Naša tema
75

Fizičko kažnjavanje djece u FBiH još nije striktno zabranjeno: Šta zakon kaže o tome?

S. G.
© Shutterstock
© Shutterstock
Fizičko kažnjavanje djece je i dalje nažalost veoma popularna metoda odgoja u Bosni i Hercegovini, što su jasno pokazali rezultati koje je prije par godina proveo UNICEF.

Vijeće ministara BiH je još u junu 2015. usvojilo Akcioni plan za djecu Bosne i Hercegovine i time se obavezalo se da zakonom izričito zabrani svako tjelesno kažnjavanje djece.

“Treba uvesti jasnu i eksplicitnu zabranu tjelesnog kažnjavanja djece u svim sredinama i okruženjima. Ombudsmani Bosne i Hercegovine zaključuju da, iako porodični zakoni propisuju pravo na zaštitu od svih oblika nasilja, zloupotrebe, zlostavljanja i zanemarivanja djeteta nužno je poduzimanje učinkovitih mjera za primjenu tih normi”, piše u izvještaju ombudsmana.

Komitet Ujedinjenih nacija u svom periodičnom izvještaju za Bosnu i Hercegovinu izrazio je zabrinutost velikom prisutnošću fizičkog kažnjavanja djece u porodici i pritom dao preporuku da se ovaj vid nasilja i zakonom zabrani.

Tako se u reformi zakona još uvijek nije u potpunosti zabranilo fizičko kažnjavanje na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine. I prema ovom, kao i prema mnogim drugim pitanjima u Bosni i Hercegovini, Zakon se ralikuje po entitetima.

Šta kaže Zakon?

Fizičko kažnjavanje je tako nezakonito u domaćinstvima u Republici Srpskoj, za razliku od Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta gdje ono nije izričito zabranjeno.

U članu 97 Porodičnog zakona RS-a iz 2008. godine, navodi se: "Roditelji i drugi članovi porodice ne smiju podvrgnuti dijete ponižavajućem ophođenju, psihičkom i fizičkom kažnjavanju ili zlostavljanju…“

Što se tiče Federacije Bosne i Hercegovine, Porodični zakon ovog entiteta iz 2005. godine navodi da dijete "ima pravo na zaštitu od svih oblika nasilja, zlostavljanja, maltretiranja i zanemarivanja”, da se roditeljska prava "ostvaruju u najboljem interesu djeteta” i da roditelji imaju dužnost da zaštite dijete od nasilja te da "kontrolišu ponašanje djeteta u skladu s njegovim godinama i stepenom zrelosti”, ali fizičko kažnjavanje nije izričito zabranjeno.

Ipak, ne može se ni tvrditi da Porodični Zakon FBiH dopušta bilo kakvo kažnjavanje ili bilo koji drugi oblik ponižavajućeg postupanja prema djetetu.

U Brčko Distriktu, Porodični zakon iz 2007. godine navodi da dijete "ima pravo na zaštitu od svih oblika nasilja, zlostavljanja, maltretiranja i zanemarivanja”, da se roditeljska prava "ostvaruju u najboljem interesu djeteta i da roditelji imaju dužnost da zaštite dijete od nasilja te da "kontrolišu ponašanje djeteta u skladu s njegovim godinama i stepenom zrelosti”, ali fizičko kažnjavanje nije izričito zabranjeno.

Ono što je bitno istaći je da je fizičko kažnjavanje nezakonit oblik kažnjavana, međutim nije dostupno kao sankcija prema Krivičnom zakoniku ili Zakoniku o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili Brčko Distrikta.

Riječ struke

Psihiloginja Alma Mahmutović Katica za portal Klix.ba ističe važnost dijaloga na relaciji roditelj-dijete umjesto nepopularne upotrebe sile.

"Mislim da se vrlo malo priča o ovoj temi. Postoji alarmantno odsustvo u smislu da ne shvatamo koliko ozbiljnosti donosi fizičko kažnjavanje na način da ono ostavlja ozbiljne psihološke posljedice. Trebamo znati da je svaki udarac zasigurno memorisan u dječijim glavama. Činjenica je da je i dalje zastupljeno nepopularno tradicionalno mišljenje da će na ovaj način "osvijestiti" svoju djecu, međutim mnogi roditelji nisu ni svjesni da tako ustvari čine medvjeđu uslugu svom djetetu", pojašnjava Katica.

Ona ističe da je najzdraviji način prevazilaženja nesuglasica sa djecom isključivo direktna komunikacija sa njima i ukazivanje na njihove pogreške putem razgovora.

"Dijete ne može shvatati život oko nas na način na koji ga mi shvatamo. Fizičko kažnjavanje je jedna vrsta nasilja koja je apsolutno neprihvatljiva. Kod svakog roditelja vlada jedna potpuna odgovornost prema svom djetetu. I roditelji su ponekad tjeskobni i nesigurni u svoj odgoj, ali to nije način da svoju agresiju ispoljavaju na djecu. Krajnje je neprihvatljivo mišljenje da ćete nešto postići time što ćete fizički kazniti svoje dijete. Batina definitivno nije izašla iz raja", dodaje.

Verbalno kažnjavanje djece

Kažnjavanje djece riječima poput "nestašan", "bezobrazan" na kraju može da proizvede generaciju ljudi željni da ugode drugima i ništa više. Nazivati svoju decu "nestašnom" jednako je opasno kao i udariti ih, tvrdi britanska terapeutkinja Navit Schechter.

"Ne koristim riječ nestašan, jer ima tako negativnu konotaciju. Riječ se koristi da opiše dijete, a ne njegovo ponašanje. Ako želite najbolje od svoje djece, što ste pozitivniji i ohrabrujući, izgradićete to samopoštovanje kod njih koje je neophodno", poručuje ova trenerica.

Većina istraživanja koja su rađena u Bosni i Hercegovini proteklih godina jasno govore da veliki broj roditelja još uvijek batinama "odgajaju" djecu i većina ih smatra da nije svaki udarac fizičko zlostavljanje.

Tako UNICEF-ovo istraživanje koje je objavljeno 2014. godine pokazuje da su fizičko i emocionalno kažnjavanje metode koje koristi više od 50 posto roditelja u regiji.

Povisiti ton na dijete i udariti ga po stražnjici kao obrazovnu metodu, prema ovom istraživanju, koristi 55 posto roditelja u BiH što je brojka koja je zabrinjavajuća.