Naša stranka
87

Gratz pokrenuo pitanje zapošljavanja u agencijama: Zakon kaže da se moraju otkriti imena

Klix.ba
Dennis Gratz
Dennis Gratz
Zastupnik Naše stranke Dennis Gratz pokrenuo je pitanje zapošljavanja u federalnim agencijama, nakon afera u vezi sa zapošljavanjem bližih srodnika federalnog premijera Fadila Novalića i ministrice finansija Jelke Miličević.

Gratz je uputio pitanje Finansijsko-informatičkoj agenciji FBiH i Agenciji za bankarstvo FBiH, nakon čega su obje agencije su dostaviti informacije o svojim zaposlenicima, pozivajući se na Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH. Tako Agencija za bankarstvo nije dostavila ime nijednog od zaposlenih, dok je FIA dostavila imena samo 11, koji su dali saglasnost, od ukupno 123 zaposlena.

U vezi s tim, Gratz je pronašao Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka, koja ima zakonske ovlasti da tumači Zakon o zaštiti ličnih podataka. U tom Mišljenju dat je jasan stav da ne postoji zakonska osnova da se skrivaju imena zaposlenika u agencijama.

"Naime, u slučaju kada je Centar za istraživačko novinarstvo tražio informacije o zaposlenicima Centralne banke BiH, Agencija za zaštitu ličnih podataka – dala je jasan stav, imena zaposlenih moraju biti dostavljena", kazao je Gratz.

"Ukoliko se radi samo o imenima i prezimenima uposlenika zajedno sa funkcijom koju obavljaju, vrstom ugovora, datumu zaključenja ugovora i važnosti ugovora, onda ti podaci predstavljaju informacije u smislu Zakona o slobodi pristupa informacijama i ne podliježu ograničenju iz člana 8. Zakonu o slobodi pristupa informacijama", stoji u Mišljenju Agencije za zaštitu ličnih podataka.

Tek ukoliko se "pored imena i prezimena, zajedno s funkcijom koju obavljaju, vrstom ugovora, datumom zaključenja ugovora i važnosti ugovora nalaze i drugi podaci koji prema Zakonu spadaju u lične podatke, onda kontrolor zbirke mora tražiti saglasnost. Mi nismo tražili takvu vrstu podataka, već imena, prezimena, funkcije i vrste ugovora“, kaže Gratz.

"Pored tumačenja Agencije za zaštitu ličnih podataka, tu je i Ured ombudsmana, koji nadgleda primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama. Direktori FIA-e i Agencije za bankarstvo krše zakon, suprotstavljajući se javnom interesu, odbijajući da javnosti daju na uvid imena zaposlenih u ovim državnim agencijama, što je nedopustivo narušavanje pravnog poretka", kazao je Gratz.