"Zaštita interesa"
768

Gradska uprava traži naknadu od Facebook stranica koje u nazivu sadrže riječ "Sarajevo"

Piše: M. N.
Foto: Screenshot
Foto: Screenshot
Facebook stranice koje u svom nazivu sadrže riječ "Sarajevo" mogle bi biti prijavljene čelništvu društvene mreže ukoliko njihovi administratori ne postignu dogovor s Gradskom upravom Grada Sarajeva i plate određenu naknadu.

Prema navodima administratora FB stranice "Sarajevo forever" koja radi na promociji ljepota glavnog grada BiH, svim sličnim stranicama stigla je poruka od Gradske uprave u kojima ih upozoravaju da moraju platiti određenu naknadu ili će Gradska uprava biti primorana da se obrati Facebook timu i reaguje pravnim putem. Također, administrator se poziva na razgovor kako bi se sklopio dogovor.

"Moram platiti gradu kojeg već godinama besplatno, s ljubavlju promovišem na svim kontinentima ove male planete. Moram platiti gradu čiju historiju, objavljujući stare fotografije, pričam svim ljubiteljima Sarajeva. Moram platiti zato što govorim o sarajevskim bogomoljama, izletištima, prozorima i fasadama, spominjem Olimpijadu, atentat, agresiju na Sarajevo, sarajevske česme i ulice, Miljacku i Ilidžu", napisao je administrator FB stranice "Sarajevo forever".

Istakao je kako je na internetskoj stranici Gradske Uprave grada Sarajeva u rubrici "Znamenitosti grada" nećete naći niti jednu fotografiju ili riječ, kao ni u rubrici "Teritorija grada" jer desetljećima nisu bili u stanju definisati šta pripada ovom gradu. Prazna je i rubrika "Stanovništvo".

"Kako da pričaju o stanovništvu kada svaki dan iz 'njihovog' grada odlazi na desetine mladih ljudi kojima ponos ne dozvoljava da sagnu glavu i budu podobni stanovnici Sarajeva. Kada sam skrenuo pažnju da se plaćanje upotrebe zaštićenog imena Sarajevo odnosi na pravna lica, pozivajući se na Službeni list broj 5 iz 2006. godine, dobio sam odgovor da i fizička lica moraju platiti. Upitavši ih moram li platiti ako mom djetetu dam ime Sarajevo, dobio sam potvrdan odgovor. Upitavši ih ako knjigu koju napišem nazovem Sarajevo moram li platiti, odgovor je bio isti. Sreća da ova postava nije vladala gradom kad je naš Kemo Monteno pjevao 'Sarajevo ljubavi moja", napisao je administrator koji se dvoumi da li da ugasi stranicu ili je preimenuje u "Grad zabranjenog imena".

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka kazao je kako je Pravobranilaštvo Grada dužno u sklopu svojih nadležnosti raditi na zaštiti pravnih i imovinskih interesa Grada i građana.

Pozvao se na Uputstvo o primjeni odredaba odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastava Grada Sarajeva koje je on donio 26.9. prošle godine, a u skladu sa članom 69. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH i članom 76. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.

Iz Uputstva koje je on donio izdvojio je član 2. stav 1. u kojem se navodi da se "Upotreba imena Grada Sarajeva može odobriti pravnim licima radi unošenja u firmu, odnosno, naziv pravnog lica i u naziv proizvoda ako njihova djelatnost ne narušava ugled Grada Sarajeva i doprinosi njegovoj afirmaciji.", te stav 4. u kojem se kaže da su "Pravna lica dužna plaćati godišnju naknadu u skladu sa odredbama člana 17. i 18. Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva".

"S tim u vezi, Pravobranilaštvo i službe Grada Sarajeva su poduzele niz aktivnosti te ostvarili brojne kontakte. Između ostalih, kontaktirani su i administratori jednog broja internet stranica koje u sklopu imena koriste ime Sarajevo, s ciljem njihovog informiranja sa pravnom regulativom, propisima i procedurama, a ne bilo kakvog gašenja internet stranica ili profila na društvenim mrežama. Ovim putem zahvaljujemo brojnim kompanijama, pravnim i fizičkim licima koji su pokazali razumijevanje i spremnost na saradnju u ovom procesu. Zaštita interesa Grada Sarajeva i građana će nam uvijek biti na prvom mjestu", rekao je Skaka za Klix.ba.

U periodu od 1.10.2016. godine do 20.9.2017. godine, po osnovu izdatih rješenja o upotrebi imena Grada Sarajeva ostvaren je prihod u Budžet Grada Sarajeva u iznosu od 43.900 KM (13 pravnih subjekta plaća naknadnu u iznosi od 4.800 KM, jedan u iznosu od 2.400 KM, tri u iznosu od 1.200 KM, osam u iznosu od 720 KM i 11 u iznosu od 100 KM), navodi se u Izvještaju Gradskog vijeća Grada Sarajeva o primjeni Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva.