|

Ekopak - ekskluzivni davatelj prava na korištenje Zelene tačke za tržište BiH

Ekopak - ekskluzivni davatelj prava na korištenje Zelene tačke za tržište BiH
89
Sponzorirani članak
26.11.2014. u 11:27
0
komentara
89

dijeljenja
Neprofitna organizacija Ekopak ekskluzivni je davatelj prava na korištenje međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" (Green Dot) za tržište BiH.
Amela Hrbat Amela Hrbat
Ekopak je vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u BiH, ovlašten od Ministarstva okoliša i turizma FBiH da planira i organizuje aktivnosti vezane za prikupljanje i reciklažu ambalažnog otpada, a sve u skladu sa Pravilnikom o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom FBiH.

Licencu za davanje prava na korištenje "Zelene tačke" Ekopak je stekao u decembru 2013. godine, ispunjavanjem svih potrebnih kriterija i visokih standarda čime je postao član PRO EUROPE-a, krovne evropske organizacije operatera sistema sa sjedištem u Briselu, a koja je zadužena za upravljanje i koordinaciju upotrebe ovog znaka i davanje licence za njegovo korištenje.

"Zelena tačka" (Green Dot) je međunarodno zaštićeni znak u svijetu i kod nas, i stavlja se na ambalažu proizvoda, što govori o tome da je za ambalažu koja nosi taj znak plaćena naknada za njeno zbrinjavanje nakon upotrebe, odnosno da kompanija koja ga koristi finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada preko ovlaštenog operatera sistema.

Znak "Zelena tačka" na ambalaži svrstava kompaniju koja ga koristi među društveno odgovorne kompanije koje učestvuju u uspostavi dugoročnog, transparentnog i efikasnog sistema prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada, te im daje priliku da se približe potrošačima koji sve češće prateći evropske standarde, traže i kupuju isključivo proizvode koji na sebi imaju ovaj znak.Brojne kompanije koje se bave uvozom i proizvodnjom u BiH, već imaju na ambalaži proizvoda ovaj međunarodno zaštićeni znak. Sve kompanije koje ga koriste, a nisu u sistemu, što su prema Pravilniku o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom dužni učiniti, mogu se pridružiti Ekopaku i plaćanjem redovnih naknada za ambalažu steći pravo na besplatno korištenje ovog prestižnog znaka.

Ukoliko se privredni subjekti koji imaju znak "Zelene tačke" na ambalaži ne uključe u sistem preko Ekopaka, dužni su Ekopaku plaćati naknadu za korištenje međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" za tržište BiH, u skladu sa Zakonom o zaštiti intelektualne svojine, što je mnogo veći trošak naknada za ambalažu u odnosu na naknade koje se plaćaju kada su u sistemu Ekopaka. U suprotnom, u obavezi su da znak "Zelene tačke" uklone sa ambalaže.

Uključenjem u sistem putem Ekopaka, privredni subjekti ispunjavaju svoju zakonsku obavezu i učestvuju u uspostavi i razvoju održivog sistema Zelene tačke u BiH koji je već realizovan u općinama: Bihać, Gračanica, Orašje, Donji Vakuf, Kladanj, Ključ i Olovo.

"Pozivamo sve zainteresovane privredne subjekte da nam se pridruže, omoguće uspostavu sistema u svakoj općini i steknu pravo na korištenje 'Zelene tačke' na ambalaži svojih proizvoda čime ćemo zajedno dodatno ojačati ekonomiju, te kroz brigu o ambalaži dati doprinos zaštiti okoliša. Neka vaša ambalaža bude naša odgovornost", izjavila je Amela Hrbat, direktorica Ekopaka.
Prijavi grešku


Komentari (0)
Komentari na članak su isključeni.