|

Dragan Šekarić osuđen na 17 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti

Dragan Šekarić osuđen na 17 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti
15
F
FENA
5.1.2016. u 10:23
3
komentara
15

dijeljenja
Dragan Šekarić osuđen na 17 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti
Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda BiH 25. decembra 2015. godine otpremilo je drugostepenu presudu od 30. septembra iste godine u predmetu Dragan Šekarić kojom je djelimično uvažena žalba Tužilaštva BiH, dok je žalba optuženog Šekarića odbijena kao neosnovana, te je presuda Suda BiH od 13. februara 2015. godine preinačena u odluci o kazni na način da je optuženom za krivično djelo zločini protiv čovječnosti izrečena kazna zatvora u trajanju od sedamnaest godina.
U preostalom dijelu prvostepena presuda je ostala neizmijenjena.

Prvostepenom presudom Suda BiH od 13. februara 2015. godine optuženi Dragan Šekarić oglašen je krivim da je radnjama opisanim u osuđujućem dijelu izreke te presude počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od četrnaest godina.

Istom presudom optuženi je oslobođen od optužbe da bi radnjama opisanim pod tačkama II.1, II.2 i II.3 izreke presude počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1.tačka h) u vezi sa tačkama a), d), e), i) i k) KZ BiH.

Tužilac je žalbu izjavio zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i odluke o krivičnopravnoj sankciji, s prijedlogom da Apelaciono vijeće u cjelosti žalbu prihvati kao osnovanu, te ukine pobijanu presudu u odnosu na tačke 1., 2. i 4. izmijenjene optužnice, te odredi ponovno održavanje pretresa, a da u odnosu na tačku 3. izmijenjene optužnice u odluci o krivičnopravnoj sankciji i troškovima krivičnog postupka presudu preinači tako što će optuženom izreći kaznu dugotrajnog zatvora u dužem trajanju i obavezati ga da nadoknadi troškove krivičnog postupka.

Branilac optuženog Dragana Šekarića je podnio žalbu koja je rješenjem predsjednika prvostepenog vijeća odbačena kao neblagovremena.

Optuženi Dragan Šekarić u svojoj žalbi prvostepenu presudu je pobijao u osuđujućem dijelu pozivajući se na žalbene osnove iz člana 296. tačka a) – bitne povrede odredaba krivičnog postupka i tačka c) - pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje ZKP BiH, sa prijedlogom da se prvostepena presuda u tom dijelu ukine i donese nova oslobađajuća odluka

Apelaciono vijeće je 30. septembra 2015. godine održalo javnu sjednicu na kojoj su stranke usmeno prezentirale razloge žalbe ostajući pri pismenim navodima i prijedlozima.

Nakon što je ispitalo pobijanu presudu u granicama žalbenih navoda, Apelaciono vijeće je donijelo navedenu odluku, saopćeno je iz Suda BiH.
Prijavi grešku


Komentari (3)
Da biste mogli pisati komentare molimo da se prijavite ili registrujete...