|

Građani BiH "eKonsultacijama" za transparentnije organe vlasti

Građani BiH "eKonsultacijama" za transparentnije organe vlasti
2
Klix.ba
30.1.2016. u 16:54
1
komentara
2

dijeljenja
Građani BiH "eKonsultacijama" za transparentnije organe vlasti
CBGI II projekat će omogućiti učešće javnosti u procesu izrade i primjene javnih politika, te će omogućiti veću transparentnost organa vlasti i jačanja demokratskog legitimiteta.
Pravni ekspert CBGI II projekta, dr. Dragan Goluboviću intervjuu govori o implementaciji projekta, budućim koracima, kao i o važnosti ispunjenja ciljeva CBGI projekta za građane Bosne i Hercegovine, ali i za evropski put Bosne i Hercegovine.

Gospodine Golubović, možete li nam reći kakva su očekivanja od implementacije projekta "Izgradnje kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH", odnosno CBGI - II? Možete li nam pojasniti koji će biti rezultati?

Osnovni cilj projekta CBGI II jeste da pruži tehničku pomoć vladama na državnom i entitetskom nivou, kao i Vladi Brčko distrikta, u izgradnji institucionalnih mehanizama saradnje sa civilnim društvom, te da podigne kapacitete vladinih službenika za učinkovitu primjenu ovih mehanizama.

Nužno je napomenuti da ovi institucionalni mehanizmi nisu sami sebi svrha: njima se olakšava učešće civilnog društva (‘organiziranih građana‘), ali i zainteresiranih pojedinaca, u procesu izrade i primjene propisa i drugih instrumenata javnih politika.

U tom smislu, projekat omogućava vladama-korisnicima ‘mapiranje’ podesnih institucionalnih mehanizama, suglasno njihovim potrebama i prioritetima, kao i usavršavanje postojećih mehanizama suradnje.

Izgradnja i učinkovita primjena mehanizama suradnje sa civilnim društvom ima dodatnu vrijednost u zemljama koje su kandidati ili potencijalni kandidati za članstvo u Evropsku uniju, kao što je BiH, imajući u vidu dubinske strukturalne reforme koje zahtjeva proces Evropskih integracija, koje vlade, bez podrške i učešća javnosti i civilnog društva, ne mogu same provesti.

Možete li nam reći u kojoj je fazi implementacija projekta?

U ovom trenutku implementacija projekta je naročito fokusirana na usavršavanje postojeće pravne infrastrukture za javne konsultacije u izradi propisa u nadležnosti Vijeća ministara BiH i Vlade Brčko Distrikta, kao i na izgradnju softverske podrške koja će omogućiti "eKonsultacije", odnosno promovirati online konsultacije kao osnovni oblik javnih konsultacija u izradi propisa, ali i drugih instrumenata javnih politika.

Paralelno sa ovim aktivnostima, provodi se obuka koordinatora konsultacija i drugih službenika pri resornim ministarstvima Vijeća ministara BiH za provođenje javnih konsultacija. Osim toga, u toku je izrada softverske podrške koja će omogućiti razmjenu podataka iz registra udruženja i fondacija koji se vode na raznim razinama vlasti, što će omogućiti veću transparentnost rada udruženja i fondacija.

Kakvu će korist imati korisnici projekta, državni službenici? A kakvu građani?
 
Projekat će stvoriti neophodnu pravnu i softversku infrastrukturu te podići kapacitete vladinih službenika za provođenje javnih konsultacija. Time se stvaraju nužni institucionalni preduslovi za učinkovitije učešće javnosti u izradi i primjeni javnih politika, sa višestrukim pozitivnim efektima.

Prije svega, učešće javnosti u procesu izrade i primjene javnih politika povećava transparentnost organa vlasti i jača njihov demokratski legitimitet.

Dodatno, ovo učešće omogućava bolju artikulaciju javnih politika, a posebno bolje sagledavanje svih legitimnih interesa koji mogu biti tangirani određenom javnom politikom. Na koncu, adekvatna artikulacija javnih politika omogućava njihovo učinkovito provođenje, jer smanjuje prostor za njenu opstrukciju.

Projekt "Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH" (CBGI), finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2012.

Za više informacija, molimo Vas da posjetite www.cbgi.ba i CBGI facebook stranicu, kao i CBGI twitter @CBGIinBiH
Prijavi grešku


Komentari (1)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...