BiH
236

Eksterna matura iz matematike, maternjeg i prvog stranog jezika kao pilot projekt

Klix.ba
"Uvođenje obaveze polaganja mature za učenike koji završe IV razred gimnazije i tehničke škole kao pilot projekt planiramo sprovesti na kraju ove školske 2015./2016. godine", istakao je ministar Kazazović na današnjem sastanku sa predstavnicima ministarstava iz sedam kantona i Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske koji je organizovan ovim povodom.

Prema njegovim riječima, ovaj projekt je vrlo zahtjevan i ambiciozan, ali je neophodan, jer se u svim zemljama Evropske unije realizuje državna matura. Kanton Sarajevo ima mogućnost da ga sprovede jer se trenutno radi na izmjeni zakona predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokoškolskog obrazovanja, koje je neophodno uskladiti da bi se eksterna matura u srednjim školama mogli adekvatno provesti.

"Uvođenje eksterne mature za đake u srednjim školama će prije svega omogućiti praćenje i kontrolu kvaliteta obrazovanja i znanja učenika", potcrtao je ministar Kazazović te naveo kako će ovo iziskivati i angažman velikog broja nastavnika i profesora u srednjim školama, za šta će biti i neophodna finansijska sredstva, ali koja će se nastojati svesti na minimum.

Učenici bi polagali maturu iz tri predmeta, Matematike, B/H/S jezika i prvog stranog jezika.

Na sastanku je za goste održana i prezentacija postojećeg modela eksterne mature za učenike koji završe osnovnu školu, kako bi se gosti upoznali sa dosadašnjim iskustvima koje u ovoj oblasti ima Kanton Sarajevo, jer se ona pored Sarajeva provodi još samo u Tuzlanskom kantonu.

"Naša dužnost je da svim kantonima koji su zainteresovani i imaju za to mogućnosti ponudimo adekvatnu pomoć kako bi se eksterna matura u budućnosti mogla realizovati i u drugim kantonima“, kazao je ministar Kazazović i dodao da će ih upoznati i sa slabostima i greškama koje su uočene u njenoj dosadašnjoj realizaciji.

Do sada su učenici na eksternoj maturi nakon završenog IX razreda osnovne škole morali polagati pet predmeta, a od naredne školske godine će imati obavezu da polažu tri.

"Elektronski sistem, koji je neophodan za njeno provođenje je najzahtjevniji i iz te oblasti možemo im ponuditi programere da to efikasno sprovedu", kazao je ministar Kazazović.

Tokom sastanka je navedeno da je najčešći razlog zbog kojeg drugi kantonu nisu u mogućnosti da realizuju eksternu maturu u osnovnim školama finansijske prirode.

"Imamo veliki broj učenika iz Bosansko-podrinjskog kantona koji upisuju srednje škole u Kantonu Sarajevo, zbog čega moraju polagati i eksternu maturu. Mi želimo uvesti maturu, ali nemamo adekvatne stručnjake koji bi nam pomogli da izradimo testove u čemu ćemo zasigurno tražiti pomoć Kantona Sarajevo", kazao je stručni savjetnik Pedagoškog zavoda iz Bosansko-podrinjskog kantona Nijaz Zorlak, te najavio da će ovaj kanton uvesti eksternu maturu nakon završene osnovne škole u narednoj školskoj godini.