Od 21. do 25. decembra
3

Federalni krizni štab naložio da se nastava u HNK odvija online nakon izbora u Mostaru

A. B.
Za vrijeme online nastave nadležni će provesti dezinfekciju prostora (Foto: G. Š./Klix.ba)
Za vrijeme online nastave nadležni će provesti dezinfekciju prostora (Foto: G. Š./Klix.ba)
Novom Naredbom kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koja se primjenjuje od danas (21. decembar), opće mjere iz nje su produžene za još 14 dana, a u nekim dijelovima ona je i proširena.

Taj prošireni dio se odnosi na naredbe kriznim štabovima u kantonima na području Federacije BiH. Naime, naloženo je kriznom štabu Hercegovačko-neretvanskog kantona da u saradnji sa kantonalnim ministarstvom obrazovanja u periodu od 21. do 25. decembra organizuju isključivo online nastavu radi održavanja lokalnih izbora u Mostaru.

Navedeno je i to da su dužni provesti dezinfekciju prostora, prozračivanje i druge higijensko-epidemiološke mjere neophodne za suzbijanje širenja koronavirusa.

"Nalaže se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da u saradnji sa mjerodavnim institucijama organiuzuju dezinfekciju i prozračivanje svih objekata u kojima se održavaju lokalni izbori u Mostaru na području kantona", stoji u odluci.

Novom naredbom, između ostalog, produžena je odredba kojom se "ograničava kretanje stanovništva na cijeloj teritoriji Federacije BiH u vremenu od 23:00 do 5:00 sati.

Za kontrolu ove odredbe zadužene su "kantonalne uprave policija nadležnih kantonalnih MUP-ova u skladu sa kantonalnim propisima o javnom redu i miru.

Također je naglašeno i to da je obavezno nošenje maske u zatvorenom, ali i na otvorenom osim za djecu mlađu od šest godina, osoba koje imaju probleme s disanjem i osobe s invaliditetom koje ne mogu same staviti ili skinuti masku.

Na otvorenom i zatvorenom je dozvoljeno maksimalno 30 osoba zavisno od kvadrature objekta, a obavezno se mora poštovati distanca od 2 metra i potrebne higijenske mjere.

Sve mjere Federalnog kriznog štaba možete pročitati ovdje.