Riječ ombudsmena
0

Džumhur: Nema odgovarajuće kategorizacije osoba smještenih u ustanovama

FENA
Jasminka Džumhur (Foto: D. S./Klix.ba)
Jasminka Džumhur (Foto: D. S./Klix.ba)
U Specijalnom izvještaju o stanju prava osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama u BiH Institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH uočila je da i dalje nema odgovarajuće kategorizacije/klasifikacije osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama i njihova dijagnoza, uspostavljena prilikom smještaja u ustanovu, koristi se godinama kao osnova za boravak i tretman, bez provjere opravdanosti daljeg boravka.

Ombudsmenka za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur na današnjoj pres konferenciji preporučila je hitnu izmjenu zakonodavstva i omogućavanje da stručnu procjenu svake osobe s intelektualnim i mentalnim teškoćama vrši neovisno tijelo čiji nalaz i mišljenje treba da bude osnova za kategorizaciju, te osnova za utvrđivanje tretmana i smještaja u ustanovu ili osiguranje podrške u zajednici.

"Ako nemate zakon koji kaže koji su kriteriji i standardi za procjenu osobe, za njenu kategorizaciju/klasifikaciju ne može se procijeniti da li je ta osoba sposobna za samostalan život ili treba da bude smještena u ustanovu", naglasila je.

Za procjenu su, kaže, bitni i socio ekonomski uvjeti, jer je najveće broj osoba u ustanove i smješten upravo zbog toga što im obitelj nije u mogućnosti osigurati adekvatnu podršku.

U tom izvještaju primijećeno je i to da ustanove djeluju s ograničenim ljudskim resursima i kadrovskom strukturom koja često ne zadovoljava potrebe i strandarde rada.

Džumhur se založili i za uspostavljanje baze podataka o osobama s intelektualnim i mentalnim teškoćama, te primijetila da nema ni sistemskog koordiniranog djelovanja između ustanova koje brinu o tim osobama.

Specijalni izvještaj načinjen je na osnovu posjeta bh. ustanovama. Predstavnici ombudsmena uočili su napredak posebno u socijalnim ustanovama u FBiH (Baković, Pazarić, Drin) jer je Vlada FBiH kao osnivač izdvojila više novca za poboljšanje uvjeta rada, a usvojen je i Pravilnik o minimalnim standardima za djelovanje tih ustanova.

Ombudsmeni BiH taj izvještaj uradili su uz podršku Misije OSCE u BiH koji ga smatraju ključnim dokumentom što ukazuje na ključne probleme u oblasti ljudskih prava i očekuju da preporuke budu implementirane.