 2010. do 2012. godine.

Prema Operativnom planu, ukupni troškovi za izgradnju Državnog zatvora iznose 77.609.541,00 KM, od čega će država BiH osigurati ukupno 15.707.520,50 KM, i to iz domaćeg budžeta 13.137.520,50 KM, s tim da vrijednost zemljišta iznosi 2.570.000,00 KM. Preostala sredstva bit će osigurana iz donacija, programa tehničke pomoći te iz kredita.

Na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijeta je i Odluka o izmjenama Odluke o uspostavljanju NATO koordinacionog tima Vijeća ministara BiH.

Izmjenama Odluke u NATO koordinacioni tim imenovani su: Ana Trišić-Babić, zamjenica ministra vanjskih poslova - predsjednik Tima i Zoran Šajinović, pomoćnik ministra odbrane, zamjenik predsjednika Tima.

Članovi su: Samir Agić, pomoćnik ministra sigurnosti, Branimir Mandić, pomoćnik ministra vanjskih poslova za multilateralu, Fuad Šabeta, šef Odjeljenja za mir i sigurnost u Ministarstvu vanjskih poslova, Bakir Sadović, savjetnik u Odsjeku za NATO u PfP-u u Ministarstvu vanjskih poslova, Drago Radić, šef Odsjeka za saradnju s NATO-om - PfP u Ministarstvu odbrane, Sandra Malešić, šef Odsjeka za evropske integracije u Ministarstvu pravde, Milomir Hršum, inspektor u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Izet Bajrambašić, pomoćnik ministra komunikacija i prometa, Zoran Dakić, pomoćnik ministra za izbjeglice i ljudska prava, Damir Dizdarević, pomoćnik ministra civilnih poslova te Darija Ramljak, pomoćnik direktora Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH.

U člansto su izabrani i Alida Sofić, pomoćnik direktora Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH, Vlatka Lovrić, Ministarstvo finansija i trezora, Edvin Alibašić, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Miloš Šavija, Obavještajno - sigurnosna agencija BiH i Mirsad Čaluk, Ministarstvo odbrane – sekretar Tima.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o odobravanju 90.000 američkih dolara za uplatu doprinosa u osmom popunjavanju fondova (2010. - 2012.) Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD).

Uplatom ovih sredstava BiH po drugi put učestvuje u punjenju fondova IFAD-a, čime iskazuje spremnost da, kao članica Fonda, učestvuje u međunarodnom finansiranju projekta u oblasti poljoprivrede.

Prvi put BiH je finansijski učestvovala u punjenju Fonda 2006. kada je uplaćeno 75.000 američkih dolara.

Nakon 1995. IFAD je BiH za finansiranje pet projekata u oblasti poljoprivrede odobrio sredstva u ukupnoj vrijednosti od 55,7 miliona američkih dolara.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o međunarodnoj pomoći za sektor poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja 2009. u BiH u kojem se ističe da su implementirani ili je počelo implementiranje programa i projekata u ukupnoj vrijednosti od 87.913.739,00 eura.

Riječ je o bespovratnim sredstvima (grantovi), kreditnim zaduženjima (Svjetska banka, IFAD), kao i sredstvima kojim korisnici sufinansiraju donatorske programe i projekte.

S ciljem razvoja sektora poljoprivrede u BiH, prema podacima iz ovog izvještaja, implementira se 28 projekata, među kojima su ključni projekti: projekt Svjetske banke –Poljoprivreda i ruralni razvoj (ARDP) i projekti finansirani sredstvima Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPA).

Vijeće ministara BiH donijelo je i Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o uslovima uvoza i provoza živih životinja, proizvoda životinjskog porijekla, veterinarskih lijekova, stočne hrane i otpadaka životinjskog porijekla u BiH.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa predložilo je, između ostalog, izmjene u pogledu neograničenog broja država iz kojih se mogu uvesti veterinarski lijekovi, s ciljem olakšavanja primjene ovog pravilnika.

Vijeće ministara BiH podržalo je prijedloge vlada Republike Srpske i Federacije BiH i imenovalo Seku Kuzmanović iz Republike Srpske i prof. dr. Seada Dizdarevića iz Federacije BiH za članove Upravnog odbora Nezavisnog operatera sistema za prijenosni sistem u BiH, saopćeno je.

Najnovije
Najčitanije
Preporuke
Anketa
Jeste li zadovoljni radom policije u vašoj lokalnoj zajednici?
Email adresa: (nije obavezno)

Tekst ispravke: