Izmjene Zakona
404

Federacija BiH mijenja politiku prema nezaposlenima, morat će aktivno tražiti posao

Piše: Dž. Č.
Foto: Arhiv/Klix.ba
Foto: Arhiv/Klix.ba
Nakon Kantona Sarajevo i entiteta RS, saznajemo kako i Federacija BiH mijenja politiku prema nezaposlenim osobama, jer je programom rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za 2018. godinu predviđena izrada zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača potvrdio nam je kako je izrađen Prednacrt izmijenjenog Zakona koji je dostavljen kantonalnim skupštinama.

"Prednacrtom zakona predviđene su izmjene Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u pogledu definicije nezaposlene osobe, obaveza nezaposlene osobe u pogledu aktivnog traženja posla, prestanka vođenja nezaposlene osobe u evidenciji koja se vodi kod službi za zapošljavanje, obaveza poslodavaca za dostavljanje obavijesti o radnicima za čijim radom je prestala potreba, obavezama službi za zapošljavanje u pogledu postupanja po prijavama poslodavaca za upražnjena radna mjesta te u pogledu ostvarivanja prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti", pojasnio nam je ministar Drljača.

Prilikom izmjene zakona, dodaje Drljača, ministarstvo kojim rukovodi ostvaruje saradnju i s javnim službama za zapošljavanje u FBiH te socijalnim partnerima.

"S tim u vezi, spomenuti Prednacrt Zakona će u narednom periodu biti dostavljen Federalnom zavodu za zapošljavanje, svim kantonalnim službama za zapošljavanje te Udruženju poslodavaca FBiH i Savezu samostalnih sindikata BiH, radi davanja mišljenja", otkriva nam Drljača.

Cilj mijenjanja politike prema nezaposlenim osobama u FBiH jeste, između ostalog, i bolja uvezanost biroa i poslodavaca. Brojni poslodavci u BiH nezadovoljni su radom službi za zapošljavanje koje, prema mišljenju mnogih, ne trebaju samo vršiti evidenciju nezaposlenih.

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice KS Amela Dautbegović u nedavnom razgovoru za Klix.ba kazala je kako nadležni izmjenom zakona žele nezaposlenim osobama pružiti veće mogućnosti prekvalifikacije i dokvalifikacije te doprinijeti aktivnom učešću službi i poslodavaca u zapošljavanju ljudi.

"Moramo čuti šta poslodavcima treba. Biro dosad nije tražio od nezaposlenih da traže posao. Pojedini ljudi su na birou jer zaista traže posao, dok drugi samo žele ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje", rekla nam je Dautbegović.

Podsjećamo, nezaposleni na birou u manjem bh. entitetu od početka godine moraju jednom mjesečno dokumentovati da su bili na nekom razgovoru za posao i da sami traže posao. U suprotnom neće moći biti na birou. Slična praksa očekuje se i u KS te cijeloj Federaciji BiH.